Избори 2 в 1

 • 1. В своя разцвет Британската империя е най-голямата империя в историята, която управлява над една четвърт от територията на света. Казвали са, че слънцето не залязва над Британската империя, което подчертава нейния глобален обхват. 

  1/12 6 най-големи империи в човешката история

  1. В своя разцвет Британската империя е най-голямата империя в историята, която управлява над една четвърт от територията на света. Казвали са, че слънцето не залязва над Британската империя, което подчертава нейния глобален обхват. 

  12 снимки
 • Създадена чрез търговия, колонизация и завоевания, Британската империя улеснява разпространението на английския език и различни културни влияния. Империята изиграва ключова роля в оформянето на съвременната икономика, политика и международни отношения.

  2/12 6 най-големи империи в човешката история

  Създадена чрез търговия, колонизация и завоевания, Британската империя улеснява разпространението на английския език и различни културни влияния. Империята изиграва ключова роля в оформянето на съвременната икономика, политика и международни отношения.

 • 2. Колонизацията на Британската империя е оставила сложно наследство с многобройни последици за контролираните от нея народи. От икономическа гледна точка фокусът на империята върху добива на ресурси и ориентираното към износ селско стопанство нарушава местните икономики и води до изчерпване на природните ресурси.

  3/12 6 най-големи империи в човешката история

  2. Колонизацията на Британската империя е оставила сложно наследство с многобройни последици за контролираните от нея народи. От икономическа гледна точка фокусът на империята върху добива на ресурси и ориентираното към износ селско стопанство нарушава местните икономики и води до изчерпване на природните ресурси.

 • Последиците от британския колониализъм продължават да се усещат и днес, когато бившите колонии се борят с предизвикателствата на постколониалното развитие и трайните белези на имперското управление.

  4/12 6 най-големи империи в човешката история

  Последиците от британския колониализъм продължават да се усещат и днес, когато бившите колонии се борят с предизвикателствата на постколониалното развитие и трайните белези на имперското управление.

 • 3. Монголската империя, създадена от непреклонната воля на Чингис хан, е най-голямата сухоземна империя. Простирайки се от Източна Европа до Японско море, тя обхваща значителни части от Евразия и оказва огромно влияние върху историята на региона.

  5/12 6 най-големи империи в човешката история

  3. Монголската империя, създадена от непреклонната воля на Чингис хан, е най-голямата сухоземна империя. Простирайки се от Източна Европа до Японско море, тя обхваща значителни части от Евразия и оказва огромно влияние върху историята на региона.

 •  Монголите били известни със своите военни умения, новаторски тактики и система за комуникация, която позволявала бърза координация на огромни разстояния.

  6/12 6 най-големи империи в човешката история

   Монголите били известни със своите военни умения, новаторски тактики и система за комуникация, която позволявала бърза координация на огромни разстояния.

 • 4. Разположена на три континента, Руската империя е била могъща сила в световните дела. Тя достига своя връх в началото на XVIII в. при управлението на Петър Велики, който се стреми да модернизира Русия и да разшири територията ѝ. 

  7/12 6 най-големи империи в човешката история

  4. Разположена на три континента, Руската империя е била могъща сила в световните дела. Тя достига своя връх в началото на XVIII в. при управлението на Петър Велики, който се стреми да модернизира Русия и да разшири територията ѝ. 

 • Обширността на Руската империя допринася за разнообразното културно наследство и играе централна роля в геополитическата динамика на своето време.

  8/12 6 най-големи империи в човешката история

  Обширността на Руската империя допринася за разнообразното културно наследство и играе централна роля в геополитическата динамика на своето време.

 • 5. Испанската империя е една от първите световни империи, която поставя началото на европейската задгранична експанзия. Тя натрупва огромни територии в Америка, Азия и Европа. Богатството на империята подхранва Испанския златен век - период на разцвет на изкуствата и литературата.

  9/12 6 най-големи империи в човешката история

  5. Испанската империя е една от първите световни империи, която поставя началото на европейската задгранична експанзия. Тя натрупва огромни територии в Америка, Азия и Европа. Богатството на империята подхранва Испанския златен век - период на разцвет на изкуствата и литературата.

 •  Наследството на Испанската империя е белязано и от дълбоката демографска загуба на местното население там, където е извършена испанската колонизация, и от културните промени, които тя донася в така наречения "Нов свят", който вече е бил населен.

  10/12 6 най-големи империи в човешката история

   Наследството на Испанската империя е белязано и от дълбоката демографска загуба на местното население там, където е извършена испанската колонизация, и от културните промени, които тя донася в така наречения "Нов свят", който вече е бил населен.

 • 6. Династията Цин е последната императорска династия в Китай, управлявала от 1644 до 1912 г. Тя е петата по големина империя в историята, която контролира днешен Китай, Монголия и Тайван. 

  11/12 6 най-големи империи в човешката история

  6. Династията Цин е последната императорска династия в Китай, управлявала от 1644 до 1912 г. Тя е петата по големина империя в историята, която контролира днешен Китай, Монголия и Тайван. 

 • Династията Цин е известна със своята административна изтънченост и с това, че насърчава период на относителен мир и просперитет, известен като "Епохата на Високата Цин".

  12/12 6 най-големи империи в човешката история

  Династията Цин е известна със своята административна изтънченост и с това, че насърчава период на относителен мир и просперитет, известен като "Епохата на Високата Цин".