1

С лужебният премиер назначи със своя заповед от днес 25 заместник-министри, информира правителствената пресслужба в сряда вечер.

Със заповед на министър-председателя Гълъб Донев на длъжността заместник-министър на енергетиката е назначен Еленко Божков. Божков е завършил ВМЕИ „Ленин“- София. Божков е бил член на ДКЕВР. Заемал е длъжността главен секретар на министерството на енергетиката от 1995 г до 1997 г. Бил е изпълнителен директор на Енергопроект, както и член на Надзорния съвет на „Енел – Марица Изток3“.

Мария Павлова е назначена на длъжността заместник-министър на правосъдието. Павлова е завършила специалност „Право“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Била е следовател в Национална следствена служба, чийто говорител е в периода 2018-2019 г., а от 2019 до 2020 г. е ръководител на звено „Аналитично“ в НСлС. От м. февруари 2022 до настоящия момент е завеждащ специализиран отдел 01 в Национална следствена служба. Била е служебен министър на правосъдието през 2017 г. и служебен заместник-министър на правосъдието в периода май 2021 г – януари 2022 г.

Кой каква заплата ще взема в служебното правителство

Ренета Колева и Петър Димитров са назначени за заместник-министри на околната среда и водите.

Ренета Колева е назначена за заместник-министър на околната среда и водите като същия пост е заемала в периода май 2021 г – декември 2021 г и от февруари 2017 до май 2017 г. В периода септември 2014 г. – юли 2022 г. е била изпълнителен директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Преди това Колева е била директор на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ в ПУДООС. Завършила е право в Нов български университет.

Петър Димитров е магистър по хидромелиоративно строителство. Бил е заместник-министър на околната среда и водите в периода май 2021 г – февруари 2022 г. От 2003 г до 2020 г е заемал различни длъжности в Басейнова Дирекция Дунавски район с център град Плевен, като от 2015 г до 2020 г е бил неин директор, както и от февруари 2022 г до момента.

За заместник-министър на електронното управление е назначен Благовест Кирилов. Притежава магистърски степен по специалностите „Индустриален мениджмънт“, „Стопанско управление“, „Индустриално управление“ и „Бизнес администрация, като последните две са придобити в Германия. Кирилов има редици специализации в сферата на международното право и енергийния мениджмънт. Бил е народен представител в 45-ото, 46-ото и 47-ото Народно събрание. Заемал е ръководни длъжности в различни компании.

Служебното правителство положи клетва

Петър Бучков и Петър Георгиев са назначени за заместник-министри на младежта и спорта.

Бучков е бил изпълнителен директор на Българската платформа за международно развитие в периода от 2018 г. до 2022 г. Две години преди това работи като експерт в държавната администрация на Министерството на външните работи. Бакалавър е по специалността „Връзка с обществеността“, магистър по публични комуникации и защитава докторантура по убеждаваща комуникация от СУ „Климент Охридски“.

Георгиев е доцент и член на факултетния съвет на Факултет „ПБЗН“ към Академията на МВР в София. Притежава богат управленски опит в спортната сфера като е бил изпълнителен директор на Обединен спортен клуб „Левски от 1995 до 1998 г., председател на Управителния съвет на ФК „Левски-Спартак“ от 2004 до 2007 г., бил е и член на експертния съвет към министъра в Министерството на физическото възпитание и спорта от 2009 г. до 2013 г. Петър Георгиев е хоноруван преподавател в Академията на МВР и в Нов български университет.

Борислава Танева и Пламен Славов ще изпълняват длъжността заместник-министър на културата. И двамата са заемали същия пост през 2021 г.

Борислава Танева преподава от 1990 г. в Националната музикална академия, където е професор по пиано в клавирната катедра, а от 2016 г. е заместник-ректор по художественотворческата и международна дейност. Завършва Националната музикална академия като е специализирала в Милано. Танева концертира активно в Европа, Бразилия и Израел, член е на Управителния съвет на Национален фонд „Култура“, основател е и заместник-председател на швейцарско-българската асоциация за култура SBAC, базирана в Женева.

Пламен Славов е доцент по история и по национална сигурност в Пловдивския университет. В периода 2015-2021 г. е общински съветник в Общински съвет Карлово, а преди това е народен представител в 42, 40 и 38-ото Народно събрание. Бил е също заместник-кмет по образованието, културата и социалните дейности в община Карлово за периода 2001-2003 г., а от 1995 г. до 1997 г. е председател на Общинския съвет в Карлово.

