12
Преразказ върху разказа на Станислав Стратиев "Череша с алени сърца" е вторият модул от днешния изпит по български език и литература за седмокласниците.

Те пишат и по падналия се вариант 3 на теста за външно оценяване по български език и литература.

Близо 60 хил. ученици се явяват днес на т.нар. "малка матура" за кандидатстване в профилираните гимназии и паралелки след 7-ми клас.

Изпитът започна в 9 ч., а след 10 ч. бе съобщен авторът на текста.

Според дидактическата задача седмокласниците трябва да го преразкажат от името на неутрален разказвач, обясни Красимира Александрова, експерт по български език и литература в МОМН.

В произведението на Станислав Стратиев разказът върви в първо лице единствено число, като на моменти преминава в първо лице множествено число, уточни тя за незапознатите с текста.

Александрова отбеляза, че разказът "Череша с алени сърца" не е изучаван в средното училище, но не би трябвало да затрудни седмокласниците, защото Стратиев е съвременен автор и в текста няма остарели и архаични думи.

Той е по-кратък от две страници и е бил записан на дискове, получени заедно с другите два изпитни варианта снощи в училищата.

Във всяка изпитна зала учениците веднъж са го прослушали, а след това им е бил раздаден печатния текст. Те са имали право да се запознаят с него за 15 минути, без да си водят бележки.

Другите два варианта за преразказ, които не бяха изтеглени днес, са върху произведения на Николай Табаков и Драган Тенев.

Образователният министър Сергей Игнатов е подбрал разказите и за трите изпитни варианта от банка с над 30 текста.

За втора поредна година изпитите по български език и литература и по математика са в два модула.

Първият модул и за двата е националното външно оценяване под формата на тест с 25 въпроса, които са два вида - с четири възможни отговора, от които само един е верен, и с кратък свободен отговор. Максималният брой точки е 65.

Вторият модул представлява преразказ върху неизучаван художествен текст, като учениците трябва да изпълнят конкретна дидактическа задача. Максималният брой точки при него е 35.

Седмокласниците в страната са 58 909, а броят на местата за прием след 7-ми клас в държавните, общинските, частните и художествените училища е 39 559.

Така започва разказът на Стратиев: "Преди години, когато бях малък, на нашата улица живееше един Човек, който никога не лъжеше.Неговата къща беше малка, боядисана в зелено, и в нея живееше само той.

В двора имаше череша, която цъфтеше с бели цветове и единствена от всички череши в квартала оставаше непокътната, когато зрееше..."