0
Водещ Николай Бареков: Добър повод като отправна точка за нашия разговор в студиото всъщност, уважаеми зрители, може да бъде репликата днес пред един вестник на един лидер на СДС в оставка: "Няма шанс за помирение в СДС". Така звучи безутешната реплика, казана от този лидер. Наистина много въпроси се натрупаха в СДС...
По формулата на г-н Костов, който миналата седмица беше в това студио наш гост и каза, че различава мозъка от ръката и ръката от машата, вие всъщност правите ли разлика в атаката срещу вас?

- Знаете ли, г-н Бареков, през изминалата седмица аз много внимателно изслушах повечето интервюта, изказвания и мнения на мои колеги, опитвайки си да дефинирам за себе си кои са основните обвинения, защото, когато всички сме членове на една партия, очакваното е от нас да се води политически диалог.

Онова, което ми направи впечатление, е, че на практика едно интервю се повтаря в устата на няколко души.

- На кого е това интервю само да ни кажете?
- Интервюто беше на г-н Иван Костов и всъщност аз ще се насоча към няколко от нещата, които бяха казани в това интервю, и може би то очертава в най-голяма степен какви са и различията помежду ни.

- Между вас и г-н Иван Костов.
- Да, и може би още няколко човека, които са в парламентарната група на Съюза на демократичните сили. Според мен основното нещо е, че тези обвинения за мен лично са построени на неправилна теза, и аз веднага ще формулирам какво точно имам предвид. Основният политически въпрос на всяка партия е кой е политическият противник на тази партия, т.е. има ли СДС врагове и къде и кои са тези врагове. Според г-н Костов по-опасни са вътрешните врагове, а според мен това, което винаги съм твърдяла, и това, което впрочем е записано и в документите на националната конференция, основният политически опонент на СДС е БСП.

- Според вас това е основното различие между вас и г-н Костов в рамките на СДС?
- Аз смятам, че начинът, по който са построени обвиненията, в основата стои отговорът именно на този въпрос. Аз смятам, че СДС няма вътрешни врагове и че основната задача, която очакват от нас хората, които ни вярват и които ни подкрепят, е на следващите парламентарни избори СДС наистина да победи своя основен политически противник и това е БСП. Нещо повече - аз смятам, че БСП не е реформирана левица, а има още да извърви доста дълъг път, докато се превърне в член на Европейската партия на социалистите в Европа и аз го казвам не само защото съм се занимавала с външна политика, а защото това е и основната принципна разлика между една политическа сила, каквато е СДС, която извървя своя път на реформиране независимо от проблемите, които и в момента има, но все пак тя стъпи върху определени ценности, определена кауза, докато левицата все още се стреми към това.

- А г-н Костов смята, че БСП е реформирана партия?
- Да.

- Г-жо Михайлова, да ви върна сега отново към тази формула, за която започнахме да разсъждаваме, за да изясним фактологията на нещата. Означава ли, че мозъкът на атаката срещу вас е именно г-н Костов, а маши са останалите публично известни фигури, ще ги изброим - Екатерина Михайлова, Муравей Радев и Димитър Абаджиев?
- Аз не бих си позволила да квалифицирам когото и да било от колегите си по този начин, защото ние в крайна сметка...

- Мозък звучи престижно, да речем.
- Разбира се, но това е... нека, да оставим всеки да има своята лексика и своя начин на определяне на нещата. Аз смятам, че всички ние сме единомишленици, независимо че очевидно имаме някои принципни различия. Смятам, че в партията трябва да бъде воден диалог и този диалог трябва, разбира се, да бъде принципен, трябва да се засегнат основните тези и основните въпроси. В този смисъл за мен, бих казала, е доста шокираща терминологията, която... като радикализъм, като сблъсък, като силови методи, защото тази терминология не е присъща, тя е военна терминология и не е присъща за хора, които искат да водят диалог.

