Бойко Борисов обяви кабинета
Източник: БГНЕС/ Петко Налбантов
91

Структурата на Министерския съвет, която Бойко Борисов представи пред президента Георги Първанов, е от 15 министерства.

Предложеният състав е с едно министерство по-малко в сравнение с предишното правителство на тройната коалиция.

В новата структура не влизат Министерството на извънредните ситуации и Министерство на държавната администрация и административната реформа, но се създава Министерство на спорта.

Ще има и един министър без портфейл - за българите в чужбина.

Към Министерството на икономиката и енергетиката се прибавя туристическият сектор.

Бойко Борисов обяви кои предлага за министри:
-    министър на вътрешните работи и вицепремиер - Цветан Цветанов,
-    министър на финансите и вицепремиер - Симеон Дянков,
-    министър на образованието, младежта и науката - Йорданка Фандъкова,
-    министъра на културата - Вежди Рашидов,
-    министър на отбраната - Николай Младенов,
-    министър на правосъдието - Маргарита Попова,
-    министър на регионалното развитие - Росен Плевнелиев,
-    министър на икономиката, енергетиката и туризма - Трайчо Трайков,
-    министър на здравеопазването - д-р Божидар Нанев,
-    министър на труда - Тотю Младенов,
-    министър на външните работи - Румяна Желева,
-    министър на земеделието и храните - Мирослав Найденов,
-    министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията - Александър Цветков,
-    министър на околната среда и водите - Нона Караджова,
-    министър физическото възпитание и спорта - Свилен Нейков,
-    министър без портфейл - Божидар Димитров.

Пресцентърът на ГЕРБ разпространи следните биографии на членовете на бъдещото правителство:

Председател на Министерския съвет:
Бойко Методиев Борисов


Роден на 13 юни 1959 г. Дипломира се във Висшата специална школа на МВР като инженер по специалността "Противопожарна техника и безопасност" с чин лейтенант.

10.11.2005 г. - избран за кмет на София
01.09.2001 г. - назначен на длъжност главен секретар на МВР с указ № 194/2001 на президента на република България, а със заповед на Министъра на вътрешните работи му е присъдено звание "полковник" от МВР. С указ № 32/2002 на президента е удостоен със звание генерал-майор, а на 25.06.2004 г. е удостоен със званието генерал-лейтенант.
1991 г. - основава фирма "ИПОН-1" ООД, която е сред най-големите охранителни фирми в страната. "ИПОН-1" ООД членува в Световната организация на охранителите IAPPA, а Бойко Борисов е персонален член на организацията.
1985-1990 г. - преподавател във Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност на МВР. Защитава дисертация на тема "Психо-физическата подготовка на оперативния състав" и му е присъдена н.с. "доктор". През 1990 г. напуска системата на МВР.
1982 г. - командир на взвод, командир на рота.

Зам.-председател на Министерския съвет и министър на вътрешните работи:
Цветан Генчев Цветанов

Роден на 8 април 1965 г.
Образование: 1998-2000 г. - следдипломна квалификация, специалност "Право" в Института за следдипломна квалификация при УНСС - София;
1988-1992 г. - образователно-квалификационна степен "магистър" в Националната спортна академия (НСА), специалност учител по физическо възпитание и треньор по лека атлетика;
Трудов стаж: ноември 2005 г. - зам.-кмет по сигурността в Столична община
2001-2005 г. - началник на сектор (оперативен помощник на главния секретар на МВР) "Ръководство на МВР"
1997-2001 г. - главен експерт в сектор "Национални служби, специализирана и обща администрация, учебни заведения, НИИ и НПИ и СОБТ" към отдел "Управление на човешките ресурси" при дирекция "Човешки ресурси" - МВР, с придобит VІІ старши ранг
1987-2001 г. - специалист, инспектор, ст. инспектор, гл. инспектор, н-к на група в ЦИАОУ-МВР и СИТАУ-МВР.