Надя Младенова е назначена за заместник-министър на образованието и науката. От 2017 г. досега е заемала длъжността началник на кабинета на вицепрезидента на Републиката. Преди това е била началник на кабинета на министъра на образованието и науката в периода юли 2013 г. – август 2014 г. Притежава задълбочена експертиза в сферата на европейските въпроси. По образование е историк, завършила е СУ „Св. Климент Охридски“.

За заместник-министър на образованието и науката е назначена Албена Чавдарова. Тя е дългогодишен университетски преподавател, като от 2008 г. досега е професор по „История на педагогиката и българското образование“ към Факултет педагогика при СУ „Св. Кл. Охридски“. В периода 2011 г. – 2015 г. е била зам.-ректор на СУ по информационни дейности, академичен състав и администрация. Доктор е на педагогическите науки, има също така защитена дисертация за образователно-квалификационна степен доктор към Лайпцигския университет. Член е на Съюза на учените в България.

В Министерството на финансите са назначени двама заместник-министри – Людмила Петкова и Даниела Добрева.

Петкова заема длъжността за трети път като в периодите юни 2013 г. – август 2014 г. и септември-декември 2021 г. е била заместник-министър на финансите. От 2000 г. до 2010 г. Людмила Петкова изпълнява ръководни длъжности в данъчната администрация. От април 2010 г. е директор на дирекция „Данъчна политика" в Министерството на финансите, каквато е и до този момент. От 2019 г. е председател на Групата „Кодекс за поведение" (Данъчно облагане на предприятията) към Съвета на ЕС. Притежава магистърска степен в специалност „Икономика и управление на търговията" от УНСС. Специализирала е в областта на европейската административна практика.

Даниела Добрева е магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ в Университета за национално и световно стопанство. До този момент Добрева е била съветник към кабинета на подуправителя, ръководещ управление „Емисионно“ в Българската народна банка. Даниела Добрева е била директор на дирекция „Фискални услуги“, управление „Банково“ в БНБ. Тя е била и началник на отдел „Касови потоци на бюджета“ в Българската народна банка.

В Министерството на труда и социалната политика като заместник-министри са назначени Надя Клисурска-Жекова, проф. Емил Мингов и Наталия Ефремова.

Надя Клисурска-Жекова е била заместник-министър в МТСП в периода 12.05.2021 г- 31.12.2021 г. Тя е била народен представител в 44-то Народно събрание. Работила е в общинските администрации на Стрелча и Пазарджик. Два последователни мандата е била общински съветник в Пазарджик. От 2015 до април 2021 г. е част от адвокатската колегия в града. Завършила е право във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и специалност „Български език и история“ в ПУ „П. Хилендарски“.

Професор Емил Мингов е юрист, доктор по право. Завършил е висшето си юридическо образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1995 г. е бил секретар на Националния съвет за тристранно сътрудничество към Министерския съвет. Мингов е бил директор на Националната агенция за помирение и арбитраж към МТСП, както и ръководител на Инспектората на министерството. В периода 2010-2022 г. Проф. Мингов е член на Надзорния съвет на Национален институт за помирение и арбитраж, а между 2012 и 2021 г. участва в Надзорния съвет на Гаранционния Фонд за вземанията на работниците при несъстоятелност на работодателя.

Наталия Ефремова е експерт с дългогодишен опит в управлението на средства от Европейския съюз. До този момент е била заместник-главен директор в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” в МТСП, която изпълнява функциите на Управляващ орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027 г.) . В периода 2012-2016 г. е била главен директор на същата дирекция.

За заместник-министър на земеделието е назначен Георги Събев. Притежава дългогодишен опит в сферата на европейските политики по земеделие, селско стопанство, развитие на селските райони, рибарство и международна търговия. Бил е заместник-министър на земеделието, храните и горите в периода юни 2021 г. – декември 2021 г. Икономист е по образование, завършил е Аграрния университет в Пловдив.

Поста на заместник-министър на земеделието поема също Крум Неделков. В периода май 2021 г. – декември 2021 г. е заемал длъжността зам.-министър на земеделието, храните и горите. Дългогодишен университетски преподавател, като от началото на 2020 г. до момента е зам.-декан по учебно-методичната дейност на Ветеринарномедицинския факултет при Тракийския университет. Завършил е ветеринарна медицина в същия университет.

За заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството е назначен Захари Христов. Същата длъжност е заемал в периода юни 2021 г. – октомври 2021 г. Работил е в Агенция „Пътна инфраструктура“, както и в частния сектор. Магистър е по Бизнес администрация от ПУ „Паисий Хилендарски“.

Поля Занева-Димитрова също поема поста заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. По образование е юрист. В периода 2002 г. – 2007 г. е адвокат към Софийска адвокатска колегия. Работила е в администрацията на Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“, както и в Комисията за защита на конкуренцията.

В министерството на отбраната са назначени Катерина Граматикова и Теодора Генчовска на длъжността заместник-министри.

Катерина Граматикова притежава юридическо образование, специализирала е Общностно право на конкуренцията към King’s College, Лондон, и Корпоративно право на Съединените щати и Международно регулиране на търговията към Бостънски университет, филиал Лондон. Работила е в Комисията за защита на конкуренцията, както и в адвокатско дружество. От декември 2021 г. до момента е била началник на политическия кабинет в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Теодора Генчовска е заемала поста министър на външните работи през периода декември 2021 г – август 2022 г. Професионалната й кариера стартира в Генералния щаб на Българската армия. Последователно преминава през всички нива, достигайки до началник на отдел „НАТО и Европейски съюз“ в Министерството на отбраната. Била е съветник по отбраната последователно в Постоянното представителство на Република България в ЕС и Постоянната делегация в НАТО.

Костадин Коджабашев е назначен за заместник-министър на външните работи. Коджабашев е посланик с дългогодишен дипломатически опит. До този момент е бил извънреден и пълномощен посланик на Република България в Украйна. Костадин Коджабашев е бил извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Испания и Княжество Андора. Той е изпълнявал и длъжността генерален консул на Република България във Валенсия, Кралство Испания. Коджабашев има опит и като дипломат в Нигерия, Италия и други.

Ирина Щонова е назначена за заместник-министър на икономиката и индустрията. Притежава бакалавърска степен по икономика от Университета „Сейнт Олаф“, Нордфийлд, САЩ, мениджърска степен по бизнес администрация от Университета „Станфорд“, Пало Алто, САЩ и докторска степен по икономика от СУ „Св. Климент Охридски“. В периода 2015-2021 г. е вицепрезидент маркетинг и стратегии на американския телеком AT &T, където отговаря за разрастване на каналите за продажба, въвеждане и ценообразуване на нови продукти, финансово планиране и капиталови разходи. Две години преди това заема позицията директор „Обслужване на клиенти“ на американската спътникова телевизия DirecTV (Лос Анджелис). Притежава опит в областта на финансовия надзор и бизнес развитието.

Д-р Александър Златанов за втори път е назначен за заместник-министър на здравеопазването. Той е заемал същия пост през 2021 г. До настоящия момент заема поста директор на РЗИ-Перник, а преди това в периода 2013 г.-началото на 2021 г. е директор на РЗИ-София област. Дълги години е бил и заместник-директор на ЦСМП-София област. Висшето си образование получава в Медицинския университет в София.

Също със заповед на премиера Гълъб Донев са освободени 25-има заместник-министри.

Длъжността заместник-министър на образованието и наука напускат Ваня Стойнева, Генка Петрова-Ташкова и Мариета Георгиева, поста заместник-министър на културата освобождават Весела Кондакова и Юрий Вълковски, както и Жулиета Върлякова и Иван Кръстев като заместник-министри на труда и социалната политика.

От позицията заместник-министър на отбраната е освободен Йордан Божилов и Станимир Георгиев, а от длъжността заместник-министър на младежта и спорта – Диана Иванова и Владимир Харизанов.

Данаил Николов и Пламен Данаилов освобождават поста заместник-министър на енергетиката, а Тома Белев, Мария Ачкова и Николай Сиджимов – поста заместник-министър на околната среда и водите. От Министерството на електронното управление са освободени заместник-министрите Адриана Попова и Александър Йоловски, от Министерството на земеделието – заместник-министрите Момчил Неков и Стефан Бурджев.

Със заповеди на премиера поста заместник-министър на транспорта и съобщенията напускат Дилян Берковски и Божидар Костадинов. Ирена Димитрова и Васил Георгиев са освободени като заместник-министри на външните работи, а Димитър Йотов – от поста заместник-министър на икономиката и индустрията.

