Бойко Борисов обяви кабинета
Източник: БГНЕС/ Петко Налбантов
91

Структурата на Министерския съвет, която Бойко Борисов представи пред президента Георги Първанов, е от 15 министерства.

Предложеният състав е с едно министерство по-малко в сравнение с предишното правителство на тройната коалиция.

В новата структура не влизат Министерството на извънредните ситуации и Министерство на държавната администрация и административната реформа, но се създава Министерство на спорта.

Ще има и един министър без портфейл - за българите в чужбина.

Към Министерството на икономиката и енергетиката се прибавя туристическият сектор.

Бойко Борисов обяви кои предлага за министри:
-    министър на вътрешните работи и вицепремиер - Цветан Цветанов,
-    министър на финансите и вицепремиер - Симеон Дянков,
-    министър на образованието, младежта и науката - Йорданка Фандъкова,
-    министъра на културата - Вежди Рашидов,
-    министър на отбраната - Николай Младенов,
-    министър на правосъдието - Маргарита Попова,
-    министър на регионалното развитие - Росен Плевнелиев,
-    министър на икономиката, енергетиката и туризма - Трайчо Трайков,
-    министър на здравеопазването - д-р Божидар Нанев,
-    министър на труда - Тотю Младенов,
-    министър на външните работи - Румяна Желева,
-    министър на земеделието и храните - Мирослав Найденов,
-    министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията - Александър Цветков,
-    министър на околната среда и водите - Нона Караджова,
-    министър физическото възпитание и спорта - Свилен Нейков,
-    министър без портфейл - Божидар Димитров.

Пресцентърът на ГЕРБ разпространи следните биографии на членовете на бъдещото правителство:

Председател на Министерския съвет:
Бойко Методиев Борисов


Роден на 13 юни 1959 г. Дипломира се във Висшата специална школа на МВР като инженер по специалността "Противопожарна техника и безопасност" с чин лейтенант.

10.11.2005 г. - избран за кмет на София
01.09.2001 г. - назначен на длъжност главен секретар на МВР с указ № 194/2001 на президента на република България, а със заповед на Министъра на вътрешните работи му е присъдено звание "полковник" от МВР. С указ № 32/2002 на президента е удостоен със звание генерал-майор, а на 25.06.2004 г. е удостоен със званието генерал-лейтенант.
1991 г. - основава фирма "ИПОН-1" ООД, която е сред най-големите охранителни фирми в страната. "ИПОН-1" ООД членува в Световната организация на охранителите IAPPA, а Бойко Борисов е персонален член на организацията.
1985-1990 г. - преподавател във Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност на МВР. Защитава дисертация на тема "Психо-физическата подготовка на оперативния състав" и му е присъдена н.с. "доктор". През 1990 г. напуска системата на МВР.
1982 г. - командир на взвод, командир на рота.

Зам.-председател на Министерския съвет и министър на вътрешните работи:
Цветан Генчев Цветанов

Роден на 8 април 1965 г.
Образование: 1998-2000 г. - следдипломна квалификация, специалност "Право" в Института за следдипломна квалификация при УНСС - София;
1988-1992 г. - образователно-квалификационна степен "магистър" в Националната спортна академия (НСА), специалност учител по физическо възпитание и треньор по лека атлетика;
Трудов стаж: ноември 2005 г. - зам.-кмет по сигурността в Столична община
2001-2005 г. - началник на сектор (оперативен помощник на главния секретар на МВР) "Ръководство на МВР"
1997-2001 г. - главен експерт в сектор "Национални служби, специализирана и обща администрация, учебни заведения, НИИ и НПИ и СОБТ" към отдел "Управление на човешките ресурси" при дирекция "Човешки ресурси" - МВР, с придобит VІІ старши ранг
1987-2001 г. - специалист, инспектор, ст. инспектор, гл. инспектор, н-к на група в ЦИАОУ-МВР и СИТАУ-МВР.