Допълнителни квалификации:
- завършен курс по международна програма на Държавния департамент на САЩ за млади политически лидери, Вашингтон;
- завършен курс по "Противодействие на незаконния трафик на автомобили" в Генералната дирекция на полицията в Мадрид;
- завършен курс на Департамента за вътрешна сигурност на САЩ - тема "Контролирани доставки, свързани с оръжия за масово унищожение" - София;
- завършен курс по "Противодействие на глобалния тероризъм" в Службата за външна информация към Генералната дирекция на полицията в Мадрид;
- завършен курс по мениджмънт в Международната академия за кадри на закононалагащи органи гр. Розуел, Ню Мексико - САЩ;
- завършен курс на ФБР - тема "Обмяна и обработване на разузнавателна информация" - София;
- завършен курс в централата на "Сикрет сървис", Вашингтон;
- завършен основен курс в Международната академия по правоохраняване (ILEA) Будапеща.

Зам.-председател на Министерския съвет и министър на финансите:
Симеон Денчев Дянков


Роден на 13 юли 1970 г. Завършва ловешката езикова гимназия, след което продължава образованието си в УНСС. Доктор по международни търговски и финансови отношения от Мичиганския университет.

От 1995 г. работи за Световната банка като главен икономист по финанси и частно дело. Работи по страните, най-застрашени от кризата в световен мащаб. Участва в различни програми на банката по приватизация, корпоративно управление, регионални реформи в Северна Африка, Източна Азия и други райони на света.

Водещ автор на годишния обзор на Световната банка - World Development Report 2002. Автор на повече от 70 специализирани статии в най-авторитетните икономически издания в света: Quarterly Journal of Economics, American Economic Review, Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Journal of Public Economics.

Създател на годишния доклад Doing Business Report, най-продаваното издание на Световната банка в над 100 хил. копия.

Един от 100-те най-цитирани икономисти в света. Директор на научен център в Харвард.

Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Росен Асенов Плевнелиев

Роден на 14 май 1964 г. Завършва Техническия университет в София, специалност "Компютърни технологии". През 1990 г. основава първата си строителна фирма и до момента има повече от 15 години опит на мениджърски позиции в България и чужбина. Под неговото ръководството е реализиран най-големият инвестиционен проект в областта на недвижимите имоти в България - Бизнес Парк София.

Министър на труда и социалната политика:
Тотю Младенов Младенов

Роден на 19 юни 1964 г. Завършва Строителния техникум във Враца и ВИАС. По образование е строителен инженер. Работил в Проектанска организация във Враца през периода 1990-1991 г.
1991-1995 г. - председател на КТ "Подкрепа" във Враца.
1995-2002 г. - конфедерален секретар на КТ "Подкрепа" в София с ресор "информационна и социална политика".
15.03.2002-16.11.2007 г. - изпълнителен директор на Главна инспекция по труда към МТСП.
На 16.11.2007 г. е избран за кмет на Община Враца.

Министър на отбраната:
Николай Евтимов Младенов

Роден на 5 май 1972 г. Завършва УНСС, специалност "Международни отношения", магистър по военни науки от Кралския колеж в Лондон. Основател на Европейския институт в София.

Работил е като консултант на Световната банка, Международния републикански институт и Националния демократически институт в България, Афганистан, Йемен и други страни от Близкия изток. През 2006 г. е съветник към парламентарните комисии по отбрана и външна политика и сътрудничествно с иракския парламент.

От 2007 г. до 2009 г. е евродепутат от ГЕРБ. Като депутат в Европейския парламент (ЕП) е член на комисиите по вътрешен пазар и защита на потребителите, външна политика, подкомисията за сигурност и отбрана. Също така е първи зам.-председател на делегацията на ЕП за отношения с Ирак и член на делегациите за Израел и Афганистан.

Кой знае защо, пресцентърът на ГЕРБ е пропуснал да добави, че от 2002 до 2005 г. Младенов беше член на Националния изпълнителен съвет, зам.-председател и говорител на СДС. Беше и народен представител от ОДС в 39-ото Народно събрание, а на изборите за 40-то Народно събрание се провали в Добричкия избирателен район, не влезе в парламента, подаде си оставката (единствен от ръководството на СДС) и по-късно напусна партията.

Министър на външните работи:
Румяна Русева Желева

Родена на 18 април 1969 г. Доктор по социология на университета "Отто фон Герике" в Германия с тема на дисертацията "Социално-интерпретативни модели на предприемачите в икономиката на прехода".

Специализирала е икономическа и индустриална социология в университета в Билефелд и в Свободния университет в Берлин.

