1

О бщо 706 857 ученици влизат в клас в 2357 училища в цялата страна днес. Очаква се за първи път да прекрачат прага на класните стаи 58 593 първокласници, съобщиха от Министерството на образованието и науката, предаде БТА.

Обучение ще има също в 375 български училища в чужбина.

В тях са записани 32 266 ученици. В първия учебен ден са напълно обезпечени с учители седем области - Габрово, Ловеч, Сливен, Стара Загора, Търговище, Хасково и Ямбол. Свободните позиции за преподаватели в страната са 436. Най-много незаети места има в София-град, Пловдив, Варна и София-област. Най-много се търсят педагози за детски градини, преподаватели по професии, за целодневна организация на учебната дейност, по математика, английски език и начални учители. По искане на МОН регионалните управления на образованието актуализират своята база данни със специалисти, които са готови да се включат в системата на предучилищното и училищното образование. Става дума най-вече за пенсионирани учители и педагози, които в момента са извън образователната система. Ще се даде възможност също за регистрация на студенти от педагогическите специалности, които желаят да преподават по специалността, по която се обучават във висши училища. 1039 психолози са назначени в детски градини и училища, а логопедите са 793. В Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование има още 124 психолози и 129 логопеди.

Учебната година се открива присъствено и по различно време за отделните класове

Тържествата в училищата за днешния 15 септември ще са присъствени, ще са на открито и ще се организират по различно време за отделните випуски. Директорите трябва да създадат организация за "стъпаловидно" начало на празненствата според броя на учениците в съответните класове. Това препоръча в своя заповед служебният министър на образованието и науката проф. Николай Денков във връзка с откриването на новата учебна 2021/2022 година.

Трябва да се обособят зони за родителите на първокласниците и на учениците, които за първи път постъпват в училището, ако те желаят да присъстват на тържеството. Според заповедта на МОН, празненствата за учениците поне от първи, пети и осми клас ще се организират днес присъствено, ако здравните власти, в съответната област, не са разпоредили друго.

Източник: БГНЕС

Информационната система на МОН е надградена и с нея ще се получават данни за заболелите и за карантинираните

"Малко над 30 процента от учителите са ваксинирани и малко над 20 процента са преболедували COVID-19". Това съобщи ден преди 15 септември просветният министър Николай Денков. Той уточни, че при учениците този процент е още по-нисък - едва около 2 процента са ваксинираните.

Според министър Денков, насоките за работа на училищата и детските градини, които Министерството на образованието и науката публикува, позволяват максимална гъвкавост в решенията на локално ниво. Целта е да се осигури повече присъствено обучение с възможно най-малък риск за здравето на учениците и учителите. Това заяви министър Николай Денков на срещата през миналата седмица с директорите на столичните училища за подготовката за новата учебна година. "Правилата на МОН са съобразени с последните научни данни за COVID-19. При необходимост те могат да бъдат променяни, ако има нови обстоятелства и нов щам на вируса", обясни проф. Денков.

Образователният министър съобщи на срещата с училищните директори, че информационната система на МОН е надградена и ще дава възможност всеки ден да се получават данни за заболелите и карантинираните деца, и за преподавателите във всички училища и детски градини в страната. По този начин ще се улесни взимането на решения за преминаването към обучение от разстояние в електронна среда.

"Готови сме да започнем новата учебна година в цялата страна, готови са и графиците в училищата за първия учебен ден", обяви на срещата с директорите председателят на Синдиката на българските учители към КНСБ Янка Такева. Тя се обърна към училищните директори с увереността, че са готови за новата учебна година "с всички дезинфектанти, с лампи и с въздухопречистватели за училищата", за които са гласувани допълнителни средства при актуализацията на бюджета.

Председателят на Синдиката "Образование" към КТ "Подкрепа" д-р Юлиян Петров каза, че сме на прага на една по-различна учебна година, но коментира, че "образователната система е най-подредената система в България и е най-реформираната система през последните години". Учителите са с най-висок процент на ваксинация и училищата са безопасна среда, защото в тях мерките срещу коронавируса се спазват, заяви Петров.

Източник: БГНЕС

Учениците до четвърти клас няма да носят маски в учебните часове

През новата учебна година учениците до четвърти клас, включително, няма да носят маски по време на учебен час. Маските няма да са задължителни също за децата от предучилищните групи в училищата. Класните стаи обаче ще трябва да се проветряват поне два пъти по време на часа за най-малко една минута.