Допълнителни квалификации:
- завършен курс по международна програма на Държавния департамент на САЩ за млади политически лидери, Вашингтон;
- завършен курс по "Противодействие на незаконния трафик на автомобили" в Генералната дирекция на полицията в Мадрид;
- завършен курс на Департамента за вътрешна сигурност на САЩ - тема "Контролирани доставки, свързани с оръжия за масово унищожение" - София;
- завършен курс по "Противодействие на глобалния тероризъм" в Службата за външна информация към Генералната дирекция на полицията в Мадрид;
- завършен курс по мениджмънт в Международната академия за кадри на закононалагащи органи гр. Розуел, Ню Мексико - САЩ;
- завършен курс на ФБР - тема "Обмяна и обработване на разузнавателна информация" - София;
- завършен курс в централата на "Сикрет сървис", Вашингтон;
- завършен основен курс в Международната академия по правоохраняване (ILEA) Будапеща.

Зам.-председател на Министерския съвет и министър на финансите:
Симеон Денчев Дянков


Роден на 13 юли 1970 г. Завършва ловешката езикова гимназия, след което продължава образованието си в УНСС. Доктор по международни търговски и финансови отношения от Мичиганския университет.

От 1995 г. работи за Световната банка като главен икономист по финанси и частно дело. Работи по страните, най-застрашени от кризата в световен мащаб. Участва в различни програми на банката по приватизация, корпоративно управление, регионални реформи в Северна Африка, Източна Азия и други райони на света.

Водещ автор на годишния обзор на Световната банка - World Development Report 2002. Автор на повече от 70 специализирани статии в най-авторитетните икономически издания в света: Quarterly Journal of Economics, American Economic Review, Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Journal of Public Economics.

Създател на годишния доклад Doing Business Report, най-продаваното издание на Световната банка в над 100 хил. копия.

Един от 100-те най-цитирани икономисти в света. Директор на научен център в Харвард.

Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Росен Асенов Плевнелиев

Роден на 14 май 1964 г. Завършва Техническия университет в София, специалност "Компютърни технологии". През 1990 г. основава първата си строителна фирма и до момента има повече от 15 години опит на мениджърски позиции в България и чужбина. Под неговото ръководството е реализиран най-големият инвестиционен проект в областта на недвижимите имоти в България - Бизнес Парк София.

Министър на труда и социалната политика:
Тотю Младенов Младенов

Роден на 19 юни 1964 г. Завършва Строителния техникум във Враца и ВИАС. По образование е строителен инженер. Работил в Проектанска организация във Враца през периода 1990-1991 г.
1991-1995 г. - председател на КТ "Подкрепа" във Враца.
1995-2002 г. - конфедерален секретар на КТ "Подкрепа" в София с ресор "информационна и социална политика".
15.03.2002-16.11.2007 г. - изпълнителен директор на Главна инспекция по труда към МТСП.
На 16.11.2007 г. е избран за кмет на Община Враца.

Министър на отбраната:
Николай Евтимов Младенов

Роден на 5 май 1972 г. Завършва УНСС, специалност "Международни отношения", магистър по военни науки от Кралския колеж в Лондон. Основател на Европейския институт в София.

Работил е като консултант на Световната банка, Международния републикански институт и Националния демократически институт в България, Афганистан, Йемен и други страни от Близкия изток. През 2006 г. е съветник към парламентарните комисии по отбрана и външна политика и сътрудничествно с иракския парламент.

От 2007 г. до 2009 г. е евродепутат от ГЕРБ. Като депутат в Европейския парламент (ЕП) е член на комисиите по вътрешен пазар и защита на потребителите, външна политика, подкомисията за сигурност и отбрана. Също така е първи зам.-председател на делегацията на ЕП за отношения с Ирак и член на делегациите за Израел и Афганистан.

Кой знае защо, пресцентърът на ГЕРБ е пропуснал да добави, че от 2002 до 2005 г. Младенов беше член на Националния изпълнителен съвет, зам.-председател и говорител на СДС. Беше и народен представител от ОДС в 39-ото Народно събрание, а на изборите за 40-то Народно събрание се провали в Добричкия избирателен район, не влезе в парламента, подаде си оставката (единствен от ръководството на СДС) и по-късно напусна партията.

Министър на външните работи:
Румяна Русева Желева

Родена на 18 април 1969 г. Доктор по социология на университета "Отто фон Герике" в Германия с тема на дисертацията "Социално-интерпретативни модели на предприемачите в икономиката на прехода".

