0
Международният технически панаир ще се проведе за 63-ти път от 24 до 29 септември 2007 г.

В рамките на най-представителния делови форум на инвестиционни стоки и технологии в България, в партньорство с Ай Си Ти медиа, се организират международната специализирана изложба ИНФОТЕХ - за информационни технологии и PC WORLD - България - специализирана изложба за софтуер.

Участват над 150 компании от най-динамично развиващия се сектор - информационните технологии, които демонстрират върховите постижения в своя бизнес - хардуер, софтуер, интернет решения и услуги, комуникации, офисоборудване, услуги и информация. Техните експозиции са в палата 8-ІІ и на открити площи ІІ и VІІІ.

12 проекта от десет висши учебни заведения ще се състезават в VІ издание на Научно-образователно ЕКСПО „Българските образователни и изследователски институции в основата на иновативните ИКТ проекти", организирано от ICT Media, Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, ПРООН и Младежкото иновационно и информационно общество АБ. Превърналият се в традиционен конкурс-изложба за разработки на български студенти, преподаватели и научни работници в областта на информационните и комуникационни технологии ще се проведе в палата 8.

 

3624 изложители от 46 държави са заявили участие в Международния технически панаир три седмици преди откриването на деловата проява, която ще стартира на 24 септември в Пловдив. Българските фирми са 1331. Броят на чуждестранните компании е 2293, с 4% повече от миналата година, а общият ръст на фирмите засега е 2% спрямо ЕСЕН 2006. С 9% е нараснал размерът на ангажираните експозиционни площи, а при чуждестранните изложители - с 22%.

 

ДРУГИ ДАННИ

 • Участниците са от: Австралия, Австрия, Беларус, Белгия, Бразилия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Израел, Индия, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипър, Китай, Китайски тайпе, Люксембург, Македония, Норвегия, Полша, Португалия, Република Корея, Румъния, Руска федерация, САЩ, Словашка република, Словения, Сърбия, Тайланд, Турция, Украйна, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хонгконг, Хърватска, Чешка република, Швейцария, Швеция, ЮАР, Япония.
 • Най-много са чуждестранните фирми от: Германия (577), Италия (440), Турция (151), Чехия (109), САЩ (104), Австрия (77), Франция (77), Полша /70/. Най големи площи са ангажирали: Турция, Германия, Италия, Чехия, Полша, Белгия, Гърция, Австрия, Унгария, Швейцария.
 • Нови държави участници в Международния технически панаир: Индия, ЮАР, Тайланд и Иран.
 • Страна партньор е Германия. В рамките на нейното представяне са организирани кооперационна борса за български и чуждестранни фирми, семинари и делови срещи.
 • За първи път Международният технически панаир ще има и регион партньор. Това е Големият регион, който обединява провинциите Саарланд и Райнланд-Пфалц (Германия), Лотарингия (Франция), Валония (Белгия) и Великото херцегство Люксембург, както и френската и германската общности на Белгия. Той обхваща територия от 65 401 кв. км. с население 11.3 милиона и дава 3% от брутния вътрешен продукт на ЕС. Големият регион всъщност е форма на активно сътрудничество за реализиране на съвместни европроекти в множество области: бизнес, научно-развойна дейност, иновации, образование и наука, култура, социални дейности. Повече от 30 компании ще се представят с общ щанд и съпътстващи мероприятия на ЕСЕН 2007.
 • 11 държави са заявили официални участия: Австрия, Гърция, Италия, Китайски Тайпе, Полша, Словакия, Турция, Унгария, Франция, Чехия, ЮАР.
 • Колективните участия са 5 - от Белгия, Полша, Румъния, Русия, Сърбия.
 • В рамките на Есенния панаир се организират следните международни изложби: АКВАТЕХ- за технологии и управление на водите; АУТОТЕХ - за транспорт и автосервизно оборудване; ЕЛТЕХ - за електроника и електротехника; ЕНЕКО - за енергетика и екология; ИНФОТЕХ - за информационни технологии; PC WORLD - България - за софтуер; МАШИНОСТОРЕНЕ; СТРОЙТЕХ - за строителство и архитектура; ХИМИЯ; АВТОМОБИЛЕН САЛОН ПЛОВДИВ. Като най-големи се очертават МАШИНОСТРОЕНЕ, СТРОЙТЕХ, АВТОМОБИЛЕН САЛОН ПЛОВДИВ, ЕЛТЕХ и АУТОТЕХ.
 • По време на изложението ще се представят и фирми, занимаващи се с издателска дейност и реклама, научни разработки, обучение и образование, транспорт и спедиторски услуги, експертизи и контрол, маркетинг и консултации, патенти, лицензи и ноу-хау.