Задължителни през целия ден и навсякъде в училищните сгради остават маските за всички останали ученици, както и за тези от началните класове в междучасията и в общите пространства на училището. Промените са записани в актуализираните Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата. Министерството на образованието и науката облекчи някои от противоепидемичните мерки и въведе нови след консултации с медицински специалисти от Министерството на здравеопазването, с детски психолози и психиатри.

Маските няма да бъдат задължителни за учителите по време на учебен час

при физическа дистанция от поне 1,5 метра между тях и местата на учениците. Това правило ще важи също в часовете по физическо възпитание и спорт на закрито, ако в конкретния час помещението се използва само от една паралелка, при дистанция от поне 1,5 метра между учениците и при редовно проветряване. При желание на родителите и/или учениците защитни маски за лице могат да се носят по време на целия престой в училище.

При наличие на единични случаи на заболели или карантинирани ученици, учители или други служители директорът на училището ще издава заповед за преминаване към електронно обучение на отделен ученик или паралелка. При отсъстващи 10 процента от учениците поради симптоми на COVID-19 и/или при брой заболели учители, който прави присъствения учебен процес невъзможен, директорът ще предлага на министъра на образованието и науката преминаване към ротационно или цялостно обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС). Това ще става след решение или на педагогическия съвет, или на Регионалната здравна инспекция (РЗИ), или на областния кризисен щаб. При изготвянето на предложението за ротация ще се спазва принципът в ОРЕС да бъдат не повече от 50 процента от учениците.

При ротация първи ще преминава към онлайн обучение випускът

с най-много заболели или контактни ученици. В общия случай занятия от дистанция ще се въвеждат най-напред за учениците в гимназиалния етап с изключение на 12-и клас. При продължаващо влошаване на епидемичната обстановка ще се включват учениците от 12-и клас, както и от прогимназиалния етап, с изключение на седми клас. Учениците от седми клас и от началния етап - първи-четвърти клас, ще преминават в ОРЕС само в краен случай.

При тъмночервения сценарий - с поне 500 заболели на 100 000 души, всички училища в съответната област ще преминават изцяло в обучение от разстояние в електронна среда само след заповед на министъра на здравеопазването, която изисква затваряне на училищата. В случай, че такава заповед няма, важат мерките, разписани за отделните училища при единични случаи или при поне 10 процента на заболели ученици и/или учители.

Източник: БГНЕС

При преминаване на онлайн обучение всички ученици и учители ще имат достъп до интернет

В началото на новата учебна година ще бъдат осигурени и последните 40 000 устройства за ученици, необходими за обучение от разстояние в електронна среда. 15 500 лаптопа и таблета вече са поръчани по съществуващи рамкови договори и ще бъдат доставени до края на този месец. Отделно от това е обявена обществена поръчка за 24 500 таблета, които се очаква да пристигнат в училищата през октомври т.г. При преминаване към онлайн обучение всички ученици и учители ще имат достъп до интернет от домовете си. Училищата ще поемат таксите на децата от социалнослаби семейства. Така ще се гарантира масовото включване в занятията от дистанция, ако това се наложи заради влошена епидемична обстановка.

По данни на МОН, към средата на юли т.г. без интернет връзка са били над 34 000 ученици.

Когато семействата не могат да си позволят таксите за интернет по социални причини, те ще бъдат поемани от училищата. Парите ще са за сметка на икономиите от режийни разходи, налични в училищните бюджети заради прекъсването на присъственото обучение през последните две години. Ако преподават онлайн, учителите ще продължат да получават допълнително възнаграждение от 30 лева за компенсиране на разходите за консумативи, включително за интернет.

МОН и националните мобилни оператори договориха преференциални цени на услугата - от 20 до 50 процента по-ниски от пазарните. Офертите включват всички възможни методи за достъп в зависимост от конкретните местни условия. Осигуряват се персонални карти с мобилни данни за таблети или смартфони и допълнителни пакети с мобилен интернет за тях, USB стикове с интернет за лаптопи или стационарни компютри, рутери с карти с мобилни данни за семействата с повече деца, постоянен кабелен достъп директно до дома. Включени са и оферти на изключително преференциална цена за карти с мобилни данни, предназначени специално за електронно обучение - с висока скорост и достатъчен обем, ограничени за достъп само до необходимото образователно съдържание.