Специализирала е икономическа и индустриална социология в университета в Билефелд и в Свободния университет в Берлин.

Била е гост-професор по европеистика в университета в Магдебург в Германия и научен сътрудник първа степен в Институт по социология при БАН.

Експерт в областта на пазара на труда, човешките ресурси и социалната политика. Преподавател по връзки с обществеността и корпоративни комуникации в катедра "Социология" в СУ "Св. Климент Охридски".

През годините на научната си кариера има професионален опит в управлението на редица търговски дружества, заемайки ръководни длъжности. Научните и професионалните й интереси са свързани с икономиката на прехода и преструктурирането на организацията на труда в Източна Европа.

Тя е член на делегациите на Европарламента за връзки със страните от Машрек (Сирия, Египет, Ливан и Йордания) и Иран.

Участвала е като изследовател и консултант в проекти на Програмата за развитие на ООН и програма ФАР за разработване на инициативи за пазара на труда, социално включване и младежка заетост.

Има десетки публикации и участия в международни проекти и конференции в Германия, Австрия, Кипър, Норвегия, Латвия, Португалия, Унгария, Русия и Сърбия в областта на индустриалните отношения, предприемачеството и корпоративната социална отговорност.

През 2009 г. беше  избрана за член на ЕП за втори път, издигната от ГЕРБ. Избрана беше за зам.-председател на групата на Европейската народна партия в ЕП.

Министър на правосъдието:
Маргарита Стефанова Попова

Родена на 15 май 1956 г. Завършва немска езикова гимназия "Б. Брехт" в Пазарджик, получава диплома по българска филология и втора специалност - немски език, и диплома по право от СУ "Св. Климент Охридски".

От 21.02.2007 г. до настоящия момент е прокурор във Върховна касационна прокуратура като от 01.09.2007 г. е завеждащ отдел "Противодействие на престъпленията против финансовата система на ЕС";
На 08.06.2006 г. е командирована във Върховна касационна прокуратура;
14.02.1996-2006 г. - административен ръководител, окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - София;
От 2005 г. е постоянен преподавател в Националния институт на правосъдието;
2001-2004 г. - хоноруван преподавател във ВИПОНД (МВР академията) - обучение на дознатели по Наказателен процес;
От 09.1995 г. е зам.-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - София;
От 05.05.1993 г. е прокурор в Окръжна прокуратура - София;
1990-1993 г. - младши прокурор в Пирдоп и районен прокурор в Своге;

Има специализации в:

- САЩ, 1998 г. - университета "Джорджтаун", Вашингтон "Интелектуална собственост";
- Унгария, 1999 г. - Министерство на правосъдието на САЩ и Интернационална полицейска академия в Будапеща, "Организирана транснационална престъпност";
- Германия, 2004 г. - Немска фондация за международно правно сътрудничество - хоспитация: устройство и компетенции на немските съдебни и прокурорски структури, взаимодействие, досъдебно и съдебно разследване, изпълнение на наказанието, организирана престъпност, европейско сътрудничество в областта на наказателното правораздаване.

Министър на образованието, младежта и науката:
Йорданка Асенова Фандъкова

Родена е на 12 април 1962 г. Завършва средно образование в 35-а гимназия в София. Завършва висшето си образование - руска филология - в СУ "Св. Климент Охридски". Специализирала е преподаване на руски език в Москва, бизнес администрация в София, "Стратегия на училището" и "Училище за политика".

Учител по професия, директор на 73-то СОУ в София, зам.-кмет на Столична община.

Министър на здравеопазването:
Божидар Михайлов Нанев

Роден на 19 януари 1963 г. Завършил Медицинския университет във Варна, специалист по обща, детска и гръдна хирургия.
Хирург е в Клиниката по гръдна хирургия и Сектор по детска хирургия в Университетската многопрофилна болница във Варна.

Хонорован асистент по детска хирургия към катедрата по обща и оперативна хирургия, анестезиология и интензивно лечение в МУ - Варна.
Член е на Българско хирургично дружество, Българската асоциация по гръдна и сърдечно-съдова хирургия, Българското научно дружество по детска хирургия.

