5

В секи от нас, който ползва автомобил в България, поне веднъж си е казвал - „Еххх, да можех да карам нова кола, при това не каква да е нова, а кола от бъдещето. Електрическа!!“, и после унило е продължавал със старата си такава.

Защото да караш електрическа кола – или поне хибрид, за доста хора все още е само мечта. Наострете обаче очи и уши, защото понякога съдбата се намесва решително в мечтите ни – и ето сега ще разберете как можете да се сдобиете с чисто нов и супер як електрически автомобил (или хибриден), който да ползвате на воля цял уикенд и да разберете какво е да караш кола от бъдещето!

Това, което се изисква от вас, е да отговорите правилно на следния не особено труден въпрос в сайта Vesti.bg, а именно:

„Колко версии има Hyundai IONIQ?“

Отговаряйте кратко – само чрез буквите, които изброяват трите възможни отговора:
А: Една версия  – IONIQ hybrid
Б: Две версии - IONIQ electric, IONIQ hybrid
В: Три версии – IONIQ hybrid, IONIQ plug-in и  IONIQ electric

Отговорите пращайте на е-мейл: games@netinfo.bg заедно с вашите имена, населено място и телефонен номер.

Играта „Спечели уикенд с Hyundai” стартира на 23.10.2017 година, понеделник, и продължава до 6.11.2017 година, понеделник, включително.

A, защо си заслужава да обърнете специално внимание на Hyundai IONIQ може да видите ТУК.

Името на печелившия щастливец, който ще се качи на чисто нов автомобил в петък следобед и ще го върне чак в понеделник в 10 сутринта, ще бъде изтеглено на 10 ноември.

В играта могат да участнат всички пълнолетни граждани на Република България, с изключение на служителите на компаниите, организатори на играта - „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС КО“ ЕАД и „Нет Инфо“ АД, както и членове на техните семейства.

Това пък са пълните Общи условия за участие, с които е добре да се запознаете преди да участвате в играта!

1. Организатори и партньори:

Играта се организира от „Нет Инфо“ АД в партньорство с „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС КО“ ЕАД.

2. Същност на играта и награди:

Участниците в играта трябва да отговорят на въпрос „Колко версии има Hyundai IONIQ?“ намиращ се в сайта www.vesti.bg чрез букви, които изброяват три възможни отговора, а именно:

А: Една версия – IONIQ hybrid
Б: Две версии - IONIQ electric, IONIQ hybrid
В: Три версии – IONIQ hybrid, IONIQ plug-in и IONIQ electric

3. Продължителност:

Играта е с начална дата: 23.10.2017 г.

Крайната дата на играта е: 06.11.2017 г.

Награденият участник ще бъдат обявен до: 10.11.2017 г.

4. Условия за участие:

Право на участие имат всички граждани на Република България, навършили 18 години. В играта нямат право да вземат участие служители на „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС КО“ ЕАД и „Нет Инфо“. АД, както и членове на техните семейства.

В случай че участникът не отговаря на обявените условия, той ще бъде дисквалифициран без предупреждение.

5. Механизъм за участие:

- Всеки участник, отговарящ на условията за участие, трябва да посочи отговор от трите посочени отговора, след което да изпрати на посочен мейл своите данни и верен отговор за успешно за участие в играта.

- Участникът може да се регистрира еднократно за целия период на играта.

- С изпращането на даден отговор и последващ мейл с попълнени данни на Участник се приема, че Участникът е приел безусловно настоящите Общи условия и Правила, задължава се да ги спазва и доброволно предоставя данните си при изпращането на мейла.

- Изпращането на мейл и и участието в Играта са безплатни и не са обвързани с покупка.

- Изпращането на мейл за играта изисква предоставянето на лични данни под формата на имена, телефонен номер и e-mail адрес, с което обстоятелство се съгласява всяко физическо лице, което предостави същите. „Нет Инфо“ АД е надлежно регистрирано при Комисията за защита на лични данни като администратор на лични данни.