- Какъв е тогава за вас г-н Костов, с една дума ако го определите - опонент, враг?
- Не, никога не бих нарекла когото и да било от колегите си, още по-малко него опонент или враг. Ние сме хора, които сме работили в един екип, хора, които споделяме една и съща ценностна система, и това, че имаме принципни различия по някои въпроси не ни прави противници, не ни прави врагове.

- Представлявате и двете гледни точки в СДС.
- Да, разбира се. В това в крайна сметка няма нищо драматично. Смятам, че една политическа сила, както и всяка формация, се развива, когато има различни гледни точки, стига те да не преминат рамките на добрия тон и на възпитанието.

- Преминаха ли тези... този разговор рамките на добрия тон и възпитанието, след като Муравей Радев, общо взето, ви заплаши със силови методи, Димитър Абаджиев поиска вашата оставка заради загубата, а г-ца Екатерина Михайлова поиска вашата оставка заради това, че вие сте влезли в коалиция със Стефан Софиянски? Искането на оставка на лидера на СДС, това сте вие, и заплахата със силови методи преминава ли границата на нормалния диалог?
- Аз ще започна с последното. Неслучайно насочих вниманието ви към термините, които се използват. Темата със силовите методи - аз не знам г-н Радев какво точно има предвид и може би си спомням само агитките, които бяха организирани пред Националния съвет непосредствено, ако има предвид нещо такова или нещо, което прилича на силов метод от подобен характер, бих казала, че това не е проява на добър тон, още по-малко на колегиално поведение. Но аз не бих искала да обръщам внимание толкова на този въпрос, колкото да се насоча конкретно към една много дискутирана тема и това е темата с оставката.

- (...) Г-жо Михайлова, готова ли сте да си подадете оставката като лидер на СДС при създалата се ситуация, за да потърсите по-добър изход?
- Аз винаги съм заявявала, че не само в този случай, но винаги съм готова да се оттегля, в случай че ми се приведат достатъчни аргументи за това, че политиката, която отстоявам, е политика, която руши или по някакъв начин уврежда СДС. Аз обаче считам, че тази политика, която беше проверена между първия и втория тур на изборите, е политиката, която даде възможност на СДС независимо как се интерпретира да запази позициите си в град София.

- Това каза и г-н Софиянски в това студио - че СДС е приел отговорността на победата.
- Нещо повече - аз искам да кажа, че това е политика, която беше изпробвана чрез вота на хората, и в този смисъл позицията, която СДС заема, е позиция, която е в посока на защита на принципите, на правилата и прозрачността, и аз ще изразя своето голямо недоумение, че именно тази политика се нарича провал. Нещо повече - често пъти тя предизвиква ехидност в очите на нашите опоненти.

- Само да уточним. Вие сте готова да си подадете оставката като лидер на СДС при всяка една ситуация, но няма да го направите в тази?
- Аз ще си подам оставка тогава, когато се приведат аргументи, че наистина политиката на прозрачност, принципи и правила, която се провежда, и то не на думи, а на дела, защото политиката, която се провежда от Общинския съвет в София и от нейния председател, която е изпробвана практика, онова, което ние твърдим, аз смятам, че това е политика, която доказва и защитава онова, което обещахме и аз, и г-н Кисьов по време на предизборната кампания - да въведем нов стил на управление на София и това да бъде моделът за начина, по който СДС ще управлява България.

- Не приемате тезите на Екатерина Михайлова, която казва, че вие сте предали партията, като сте влезли в коалиция със Стефан Софиянски? За същото говори г-н Костов, като той добавя, че сте станали като партия параван за нечисти интереси, а Софиянски ви превзема подмолно. Т.е. вие не приемате техните тези?
- Аз термините предателство, превземане бих казала, че не са част от моята лексика. Аз ще кажа нещо друго - че националната конференция очерта мандата, който СДС и неговото ръководство имат за следизборни споразумения с всички извън БСП. Ще повторя още веднъж, че споразумението, което е сключено между няколко политически сили, някои от които са наши коалиционни партньори и в парламента, каквито са БЗНС и Демократическа партия, в случая и "Гергьовден" и ССД, е споразумение единствено и само за София, то не е национално споразумение, и в този смисъл аз считам, че една партия, която има традиции, която има самочувствието на преминала през много битки, не може да бъде взета отвътре, превзета отвътре. Нещо повече...