Била е гост-професор по европеистика в университета в Магдебург в Германия и научен сътрудник първа степен в Институт по социология при БАН.

Експерт в областта на пазара на труда, човешките ресурси и социалната политика. Преподавател по връзки с обществеността и корпоративни комуникации в катедра "Социология" в СУ "Св. Климент Охридски".

През годините на научната си кариера има професионален опит в управлението на редица търговски дружества, заемайки ръководни длъжности. Научните и професионалните й интереси са свързани с икономиката на прехода и преструктурирането на организацията на труда в Източна Европа.

Тя е член на делегациите на Европарламента за връзки със страните от Машрек (Сирия, Египет, Ливан и Йордания) и Иран.

Участвала е като изследовател и консултант в проекти на Програмата за развитие на ООН и програма ФАР за разработване на инициативи за пазара на труда, социално включване и младежка заетост.

Има десетки публикации и участия в международни проекти и конференции в Германия, Австрия, Кипър, Норвегия, Латвия, Португалия, Унгария, Русия и Сърбия в областта на индустриалните отношения, предприемачеството и корпоративната социална отговорност.

През 2009 г. беше  избрана за член на ЕП за втори път, издигната от ГЕРБ. Избрана беше за зам.-председател на групата на Европейската народна партия в ЕП.

Министър на правосъдието:
Маргарита Стефанова Попова

Родена на 15 май 1956 г. Завършва немска езикова гимназия "Б. Брехт" в Пазарджик, получава диплома по българска филология и втора специалност - немски език, и диплома по право от СУ "Св. Климент Охридски".

От 21.02.2007 г. до настоящия момент е прокурор във Върховна касационна прокуратура като от 01.09.2007 г. е завеждащ отдел "Противодействие на престъпленията против финансовата система на ЕС";
На 08.06.2006 г. е командирована във Върховна касационна прокуратура;
14.02.1996-2006 г. - административен ръководител, окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - София;
От 2005 г. е постоянен преподавател в Националния институт на правосъдието;
2001-2004 г. - хоноруван преподавател във ВИПОНД (МВР академията) - обучение на дознатели по Наказателен процес;
От 09.1995 г. е зам.-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - София;
От 05.05.1993 г. е прокурор в Окръжна прокуратура - София;
1990-1993 г. - младши прокурор в Пирдоп и районен прокурор в Своге;

Има специализации в:

- САЩ, 1998 г. - университета "Джорджтаун", Вашингтон "Интелектуална собственост";
- Унгария, 1999 г. - Министерство на правосъдието на САЩ и Интернационална полицейска академия в Будапеща, "Организирана транснационална престъпност";
- Германия, 2004 г. - Немска фондация за международно правно сътрудничество - хоспитация: устройство и компетенции на немските съдебни и прокурорски структури, взаимодействие, досъдебно и съдебно разследване, изпълнение на наказанието, организирана престъпност, европейско сътрудничество в областта на наказателното правораздаване.

Министър на образованието, младежта и науката:
Йорданка Асенова Фандъкова

Родена е на 12 април 1962 г. Завършва средно образование в 35-а гимназия в София. Завършва висшето си образование - руска филология - в СУ "Св. Климент Охридски". Специализирала е преподаване на руски език в Москва, бизнес администрация в София, "Стратегия на училището" и "Училище за политика".

Учител по професия, директор на 73-то СОУ в София, зам.-кмет на Столична община.

Министър на здравеопазването:
Божидар Михайлов Нанев

Роден на 19 януари 1963 г. Завършил Медицинския университет във Варна, специалист по обща, детска и гръдна хирургия.
Хирург е в Клиниката по гръдна хирургия и Сектор по детска хирургия в Университетската многопрофилна болница във Варна.

Хонорован асистент по детска хирургия към катедрата по обща и оперативна хирургия, анестезиология и интензивно лечение в МУ - Варна.
Член е на Българско хирургично дружество, Българската асоциация по гръдна и сърдечно-съдова хирургия, Българското научно дружество по детска хирургия.

От 2005 г. до 2008 г. е член на комисията по професионална етика на варненската колегия, а от 2008 г. е председател на Управителния съвет на районната колегия на БЛС във Варна.

На 10.01.2009 г. е избран за председател на Българския лекарски съюз (БЛС).