6. Награди

- Наградата е една. Представлява отдаването на автомобил, предоставен от „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС КО“ ЕАД, за ползане за 1 уикенд. Уикендът е времето от предоставянето на колата в представителство на „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС КО“ ЕАД на спечелилия Участник, а именно - времето след 13.00 часа до 18.00 часа в петък, като автомобилът трябва да бъде върнат на „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС КО“ ЕАД в понеделник до 10.00 часа. Спечелилият потребител трябва да има валидна шофьорска книжка и да подпише нужната документация за отдаване на автомобила, която ще му бъде предоставена от „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС КО“ ЕАД на място в тяхното представителство.

Точните дати на ползване на автомобила подлежат на обсъждане между спечелилия Участник и „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС КО“ ЕАД.

Ползването на автомобила няма ограничение за километраж (изминати километри), като автомобилът не трябва да напуска територията на страната.

Правилата за ползване на автомобила ще бъдат уточнени между победителя и „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС КО“ ЕАД.

„Нет Инфо“ АД не носи отговорност за автомобила или други имуществени и неимуществени вреди и ползи, възникнали при ползването на автомобила или във връзка с взаимоотношенията между победителя и „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС КО“ ЕАД, вкл., но не само – наличието на необходими застраховки на автомобила и спечелилия участник и др.

Взаимоотношенията между победителя и „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС КО“ ЕАД са изцяло въз основа на подписани помежду им документи и/или договори, включително и с трети страни, към които „Нет Инфо“ АД и свързани с него дружества нямат отношение.

- Не се допуска размяна на наградата за паричната ѝ равностойност и/или други материални или нематериални изгоди. Наградата не подлежи на връщане.

7. Определяне на спечелилите участници

Печелившият Участник ще бъде избран чрез жребий от „Нет Инфо“ АД на случаен принцип от базата данни, включваща участници, дали правилния отговор, и неговото име ще бъде обявено до 10.11.2017 г.

Наградата ще се предостави само на Участник, чиято регистрация е валидна. Валидна е всяка регистрация, направена от Участник при точно спазване на настоящите Общи условия и правила за провеждане на игра „Спечели уикенд с Hyundai”.

Наградата ще се предостави на Участник, отговорил правилно на въпроса, посочен в точка 2 от тези Общи условия и правила.

8. Отговорности

- Участникът трябва да предостави вярно и коректно своите имена, телефонен номер и e-mail адрес за контакт.

- „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС КО“ ЕАД няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън играта, както и да ги предоставя на трети лица, освен ако последното не е необходимо с оглед предоставяне на спечелената награда и само при условие че спечелилият участник е известен за това предоставяне.

- Организаторът не носи отговорност, ако Участник е посочил неверни данни при своята регистрация.

- Организаторът не носи отговорност, в случай че награденият е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата.

- Организаторът си запазва правото да прекрати играта едностранно или да промени настоящите Общи условия и правила по всяко време и без предупреждение. С публикуването на изменените Общи условия и правила на уебсайта на играта ще се счита, че същите са надлежно доведени до знанието на участващите в играта лица.

- „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС КО“ ЕАД ще се свърже с наградения в тридневен срок от обявяването му, за да го уведоми за наградата и начините, по които участникът може да я получи.

9. Грешки и невалидни регистрации

- Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

10. Съдебни спорове

- Всеки потенциален спор между организаторите на Играта и участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

11. Публичност

- С участието си в настоящата Игра игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие организаторите на Игра да обработват предоставените от тях лични данни за целите на играта.

12. Отговорност

Включването на всеки участник в настоящата игра e изцяло на негов риск и отговорност.

Организаторите не отговорят за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

Организаторите не носят отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън техния контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

13. Общи правила

Общи условия и правила за провеждане на игра „Спечели уикенд с Hyundai” са публикувани на официалната страница на играта www.vesti.bg. Участието в играта означава, че лицето приема настоящите общи правила.

Стискаме ви палци и помнете, че мечтите са за това – да се сбъдват!

Абонирайте се и прочетете първи "Непубликувано" и обзор на деня за 2 мин. Безплатно е :-)

@