Най-голямото изложение в България ще покаже не само състоянието и постиженията на нашата икономика, както досега, а заявката, която дава българският бизнес за мястото си в икономическата карта на Европа - да стане ядро на трансгранични проекти в югоизточната част на континента. Основание за това дават натрупаният опит, инвестициите в подобряване на производствената база и мениджмънта, предимствата от стратегическото положение на България и членството в ЕС.

Отваряйки каналите за конкуренция и партньорство между българския бизнес и света, Международен панаир Пловдив се стреми да предоставя възможности за контакти в най-перспективните икономически сектори. Според проучване на «Делойт България» сред браншовете с най-голям потенциал са машиностроенето, електротехническата промишленост, информационните технологии и аутсорсингът, а погледите на външните инвеститори са насочени предимно към производство на химични продукти, металообработване, високите технологии, строителството и някои отрасли на леката промишленост. Тези отрасли се представят на специализираните изложби в рамките на Международния технически панаир. Новото е, че на тях ще се презентират не само продукти и услуги, а предимно ноу-хау.

Много европейски и световни новости, показващи как високите технологии бързо намират практическо приложение за улеснение на бизнеса и на потребителите, ще видят посетителите на Есенния панаир.

Неговата делова програма се преориентира от рекламата към мениджмънта, защото на съвременните динамични пазари може да се пробива с комплексни решения. Това е допълнителна полза за изложителите и посетителите.

Със своето участие в съпъстващите прояви те могат не само да създадат нови контакти, да се ориентират в пазарните тенденции, но и да заимстват ефективен стил за правене на бизнес. Акцентът на ЕСЕН 2007 са възможностите и конкретните механизми за финансиране от оперативните програми на еврофондовете. В програмата присъстват множество семинари, конференции и делови срещи, включително с представители на чуждестранни посолства и правителства. Водещи експерти и мениджъри ще споделят своя практически опит в писането и защитаването на проекти. Предвидени са също кооперационни борси за български фирми с холандски и с германски партньори.

Подобни инициатива са част от стратегията на панаира да се обръща все по-голямо внимание на посетителите специалисти. Те могат да направят и предварителни заявки за срещи с изложители в Интернет страницата на панаира www.fair.bg, там ще намерят и цялата делова програма, за да подберат мероприятията, които са най-полезни за тях.

Сред най-интересните са:

 • Семинар «Европейски практики в областта на опазването на околната среда и енергийната ефективност за бизнеса». Организатор: Министерство на икономиката и енергетиката.
 • Демонстрация на Дигитален въздушен преводач със светлинно-лазерно насочване. Самостоятелно електронно устройство за автоматичен превод на печатни текстове. Първото напълно автоматично устройство в света със светлинно-лазерно позициониране, което може да превежда от чужди езици на български. Съвместна разработка на ЕФ GLC и МИКРОН-20 ЕООД - София. Организатор: ЕФ GLC.
 • Семинар «Модели и стратегии за публично-частно партньорство: Опитът на Италия и възможности за реализация в Южен централен район за планиране». Организатори: Италиански институт за външна търговия и секцията за насърчаване на обмена към посолството на Италия
 • Семинар «Европейските фондове и възможностите за развитие, които те предоставят на частния сектор в България». Организатор: Камара на електротехниката в България и Консултантска компания „ФИМЕНКО".
 • Ден на стартиращия предприемач. Организатори: Национална занаятчийска камара, Регионална занаятчийска камара - Пловдив, Търговско-промишлена камара - Пловдив, Евро Инфо Център - Пловдив, Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия.
 • Българо - Испански бизнес форум. Семинар «Испанският опит при оползотворяване на Европейските фондове - практически насоки за избягване на обичайни слабости и грешки». Организатори: БСК, НТС - ТОК Пловдив и Испанско посолство.
 • Семинар «Как да се възползваме от структурните фондове на ЕС». Организатор: Търговско-промишлена камара Пловдив.
 • Кръгли маси „Френските технологии в областта на околната среда" и „Френският опит в управлението на отпадъците". Организатори: посолството на Франция и френската агенция за международно развитие на фирмите.
 • Семинар "Предимства и недостатъци на цифровата и IP телевизия при хибридните оптично - коаксиални мрежи. Принципни схеми за реализация и контрол. Оборудване необходимо за реализирането на проекти за "IP транспортиране" и "IP - QAM" преобразуване на телевизионен сигнал." Организатор: УНИКОМС ТРЕЙДИНГ.
 • Презентация на софтуерна компания МАТЕРНА, Германия. Организатор: МАТЕРНА, България.
 • Семинар «Renesas микроконтролери, FPGA чипове, IVEC микроконтролери, Embedded модули». Организатор: MSC-Mibatron s.r.l., Romania.
 • Семинар «Citizen - нови модели и тенденции в областта на термотрансферните баркод-принтери. Организатор: „Дилком България".
 • Семинар «Renesas микроконтролери, FPGA чипове, IVEC микроконтролери, Embedded модули». Организатор: MSC - Mibatron s.r.l., Romania.
 • Церемония по награждаване - Научно образователно експо 2007. Семинари на БАСКОМ: «Системи за управление на малък и среден бизнес и производството»; «Модели за качество на софтуер и ИТ услуги». Организатор: Ай Си Ти Медиа.