- Подмолно, както казват.
- Да. Нещо повече - това издава по-скоро страх от нещо, което реално не съществува, защото аз смятам, че ние имаме реалната възможност да се превърнем в обединители на дясното пространство след едни успешни парламентарни избори.

- Г-жо Михайлова, няма да си подадете оставката, макар че имате готовност за това?
- Аз още веднъж заявявам, че аз не се страхувам да нося отговорност, и го показах включително с това, че се кандидатирах на кметските избори. Можете да си спомните, че тогава нямаше много голям ентусиазъм от страна на СДС и неговите лидери да се кандидатират.

- Вие лично предложихте ли на Иван Костов да се кандидатира за кмет на София?
- Лично аз не, но депутати от парламентарната група са предложили на г-н Костов и той е отказал. Това, разбира се, е право на всеки един човек. Аз не искам по никакъв начин да поставям под съмнение волята на един или друг човек. Нещо повече - аз уважавам всичките си колеги, но смятам, че като лидер на СДС имах своята отговорност и аз я поех, независимо от това какви бяха очакванията за развръзка при този случай. И пак повтарям, умеенето да се носи отговорност аз съм показала не само на дума, но и на дела.

- Готова ли сте да предложите или да дискутирате на национален съвет идеята за извънредна национална конференция на СДС, на която да бъде поставен въпросът за политиката на партията и за нейния лидер?
- Разбира се, че съм готова. Нещо повече, ние решихме да свикаме Националния съвет и той съвсем не е извънреден. Просто го изтеглихме във времето, защото наистина в публичното пространство се появиха много тези, много идеи, които е логично да бъдат обсъдени на най-висшия форум на партията между две конференции.

- Една от тях е да бъде избиран лидерът пряко от членовете на СДС и симпатизанти.
- Точно така, това е една идея, която се завъртя в публичното пространство. Автор на тази идея са представители от гражданския сектор, идея, която не е лишена също от основание.

- Допада ли ви тази идея?
- Аз съм човек, който обича състезанията, нещо повече - и понеже винаги в такива моменти човек се нуждае от доказателства, ще ви кажа, че след загубата на парламентарните избори на мен ми предложиха, предишното ръководство на СДС, от което аз самата бях част, да бъда на практика назначена за лидер на СДС.

- Г-н Костов ви го е предлагал.
- Да, и моите колеги от НИС тогава. Знаете, че аз бях член и на предишното ръководство. Аз предпочетох да се явя на състезание, защото смятам, че хората са и широките форуми са онези, които по-обективно и по-убедително могат да дадат вот на доверие. Вие си спомняте, че на националната конференция аз получих много убедителен вот.

- Смятате ли, че една национална конференция на СДС ще реши проблема, който съществува в момента - противопоставянето между, меко казано, две гледни точки и два лагера за развитието на СДС?
- Бих казала, че националната конференция е по-скоро инструмент. Онова, което ще реши проблема, е по-скоро вътрешният дебат.

- Ще стане ли той на ниво национална конференция?
- Би могло да стане на национална конференция, но аз съм по-скоро притеснена от нежеланието да се води такъв диалог, защото никой от нас не може да говори като последна инстанция. В крайна сметка всеки един трябва да уважава мнението и на другите, независимо от позициите, които е заемал в политическото пространство или в самата партия. В този смисъл политическият диалог между единомишленици и съмишленици, да го наречем, е нещо, което е задължително, защото, когато ние претендираме да обединим дясното или да бъдем водещи в обединението на дясното, ние първо трябва да покажем, че умеем да говорим помежду си, но... извинявайте, че бързам веднага да включа още нещо, което щях да забравя. За мен беше много странна и още една теза, която се появи в едно интервю, и това е тезата за това, че СДС, бидейки в опозиция, не би следвало да се занимава, да предлага алтернатива за решаването на проблемите на хората, което за мен показва още едно голямо принципно различие.