Съгласно проучване на МОН от юли т.г., преподавателите са напълно обезпечени с електронни устройства, необходими за дистанционно провеждане на занятията. МОН вече е осигурило служебни компютри на всички учители, за които е заявена необходимост. По проекта "Образование за утрешния ден" са предоставени 2000 лаптопа и 500 рутера с карти с мобилни данни "My Fi". С постановление на Министерския съвет от 15 октомври 2020 г. на училищата са отпуснати 14 млн. лв. за купуване на други 2000 лаптопа за учители и 14 000 - за ученици. По проекта "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" на училищата са дадени още 20 692 лаптопа, които се предоставят на преподаватели, както и 65 000 лаптопа и таблета за ученици за временно ползване по време на дистанционно обучение.

През настоящата 2021 г. се възстановяват разходите за транспорт на 17 800 учители от детски градини, училища и Центрове за подкрепа на личностното развитие. Плаща се наемът на 56 преподаватели.

Източник: БГНЕС

Ремонтирани са 758 общински и държавни училища, в 22 сгради ремонтите продължават и след 15 септември

Общо 758 общински и държавни училища ще посрещнат учениците си на 15 септември в основно или частично ремонтирани сгради. В други 170 училища ремонтите ще продължат и след началото на учебната година. Директорите им са създали необходимата организация за провеждане на нормален учебен процес.

По данни на Регионалните управления на образованието, учениците на 22 училища ще бъдат временно преместени в други сгради заради продължителни ремонтни дейности. Най-много са тези случаи в областите София - пет, и Стара Загора - четири. Следват Пловдив и Велико Търново с по три. Част от ремонтите ще приключат още през октомври, а други ще продължат и през 2022 г.

До средата на май 2022 г. 14 класа от Девета френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" в София ще учат в една от сградите на Националната спортна академия на ул. "Гургулят". Това се налага заради продължаващото изграждане на нов корпус с физкултурен салон и основен ремонт на старата сграда.

До края на учебната година в други училища ще се обучават учениците на Технологичното училище "Електронни системи" в София, старозагорските Първо основно училище "Георги Бакалов", Средното училище "Христо Ботев", Средното училище "Васил Левски" и Професионалната гимназия по облекло и хранене "Райна Княгиня", както и на Професионалната гимназия по селско стопанство "К. А. Тимирязев" в Две могили.

Електронните дневници изместват хартиените в над 80 процента от класовете

Оценките и отсъствията на учениците в над 80 процента от класовете ще се вписват в електронни дневници през новата учебна година. С хартиени ще продължат да работят учителите в едва 5669 от общо 32 587 паралелки в страната.

До момента Министерството на образованието и науката е отпуснало пари за електронни дневници в 1890 училища. Средствата са осигурени по Националната програма "ИКТ в системата на предучилищното и училищното образовани", която продължава да приема заявки и през предстоящата учебна година.

Преди 15 септември директорите трябваше да преценят дали да поддържат електронна, хартиена документация, или двете едновременно. Справка на МОН показва, че заявките за доставка на хартиени дневници са намалели повече от два пъти спрямо учебната 2020/2021 година. Между два и три пъти по-малко са поръчаните на хартия лични ученически картони, бележници и дневници на групи в детските градини.

Хартиената училищна документация вече е доставена до всички образователни институции, които са пожелали такава. Получени са и безплатните учебници, които държавата осигурява за учениците от първи до седми клас. Електронните им варианти са с идентично съдържание и са достъпни на сайта на МОН.

Новост през тази учебна година е, че средното си образование ще завърши първият випуск от ученици в 12-и клас, които се обучават по новия Закон за предучилищното и училищното образование. Тези ученици ще се явяват на държавните зрелостни изпити по нов формат.