Източник: IDG.BG
Коментари 0
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

 1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
 1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Публикуваха законопроекта за закриване на специализираните съдилища и прокуратури

Публикуваха законопроекта за закриване на специализираните съдилища и прокуратури

България Преди 1 час

Целта на закриването на спецструктурите е и "постигане на осезаем напредък в противодействието на корупцията, особено по "високите етажи" на властта", е записано в частичната предварителна оценка на въздействието от законовите промени

<p>Бизнесът е притиснат от драстичния скок на сметките за газ и ток, плаща и за домакинствата. До кога?</p>

Бизнесът е притиснат от драстичния скок на сметките за газ и ток, плаща и за домакинствата. Докога?

България Преди 1 час

Индустрията в България страда от тежка деформация на енергийния пазар у нас

<p>Дебела котка предизвика скандал в Instagram</p>

Дебела котка предизвика скандал в Instagram

Любопитно Преди 1 час

Потребители нападнаха собствениците на писаната и дори им пожелаха да умрат

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг

Столтенберг: НАТО няма да изпраща в Украйна свои батальони

Свят Преди 1 час

Има възможност в следващите две седмици преговорите с Москва да продължат, стига руската страна междувременно да не използва военна сила срещу Украйна, каза още Столтенберг

Снимката е илюстративна

Робот успешно извърши сам хирургична операция

Любопитно Преди 2 часа

Роботът е извършил процедурата при четири прасета и е дал значително по-добри резултати от хората, извършващи същата процедура

<p>АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ с отворено писмо до Асен Василев</p>

АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ с отворено писмо до Асен Василев

България Преди 2 часа

Повод за позицията им е изказване на финансовия министър, което те определят като "обидно"

Владислава Тричкова

„От двете страни на монетата“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 2 часа

Различен поглед върху инфлацията в Турция – тази неделя след централната емисия новини на NOVA

<p>Лавина затрупа скиор в Рила</p>

Лавина затрупа скиор в Рила

България Преди 3 часа

Инцидентът е станал в района на Седемте рилски езера

Асена Сербезова

Сербезова: Проучват се възможности за ваксината на Novavax

Теми в развитие Преди 3 часа

Изразена е готовност за сключване на споразумение за осигуряване на тази ваксина, каза още здравният министър

"Фенди" показа "армия от императрици" на Седмицата на модата в Париж

"Фенди" показа "армия от императрици" на Седмицата на модата в Париж

Любопитно Преди 4 часа

"Причината да съм във "Фенди", е да чествам силата на жените", пише Ким Джоунс в представянето на дефилето

<p>Щраусовото яйце се превръща в препятствие в &bdquo;Черешката на тортата&ldquo;</p>

Щраусовото яйце се превръща в препятствие в „Черешката на тортата“

Любопитно Преди 4 часа

Искра Донова, Гергана Стоянова, Магдалена Христова, Алек Алексиев и Свилен Ноев се изправят в неравна битка със седмичната задача на шеф Манчев

Спор за излъчване на живо провали първото заседание на работната група за зеления сертификат

Спор за излъчване на живо провали първото заседание на работната група за зеления сертификат

България Преди 5 часа

Експертите от Министерския съвет възразиха, че не желаят и не са давали съгласие да бъдат излъчвани онлайн

Флашмоб „Да им пречупим чадъра“ пред Съдебната палата в София

Флашмоб „Да им пречупим чадъра“ пред Съдебната палата в София

България Преди 5 часа

Организатори са бившите депутати Николай Хаджигенов и Арман Бабикян

<p>Пловдив затяга мерките срещу COVID-19</p>

Пловдив затяга мерките срещу COVID-19

Теми в развитие Преди 5 часа

Още един клъстер на страната минава в третия етап от Плана за борба с пандемията

<p>Обсъждат&nbsp;спиране на държавните помощи за дърва и въглища за социално слабите</p>

Сандов: Обсъждаме спиране на държавните помощи за дърва и въглища за социално слабите

България Преди 6 часа

Нов проект предвижда 47 млн. лв. национални средства за подобряване на качеството на въздуха у нас