- Защото СДС не е управляваща партия, това се казваше в интервюто.
- Защото СДС, както се казва, не е управляваща партия. Аз смятам обаче, че хората отдавна вече преценяват и партиите, и политиците по това какво предлагат за решаването на техните проблеми, а не по заклинанията и общите им фрази или речи. В този смисъл аз смятам и моята цел е СДС чрез своята програма наистина да предложи решение на проблемите, които съществуват в момента в България като следствие от неуспешното управление на НДСВ и ДПС, да предложи неговия модел за управлението, което да стъпи върху полезния опит, който ние имаме от нашето успешно управление, и същевременно да отчете всички пропуски, които ние сме допуснали през тези четири години.

- Да обобщим дотук - вие сте готова и да си подадете оставката, и да отидете на национална конференция, стига националният съвет да вземе такова решение?
- Абсолютно.

- (...) Никола Николов предлага програмна конференция на СДС. Тази идея струва ли ви се по-близка?
- Вижте, всички идеи ще бъдат обсъдени на националния съвет. Аз очаквам форумът във вторник да бъде наистина интересен, защото тези теми ще бъдат обсъждани и аз очаквам сериозни и аргументирани позиции.

- Ще има ли наказания за хората, които поискаха вашата оставка - Димитър Абаджиев, Муравей Радев, Екатерина Михайлова?
- Аз първо не считам, че искането на оставка трябва да бъде наказвано.

- Те не са съгласни с официалната политика на СДС, с решение, взето от ръководството, за което според чл.10 от устава се предвижда дори изключване от партията.
- Темата с политиката на партията е нещо съвсем различно. Аз искам много ясно да разгранича двете неща. Значи, това, че един член независимо дали на ръководството или член на партията иска оставката, не е повод за изключване от партията. Темата обаче с решенията на партията и с устава на партията е нещо съвсем различно, но това са теми, които ще бъдат също дискутирани, защото знаете ли, понеже много се коментира темата с устава, искам само да напомня, че уставът беше приет на предишната национална конференция с много голямо мнозинство. Той беше подготвен от предишното ръководство на СДС, което не означава, че ние не сме гласували за него, но това е устав, който е получил подкрепата на много висок форум.
Това е нещо като конституцията на партията или закона на партията... Основният закон. Значи, този устав може да има своите несъвършенства, вероятно би могъл да бъде по-демократичен, аз съм хората, които смятат, че трябва да бъде по-демократичен и че една модерна, както се наричаме, европейска народна партия трябва да има по-гъвкав и по-демократичен устав, но всяка партия има правила, има някаква дисциплина.

- И според тези правила каква ще бъде съдбата на провинилите се?
- Аз не съм се запознала какви са мотивите за искането на оставки или мотивите на искане на изключване, но във всички случаи това ще бъде тема, която, ще чуя и мнението на колегите и ще разговарям и със самите тях, аз смятам, че не може да се коментира каквото и да било предварително.

- Бихте ли призовали Иван Костов да напусне партията, г-жо Михайлова, като единствен вариант този сблъсък в СДС, за който г-н Костов говори, да бъде решен? Имате тази възможност пред симпатизантите на СДС, пред цяла България просто да призовете г-н Костов да си отиде от СДС.
- Г-н Бареков, аз не считам, че проблемите в СДС са проблеми между личности. Аз не смятам, че има лидерски проблем в СДС. Ако проблемът сме аз или г-н Костов, най-лесно е той да бъде решен и всеки един от нас съм сигурна, че би могъл да го реши чрез себе си.