Коментари 1
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

1 коментар
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

<p>Русия обмисля промени в ядрената си доктрина (ВИДЕО)</p>

Путин: Русия обмисля промени в ядрената си доктрина

Свят Преди 56 минути

Руският президент не изключи възможността Москва да предостави високоточни оръжия на Пхенян

Оставиха в ареста украинеца, задържан за шпионаж в ТЕЦ "Марица-изток 2"

Оставиха в ареста украинеца, задържан за шпионаж в ТЕЦ "Марица-изток 2"

Свят Преди 1 час

По искане на градската прокуратура заседанието се е гледало при закрити врата

Ответна реакция: "Хизбула" нанесе удар по израелска военна база

Ответна реакция: "Хизбула" нанесе удар по израелска военна база

Свят Преди 3 часа

Ливанската групировка "Хизбула" нанесе удар по израелска военна база в отговор на смъртта на един от бойците си

Огромен интерес към Лятна стажантска програма на Vivacom: Над 1400 младежи кандидатстваха тази година

Огромен интерес към Лятна стажантска програма на Vivacom: Над 1400 младежи кандидатстваха тази година

Любопитно Преди 3 часа

В рамките на 3 месеца 58-те стажанти, избрани след прецизен подбор, ще работят с опитен ментор

<p>Пътно произшествие между тротинетка и лека кола, има тежко ранен</p>

Пътно произшествие между тротинетка и лека кола в Русе, има тежко ранен

Свят Преди 4 часа

Тестът за алкохол на шофьора е отрицателен

<p>Тя е&nbsp;най-младият възпитаник на Тексаския университет (ВИДЕО)</p>

16-годишна тийнейджърка е най-младият възпитаник на Тексаския университет

Свят Преди 4 часа

Хана е осиновена от южна Етиопия през 2008 г.

Това разчиства пътя пред Марк Рюте към поста генерален секретар на НАТО

Това разчиства пътя пред Марк Рюте към поста генерален секретар на НАТО

България Преди 4 часа

Мандатът на Йенс Столтенберг приключва на 1 октомври

<p>Задържаха двама служители на НАП в Кърджали, ето защо</p>

Задържаха двама служители на НАП в Кърджали

България Преди 5 часа

По случая е образувано досъдебно производство

Над 300 руснаци в болница заради отравяне с... боб

Над 300 руснаци в болница заради отравяне с... боб

България Преди 5 часа

55 души са пострадали в Москва, 30 от тях са в тежко състояние в реанимация

<p>Разкриха контрабандни надуваеми лодки на &bdquo;Капитан Андреево&rdquo; (СНИМКИ)</p>

Разкриха контрабандни надуваеми лодки на „Капитан Андреево”

България Преди 5 часа

На шофьора е съставен акт по Закона за митниците

<p>Бъдещето на стипендиантите на &quot;Фулбрайт&quot;</p>

Не искам да попадна в затвора: Бъдещето на стипендиантите на "Фулбрайт"

Свят Преди 5 часа

Руските граждани могат да бъдат осъдени на до 5 години затвор за сътрудничество с такива организации

Клаус Йоханис оттегли кандидатурата си за генерален секретар на НАТО

Клаус Йоханис оттегли кандидатурата си за генерален секретар на НАТО

Свят Преди 5 часа

За всяко решение на НАТО е необходимо единодушие от всички 32 страни членки на алианса

<p>Майката на Папи Ханс е автор на разказа, по който писаха седмокласниците</p>

Майката на Папи Ханс е автор на разказа, по който писаха седмокласниците

България Преди 5 часа

"Има едно измерване, в което по-добрите ще излязат нагоре", разкрива Кристин Димитрова

<p>Огнено бедствие в Чанаккале (СНИМКИ)&nbsp;</p>

Огнено бедствие в Чанаккале

Свят Преди 5 часа

Причината за пламването на пожара засега не е известна

Екземпляр от първото издание на Хари Потър бе продаден за 57 000 долара

Екземпляр от първото издание на Хари Потър бе продаден за 57 000 долара

Любопитно Преди 5 часа

От книгата някога са издадени едва 500 бройки заради съмнения, че ще се продава

Ужасяващи подробности за българина, който бе открит мъртъв в Лондон

Ужасяващи подробности за българина, който бе открит мъртъв в Лондон

Свят Преди 5 часа

Мъжът е починал поне 2 - 3 дни преди да бъде намерен