От 2005 г. до 2008 г. е член на комисията по професионална етика на варненската колегия, а от 2008 г. е председател на Управителния съвет на районната колегия на БЛС във Варна.

На 10.01.2009 г. е избран за председател на Българския лекарски съюз (БЛС).

Министър на културата:
Вежди Летиф Рашидов

Роден на 14 декември 1951 г. Завършва Художественатa академия, скулптор. Член на AYAP-Париж, на Парижкия есенен салон, на Европейската академия в Париж, член-кореспондент на БАН.

Носител на 14 международни награди, на Медала на Ватикана, на орден "Александър Невски" (I степен) на Руската федерация, орден на заслугите на Украйна и Турция (I степен), носител на орден "Стара планина" (I степен) и орден "Кирил и Методий".

Организирал над 45 самостоятелни изложби извън страната.

Министър на околната среда и водите:
Нона Иванова Караджова

Родена на 28 август 1960 г. Завършва УНСС, специалност "Икономика и организация на труда". Специализирала публична администрация в Института за международно обучение, Вашингтон.
От 1984 г. до 1991 г. работи в Икономическия институт на БАН, дирекция "Регионална икономика и икономически въпроси по опазване на околната среда". До 2005 г. работи в Министерството на околната среда и водите, след което се занимава с консултантска дейност като ръководител на проекти в областта на околната среда и екологията.

Министър на земеделието и храните:
Мирослав Христофоров Найденов

Роден на 14 декември 1968 г. Завършил Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара Загора, доктор по ветеринарна медицина. От 2006 г. до момента е директор на общинско предприятие "Екоравновесие".
През периода 2004-2006 г. е главен секретар на Националната ветеринарномедицинска служба.
През 2002-2004 г. е директор на регионалната ветеринарномедицинска служба във Враца.
От 1997 до 2002 г. осъществява комплексно ветеринарномедицинско обслужване в собствена ветеринарна клиника във Враца.
През периода август 1995-август 1997 г. е ветеринарен лекар в с. Косталево, община Враца.

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
Александър Светлозаров Цветков

Роден на 26 август 1967 г. Завършил е 9-а Френска езикова гимназия в София, УНСС със специалност "Международни икономически отношения" и Висшия институт по архитектура и строителство, специалност "Транспортно строителство".
От 2008 г. е зам.-кмет на Столична община, направление "Транспорт и транспортни комуникации".
От 2008 г. е в Съвета на директорите на "Паркинги и гаражи" ЕАД.
От 2006 до 2008 г. е директор на "Транспортна инфраструктура" в Столична община.
От 1994 до 2005 г. работи в Изпълнителна агенция "Пътища", където през 2001-2005 г. е началник на отдел.

Министър на икономиката, енергетиката и туризма:
Трайчо Димитров Трайков

Роден на 19 април 1970 г. Завършил е Английската гимназия в София и УНСС, специалност "Международни икономически отношения".

Има специализации по контролинг, финансов анализ и мениджмънт в Австрия и Германия и професионален опит като консултант по стратегическо развитие, сливания и придобивания в различни страни в централна и източна Европа. От 2006 г. е част от мениджърския екип на групата EVN България.

Министър на физическото възпитание и спорта:
Свилен Емилов Нейков

Роден е на 14 декември 1964 г. Завършва средното си образование във Варна и ВИФ "Г. Димитров" - спортната специалност. От 1995 г. е редовен преподавател в катедра "Основи на спортната тренировка". През 1999 г. е старши асистент. През 2001 г. защитава дисертация на тема "Оптимизиране на специализираните тренировъчни натоварвания при високо квалифицирани гребци през състезателния период".

Има над 40 публикации, съавтор е на две учебни помагала по теория и методика на спортната тренировка - за 9-10 клас за ученици от СОУ, на ръководство по основи на спортната тренировка и редица участия в национални и международни научни конференции и семинари.

Като състезател по гребане е бил девет години национален състезател. Студентски световен шампион от Универсиадата през 1989 г. в Германия. Финалист от световни първенства, многократен шампион на България във всички скулови дисциплини, балкански шампион през 1987 г.