- Да отстъпи на другия.
- Но онова, което според мен е сериозното и което вероятно е в основата на съществуващия проблем на СДС, са различните тези по много ключови въпроси.

- Които имате и вие, и г-н Костов, както изяснихме в началото на нашия разговор.
- Така. Значи, за мен е важно не кой ще бъде лидер на СДС, не е важно дали аз ще бъда лидерът на СДС, а какви принципи ще отстоява и какви тези ще защитава СДС. Защото аз си спомням, аз съм отдавна в СДС и си спомням, че 1997 г. ние заявихме на площадите в София, че няма да излъжем хората.

- Кой излъга хората, г-жо Михайлова, от СДС?
- Вероятно всички сме ги излъгали, вероятно и аз самата с поведението си, защото безусловно управлението на СДС беше успешно управление, но безусловно ние допуснахме и слабост. Истината за управлението ни не е неуважение към миналото, а и това минало не се изчерпва само с периода 1997-2001 г. Аз смятам и винаги съм казвала, че СДС трябва да прочете и добре да познава миналото си не за да търси реваншизъм, не да се връща към свои слабости или свои грешки, а по-скоро за да може да вземе сила от тях и да продължи напред, така както очакват от него хората.

- Към настоящия момент двуглаво политическо същество ли е СДС? Eдната глава, да речем, без едно око - това е НИС, едното око за сметка на г-ца Михайлова, и другата глава - парламентарната група на практика.
- Не, вижте, г-н Бареков, аз смятам, че не е сериозно да говорим с такава терминология. Първо смятам, че хората са много уморени да слушат цялата тази, поне от гледна точка на тяхното мнение, доста абсурдна политическа битка. По-скоро онова, за което всички говорим, а някак си все не се случва, това е да се намери политиката, която наистина да се превърне в обединяваща за СДС. Тази политика може да бъде само политиката, обърната към хората за решаването на техните проблеми, а не политиката на Костов, политиката на Надежда Михайлова или на когото и да било в СДС.

- Ще има ли разцепление, преди да има единение?
- Като лидер на СДС аз съм последният човек, който има интерес от разцепление. Нещо повече - когато винаги се поставят въпроси, за които очевидно няма мнозинство на подкрепа, такъв риск винаги съществува. Така че аз до последно ще се стремя да избягна разцепление в СДС, защото смятам, че това трябва да бъде отговорността на всеки един човек, който вярва и обича СДС.

- Но като вариант да оцелее партията съществува ли фактът това крило от нея, която не споделя политиката на лидера, това сте вие в случая, просто да напусне партията като краен вариант?
- Варианти винаги има, възможности за подобна радикалност, защото, ако се върнем отново към терминологията за радикалност, за сблъсък, очевидно опонентите на политиката на НИС разглеждат това като възможност. Но аз пак подчертавам, че моят стремеж независимо от всичко ще бъде в посока на това да запазя единственото на партията и дори ще ви призная нещо като своя слабост...

- Признайте като финал на нашия разговор.
- Много хора ме упрекват и вероятно основателно, че... аз бях избрана, за да променя СДС, и те ме упрекват, че за тези две години аз съм проявила нерешителност, даже както те наричат необяснима толерантност към хора, които открито са се противопоставили на политиката на НИС, нещо повече - на решенията на легитимните органи на партията.
- И резултатът?
- Очевидно обаче този тип балансиране не се оказа печеливш, при положение че след...

- Давате си сметка за това сега?
- Давам си сметка и може би тези хора, които ме критикуват, имат своето основание, но аз наистина съм се стремила, може би защото съм изкушена и от бившата си функция на дипломат, да намеря онова, което ни свързва, а не онова, което ни разделя.