Министър на културата:
Вежди Летиф Рашидов

Роден на 14 декември 1951 г. Завършва Художественатa академия, скулптор. Член на AYAP-Париж, на Парижкия есенен салон, на Европейската академия в Париж, член-кореспондент на БАН.

Носител на 14 международни награди, на Медала на Ватикана, на орден "Александър Невски" (I степен) на Руската федерация, орден на заслугите на Украйна и Турция (I степен), носител на орден "Стара планина" (I степен) и орден "Кирил и Методий".

Организирал над 45 самостоятелни изложби извън страната.

Министър на околната среда и водите:
Нона Иванова Караджова

Родена на 28 август 1960 г. Завършва УНСС, специалност "Икономика и организация на труда". Специализирала публична администрация в Института за международно обучение, Вашингтон.
От 1984 г. до 1991 г. работи в Икономическия институт на БАН, дирекция "Регионална икономика и икономически въпроси по опазване на околната среда". До 2005 г. работи в Министерството на околната среда и водите, след което се занимава с консултантска дейност като ръководител на проекти в областта на околната среда и екологията.

Министър на земеделието и храните:
Мирослав Христофоров Найденов

Роден на 14 декември 1968 г. Завършил Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара Загора, доктор по ветеринарна медицина. От 2006 г. до момента е директор на общинско предприятие "Екоравновесие".
През периода 2004-2006 г. е главен секретар на Националната ветеринарномедицинска служба.
През 2002-2004 г. е директор на регионалната ветеринарномедицинска служба във Враца.
От 1997 до 2002 г. осъществява комплексно ветеринарномедицинско обслужване в собствена ветеринарна клиника във Враца.
През периода август 1995-август 1997 г. е ветеринарен лекар в с. Косталево, община Враца.

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
Александър Светлозаров Цветков

Роден на 26 август 1967 г. Завършил е 9-а Френска езикова гимназия в София, УНСС със специалност "Международни икономически отношения" и Висшия институт по архитектура и строителство, специалност "Транспортно строителство".
От 2008 г. е зам.-кмет на Столична община, направление "Транспорт и транспортни комуникации".
От 2008 г. е в Съвета на директорите на "Паркинги и гаражи" ЕАД.
От 2006 до 2008 г. е директор на "Транспортна инфраструктура" в Столична община.
От 1994 до 2005 г. работи в Изпълнителна агенция "Пътища", където през 2001-2005 г. е началник на отдел.

Министър на икономиката, енергетиката и туризма:
Трайчо Димитров Трайков

Роден на 19 април 1970 г. Завършил е Английската гимназия в София и УНСС, специалност "Международни икономически отношения".

Има специализации по контролинг, финансов анализ и мениджмънт в Австрия и Германия и професионален опит като консултант по стратегическо развитие, сливания и придобивания в различни страни в централна и източна Европа. От 2006 г. е част от мениджърския екип на групата EVN България.

Министър на физическото възпитание и спорта:
Свилен Емилов Нейков

Роден е на 14 декември 1964 г. Завършва средното си образование във Варна и ВИФ "Г. Димитров" - спортната специалност. От 1995 г. е редовен преподавател в катедра "Основи на спортната тренировка". През 1999 г. е старши асистент. През 2001 г. защитава дисертация на тема "Оптимизиране на специализираните тренировъчни натоварвания при високо квалифицирани гребци през състезателния период".

Има над 40 публикации, съавтор е на две учебни помагала по теория и методика на спортната тренировка - за 9-10 клас за ученици от СОУ, на ръководство по основи на спортната тренировка и редица участия в национални и международни научни конференции и семинари.

Като състезател по гребане е бил девет години национален състезател. Студентски световен шампион от Универсиадата през 1989 г. в Германия. Финалист от световни първенства, многократен шампион на България във всички скулови дисциплини, балкански шампион през 1987 г.

От 1995 г. до сега е старши треньор на националния отбор по гребане на България. През тези години негови състезатели са спечелили 15 медала от световни първенства и олимпийски игри, от които три световни титли, олимпийска титла и два олимпийски медала на съпругата му Румяна Нейкова.

Треньор №1 на България за 2008 г. Награден е с орден "Стара планина" (I степен) за изключителен принос в развитието на физическото възпитание и спорта.