От 1995 г. до сега е старши треньор на националния отбор по гребане на България. През тези години негови състезатели са спечелили 15 медала от световни първенства и олимпийски игри, от които три световни титли, олимпийска титла и два олимпийски медала на съпругата му Румяна Нейкова.

Треньор №1 на България за 2008 г. Награден е с орден "Стара планина" (I степен) за изключителен принос в развитието на физическото възпитание и спорта.

Министър без портфейл:
Божидар Димитров Стоянов

Роден на 3 декември 1945 г. в Созопол. Завършил е Софийския университет "Св. Климент Охридски", специалност "История на България". Специализирал гръцка палеография и дипломатика в периода 1974-1977 г. в Париж и Ватикана.

Започва работа в Националния исторически музей през 1978 г., след което работи като телевизионен журналист между 1998 и 2001 г.

От 2001 г. до момента е директор на Националния исторически музей. Автор е на 36 книги и над 300 научни публикации.

Коментари 91
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

91 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

България е на второ място по работещи, които не могат да си платят отоплението

България е на второ място по работещи, които не могат да си платят отоплението

България Преди 5 минути

Данните сочат, че през 2020 г. делът на бедните сред заетите нараства

София

Разширяват платените зони за паркиране в София

България Преди 15 минути

Предстои промените в наредбата да бъдат одобрени на сесия на общинския съвет

Заседналият край Камен бряг кораб е замърсил морето

Заседналият край Камен бряг кораб е замърсил морето

България Преди 1 час

Резултатите са от изпитване на проби за азот нитритен

Кирил Петков и Асен Василев

Кирил Петков: Ние не сме президентска партия

България Преди 2 часа

Василев ще настоява отново да бъде финансов министър

ВМРО се регистрира за изборите за президент и парламент

ВМРО се регистрира за изборите за президент и парламент

България Преди 2 часа

Партията ще участва със своя кандидат-президентска двойка

Оправдаха пловдивския лекар, обвинен в убийство

Оправдаха пловдивския лекар, обвинен в убийство

България Преди 2 часа

Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок

Започна кампанията „Поеми дъх с надежда“ по повод Световния ден на белия дроб

Започна кампанията „Поеми дъх с надежда“ по повод Световния ден на белия дроб

Свят Преди 3 часа

Кампанията цели повишаване на познаваемостта на заболяването белодробна фиброза

Джесика Частейн

Джесика Частейн: Отношението към жените се е променило към по-добро

Любопитно Преди 3 часа

Актрисата смята, че времената се променят за жените в киното и медиите

Протест срещу ваксините в София (СНИМКИ)

Протест срещу ваксините в София (СНИМКИ)

Теми в развитие Преди 3 часа

Демонстрантите се събраха пред сградата на Агенцията по лекарствата

Вера Фармига на премиерата на „Заклинанието“

Продават къщата, вдъхновила хоръра "Заклинанието"

Любопитно Преди 4 часа

Къщата се продава за „плашеща“ сума

Донатела Версаче

Донатела Версаче предизвика фурор на Седмицата на модата в Милано

Любопитно Преди 4 часа

Певицата Дуа Липа дебютира на модния подиум в дефиле на "Версаче"

Снимката от финала на Световното първенство по танго през 2021 година

Триумф за Аржентина на Световното първенство по танго (ВИДЕО)

Любопитно Преди 5 часа

Финалът на шампионата се състоя под открито небе

Денков: Няма причина да променяме мерките в училищата

Денков: Няма причина да променяме мерките в училищата

България Преди 5 часа

По думите му към момента има второ "плато" в нивото на заболелите

<p>САМО ЗА ЖЕНИ: Как ще ти изневери той според зодията му</p>

Само за жени: Как ще ти изневери той според зодията му

Любопитно Преди 6 часа

Разберете какво би подтикнало към изневяра всеки един зодиакален знак

<p>Слави Трифонов: Правя каквото и колкото мога</p>

Слави Трифонов: Сигурно си мислите неособено приятни неща за българския политически живот. И аз така

България Преди 6 часа

"Появата на нови формации е нещо прекрасно", каза Тошко Йорданов