Коментари 0
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

В магазина за играчки. Купувачът: - Ще взема две колела за по-големите момчета близнаци, два самосвала за по-малките близнаци, две хармонички за осемгодишните близнаци, две…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

ЕС постигна сделка за климатичен „закон на законите”

ЕС постигна сделка за климатичен „закон на законите”

Свят Преди 5 часа

Той ще направи целта на за достигане на климатичен неутралитет до 2050 г. необратима

Над 450 арестувани на протестите в Русия

Над 450 арестувани на протестите в Русия

Свят Преди 6 часа

Руските власти изглеждат решени да сложат край на движението в подкрепа на Навални

Джо Байдън

Mоже ли Байдън да спаси отношенията с Русия

Свят Преди 7 часа

Все пак Байдън нарече Путин „убиец“

Правната комисия прие проекта на ИТН, отхвърли този на ГЕРБ

Правната комисия прие проекта на ИТН, отхвърли този на ГЕРБ

България Преди 10 часа

Приеха на първо четене изцяло въвеждане на машинен вот

Русия гони 10 служители на посолството на САЩ в Москва

Русия гони 10 служители на посолството на САЩ в Москва

Свят Преди 10 часа

Миналата седмица Държавният департамент на САЩ експулсира 10 служители на посолството на Русия

Манолова: Предлагаме да бъде създаден изборен район "в чужбина"

Манолова: Предлагаме да бъде създаден изборен район "в чужбина"

България Преди 11 часа

"Изправи се! Мутри вън" предлага и електронно, дистанционно гласуване за българите зад граница

Нов вариант на коронавируса с тройна мутация бе открит в Индия

Нов вариант на коронавируса с тройна мутация бе открит в Индия

Теми в развитие Преди 12 часа

"Това е най-заразният вариант. Той бързо води до заболяване при много хора", казват учените

Голям протест в Берлин срещу мерките, полицията използва сълзотворен газ

Голям протест в Берлин срещу мерките, полицията използва сълзотворен газ

Свят Преди 12 часа

Депутатите обсъждат закон за втвърдяване на мерките за борба срещу пандемията

Мистериите, които и до днес остават неразгадани

Мистериите, които и до днес остават неразгадани

Любопитно Преди 12 часа

Историята е пълна с изключително интересни, но напълно неизвестни и до днес неща

Индонезия издирва подводница с 53-ма души на борда

Индонезия издирва подводница с 53-ма души на борда

Свят Преди 12 часа

Потърсена е помощта на Сингапур и Австралия

Скандално, „Мундо“: УЕФА е подкупила шестте английски клуба

Скандално, „Мундо“: УЕФА е подкупила шестте английски клуба

Свят Преди 13 часа

„Мундо Депортиво“ твърди, че според испанските клубове оттеглянето на английските е само временно

Не прекалявайте с ядките, може да си навредите

Не прекалявайте с ядките, може да си навредите

Любопитно Преди 13 часа

Консумацията им не трябва надвишава 50 грама дневно, съветва диетолог

Мон Дьо

Специално студио „Треска за Оскари – Нощта на триумфа“ с Мариян Станков – Мон Дьо

Любопитно Преди 13 часа

Българските зрители ще могат да проследят церемонията по раздаването на наградите „Оскар“ на живо по KINO NOVA

Защо фирмите трябва да сменят доставчика си на ток?

Защо фирмите трябва да сменят доставчика си на ток?

Технологии Преди 14 часа

От 1 октомври 2020 в България за фирмите е задължително да си изберат доставчик на електричество

Костадин Ангелов

Ангелов в НС: Предложете нови членове на НОЩ

Теми в развитие Преди 14 часа

„Бяха изказани мнения, че хирурзи не могат да управляват пандемията, а аз твърдя, че тя до момента се управлява успешно”, заяви здравният министър в оставка

<p>Откраднаха половин милион от инкасо автомобил в Перник</p>

Атакуваха инкасо автомобил в Перник

България Преди 15 часа

Каква сума е открадната