Министър без портфейл:
Божидар Димитров Стоянов

Роден на 3 декември 1945 г. в Созопол. Завършил е Софийския университет "Св. Климент Охридски", специалност "История на България". Специализирал гръцка палеография и дипломатика в периода 1974-1977 г. в Париж и Ватикана.

Започва работа в Националния исторически музей през 1978 г., след което работи като телевизионен журналист между 1998 и 2001 г.

От 2001 г. до момента е директор на Националния исторически музей. Автор е на 36 книги и над 300 научни публикации.

Коментари 91
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

91 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

<p>БСП: Ще има решения в пенсионната сфера&nbsp;</p>

БСП: От 1 октомври при всички случаи ще има решения в пенсионната сфера

България Преди 7 часа

"БСП за България" имаха среща с "Има такъв народ" по въпроса за социалната политика

<p>Гърция включва и&nbsp;по-млади тийнейджъри за ваксинация&nbsp;</p>

Гърция даде "зелена светлина" за ваксинация на деца между 12 и 15 г.

Теми в развитие Преди 9 часа

Гърция, която има 11-милионно население, е поставила досега над 10,2 дози ваксини

Ива Митева

"Има такъв народ" предлагат да няма пленарни заседания всяка седмица

България Преди 11 часа

Ива Митева обяви, че е представила пред колегите си нов вариант за работа

U2

U2 дават „зелена светлина“ на Боно за солова кариера

Любопитно Преди 11 часа

"Ако Боно иска да направи соло запис, бих го окуражил и със сигурност и другите биха го направили", каза басистът на U2 Адам Клейтън

Владимир Путин

Принудително лечение за шаман, опитал да прогони „демона“ Путин

Свят Преди 12 часа

През 2019 г. Александър Габишев се отправи на 8000-километров поход пеша до Москва, за да прогони Путин, когото той определи като демон

Oтборът по хандбал на Норвегия в Токио

Спортистки на Олимпиадата са против "сексисткото" облекло

Любопитно Преди 13 часа

Това предизвика директорът на Олимпик Броудкастинг Сървисис да излезе с позиция

Зоран Заев в Министерския съвет в България

Зоран Заев: Българите в конституцията - преди присъединяването към ЕС

Свят Преди 13 часа

"Ако някой иска да направим утре това, и да искаме, не можем да го направим", коментира премиерът на Северна Македония

Пагубният ефект на локдауна: Как самотата ни опустоши

Пагубният ефект на локдауна: Как самотата ни опустоши

Теми в развитие Преди 13 часа

Съществуват опасения, че последиците ще се запазят и с отшумяването на пандемията

Тайфун с проливни дъждове потопи улици в района на Шанхай

Тайфун с проливни дъждове потопи улици в района на Шанхай

Свят Преди 14 часа

Стихията наложи затварянето на детски градини, паркове и блокира достъпа до алея по брега на река

България затваря границите за пристигащи от 3 страни

България затваря границите за пристигащи от 3 страни

Теми в развитие Преди 14 часа

Mepĸитe ca paзпиcaни в нoвa зaпoвeд нa здpaвния миниcтъp Cтoйчo Kaцapoв

Тежка катастрофа между две села, загинали и ранени

Тежка катастрофа между две села, загинали и ранени

България Преди 14 часа

Ударили са се тежкотоварен автомобил и две леки коли

<p>Съвпадения в програмите на ИТН и ИБГНИ&nbsp;</p>

Мая Манолова: С ИТН имаме съвпадение в икономическата и финансовата част на програмите

България Преди 14 часа

Започва вторият кръг от преговорите за сформиране на ново правителство

Снимката е илюстративна

Директорът на РЗИ-Бургас: Идва още по-коварна вълна на COVID-19

Теми в развитие Преди 15 часа

Миналата седмица област Бургас навлезе от зелената в жълтата зона на картата за COVID-19

Снимката е илюстративна

Най-вкусният десерт - италиански кифлички с крем

Любопитно Преди 16 часа

Вижте как да си ги приготвите

МЗ прекратява договора за детска болница в София

МЗ прекратява договора за детска болница в София

България Преди 16 часа

Строителят на детската болница: Договорът с Министерството на здравеопазването не е стопиран