Коментари 1
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

1 коментар
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Красимир Боев с награда от международния фестивал "ПРОФЕСТ 2022"

Красимир Боев с награда от международния фестивал "ПРОФЕСТ 2022"

Любопитно Преди 7 минути

Репортажите на журналиста на NOVA са в Топ 10 на отличените програми

Измама: Жена даде 18 000 лв. на "военен лекар от Кабул", за да си купят къща в Добрич

Измама: Жена даде 18 000 лв. на "военен лекар от Кабул", за да си купят къща в Добрич

България Преди 42 минути

Извършителят постепенно е започнал да „обработва“ пострадалата, като в един момент ѝ е казал, че иска да живее с нея и че ще си купи къща в Добрич, но за целта му трябват пари за документи и самолетни билети

Алес Беляцки

Кой е Алес Беляцки - хвърленият в затвора разобличител на репресиите в Беларус

Свят Преди 1 час

Той е един от тазгодишните лауреати на Нобеловата награда за мир

Болници искат спешна помощ от НЗОК заради растящите разходи

Болници искат спешна помощ от НЗОК заради растящите разходи

България Преди 1 час

Болничните асоциации настояват на всички лечебни заведения да се заплати реално извършената дейност, като единичните цени се индексират с процента на инфлацията

<p>Путин се стреми да направи това на всяка цена</p>

Путин се стреми да издигне величието на Русия на всяка цена

Свят Преди 2 часа

Неговата инвазия, целяща да подчини Украйна, трябваше да бъде кулминацията на близо четвърт век усилия, пишат в анализ от Франс прес

Най-добрите и най-лошите храни за сърцето според лекарите

Най-добрите и най-лошите храни за сърцето според лекарите

Любопитно Преди 2 часа

Ето какво е мнението на експертите

Харви Уайнстийн

Харви Уайнстийн ще бъде съден в ново дело за сексуално насилие

Свят Преди 2 часа

Уайнстийн вече беше осъден в Ню Йорк през 2020 г. и излежава 23-годишна присъда

България и Румъния повишават транспортната безопасност по р. Дунав

България и Румъния повишават транспортната безопасност по р. Дунав

България Преди 2 часа

Това става чрез изпълнението на европроект на стойност около 5,7 млн. евро

<p>Министърът на отбраната обясни за&nbsp;военните самолети</p>

Министърът на отбраната: Кабинетът не купува нови самолети, а събира оферти

България Преди 2 часа

Целта е те да бъдат представени в Народното събрание и да се вземе информирано решение за бъдещето на българската бойна авиация, каза Димитър Стоянов

<p>Кой получава тазгодишната Нобелова награда за мир?</p>

Правозащитници от Беларус, Русия и Украйна с Нобелова награда за мир

Свят Преди 2 часа

Наградата бе присъдена на беларуския правозащитник Алес Беляцки, руската неправителствена организация "Мемориал" и украинския Център за граждански свободи

<p>Борисов към ПП: Или не са ни разбрали, или се правят</p>

Борисов към ПП: Или не са ни разбрали, или се правят. Ние не предлагаме коалиция

България Преди 2 часа

Ще напомня какво говорихме и защо похватът с посредници ще проработи, каза той

САЩ обявиха допълнително финансиране за модернизацията на Българската армия

САЩ обявиха допълнително финансиране за модернизацията на Българската армия

България Преди 2 часа

Целта на този пакет е да укрепи сигурността на Украйна и 17 от нейните съседни държави

ИП на БСП: Категорично сме против разходи за самолети "Грипен"

ИП на БСП: Категорично сме против разходи за самолети "Грипен"

България Преди 3 часа

Изявлението идва по повод изказването на президента Радев от Прага, че България води преговори за придобиване на изтребители втора ръка

Обстрел на жилищни сгради в Запорожие, има убити и ранени

Обстрел на жилищни сгради в Запорожие, има убити и ранени

Свят Преди 3 часа

На публикувани снимки се вижда как спасители претърсват развалините

Путин разговаря с Ердоган, какво обсъдиха

Путин разговаря с Ердоган, какво обсъдиха

Свят Преди 3 часа

Обсъдени са теми, засягащи развитието на двустранните отношения, както и развоят на събитията в руско-украинската война

<p>Какво пише за любовта Стайнбек в трогателно писмо до сина си</p>

Да обясниш любовта на сина си: Трогателното писмо на Джон Стайнбек

Любопитно Преди 3 часа

Продават на търг трогателно писмо на писателя Джон Стайнбек до неговия син, в което дава бащински съвети, след като тийнейджърът му признава, че е влюбен за първи път