Директорът на 63 ОУ: През Вайбър и Фейсбук не може да се обучава дистанционно
2

Как училища, преподаватели и ученици се справиха с шоковата дигитализация в изолацията покрай коронавируса, как учебното съдържание се трансформира в дигитално, какви са предизвикателствата пред новата учебна година - Dir.bg разговаря с директора на столичното 63 ОУ "Христо Ботев" Карамфилка Новачкова.

Новата реалност в образованието с всички плюсове, открити недостатъци и как системата да работи като добре смазана машина ще са темите на конференцията "Образование от А до #. Иновативното училище", което ще събере на една маса директори на училища, ректори на университети, представители на европейските и българските институции, както и бизнеса, който предлага технологични решения. Форумът е на 17 юли в София Тех Парк като дискусията ще бъде излъчвана и на живо през фейсбук страниците на организаторите. "Образование от А до #. Иновативното училище" е инициатива на Economic.bg, NOVA, Dir.bg и Kmeta.bg.

63 ОУ "Христо Ботев" се намира в най-крайната точка на столичния район "Надежда" в кв. "Требич". Училището е малко. В него се обучават около 320 ученици до 7 клас. Има и не много голям брой педагогически специалисти - 35. Един доста сработен учителски колектив, с висок професионализъм и силна мотивация за работа. Спокойна учебна среда. Над 90% от обучаващите се в училището ученици не живеят на територията на квартала, а са пътуващи. Училището се гордее с ежегодно високите резултати на учениците си на НВО и на олимпиади. Друга отличителна черта е добрата дисциплина.

От години учителите провеждат целодневно обучение, което в 5-7 клас се води само от учители по предмети. Часовете по самоподготовка и занимания по интереси за разпределени по учебни предмети. Така във всеки клас учениците имат преподавател по учебния предмет сутрин и следобед. Това дава възможност всеки ден да се изчистват пропуските и да се затвърждават знанията. 100% от учениците са обхванати в целодневна организация на учебния ден.

"Много полезна за учителите е създадената от години практика да създават портфолио на класовете по всеки отделен предмет. По този начин могат да се проследят резултатите на всеки ученик от входа му до неговия изход", разказва Карамфилка Новачкова пред Dir.bg.

- Г-жо Новачкова, Covid-19 наложи нови правила в учебния процес. Какви са уроците от промяната?

- Covid-19 промени изцяло нашия живот и наложи нови правила в учебния процес. Дистанционното обучение доведе до повишено участие на родителите, особено при по-малките ученици. Те започнаха да общуват по-често с учителите на своите деца.

Неизбежната комуникация и по-голямото включване на родителите доведе до по-добро разбиране на труда на учителите и повече уважение към тях. Повечето родители имат по-ясен поглед върху учебния процес, знаят повече за учебното съдържание, както и за трудностите на децата си. Един от най-важните изводи, които сме направили, е, че участието на родителите в дистанционното обучение е сериозен коректив за работата на учителите и полезна обратна връзка към училищния ни екип за качеството на работата на всеки от членовете му.

- Как се справихте с шоковата дигитализация в училище?

- Има педагогически колективи, които и преди тази извънредна ситуация са въвели електронно обучение. Имат опита и продължиха напред в тази ситуация. По-голямата част, в която група сме и ние, никога не са работили през електронни платформи. MS Teams беше нашият шанс да се научим в движение и да провеждаме едно качествено обучение. Няма здравомислещ човек, който да смята, че през вайбър и фейсбук може да се обучава. Аз разбирам, че осигуреността с електронни устройства на учениците е фактор, но желанието на тези учители да работят извън образователните платформи само показва отношението им към работата, която изпълняват.

Нашето училище стартира много бързо в образователната платформа. Голяма заслуга за нейната реализация е на ръководителя на направление ИК, г-н Григоров. Учителите преподаваха, той разучаваше ресурсите на платформата, правеше им видеоклип и вечер им провеждаше обучение. По този начин учителите много бързо напреднаха в платформата и усвоиха нейните възможности.

-  Какви бяха най-големите трудности за преподавателите, децата и родителите?

- Началото беше трудно за всички и за нас, и за родителите, и за децата. Стартирахме с основните предмети и постепенно включихме и останалите. Две седмици след началото на дистанционното обучение имахме пълно съвпадение с реалната учебна програма. Четох различни мнения за провеждащото се обучение, най-вече на хора, които не са пряко ангажирани с учебния процес. Прочетох много упреци към МОН.

Аз лично, като директор на тази малка образователна институция, съм много благодарна, че МОН не ни ограничи в рамки, защото така всеки, според възможностите и темповете си на работа, без да е стресиран, успя да намери най-верния и правилен път. Прочетох оплаквания на учители от софийски училища, че са задължени да работят в платформата MS Teams и регионалния инспекторат по образование не им е оказал съдействие.

Искам да попитам тези колеги какво точно съдействие очакват? Мисля, че преобладаващата част от гилдията са разбрали, че, за да работиш през платформа, се изискват ежедневни усилия както от страна на учителите, така и от наша страна.

Един от най-ценните ресурси в дистанционното обучение за училищния ни екип е гледането, чрез споделен екран, на уроци в различни класове и тяхното конфериране. Практиката е много положителна, тъй като присъстват всички учители и споделят опит, който е натрупан в годините, но просто хората не са имали време да го споделят помежду си. Всеки вторник и четвъртък от 18.00 часа сме гледали уроци на колеги в различни класове и по различни учебни предмети.

Създадохме ресурсна банка по определени учебни предмети. Тя има за цел да даде допълнителни ресурси и задачи за самостоятелна работа на учениците работещи на по-високи скорости. Учителите споделят, че и ученици с по-ниски образователни възможности влизат в банката на предмета и най-малкото се запознават с ресурсите. Това ни дава увереност, че можем да я приложим и за учениците в начален етап на обучение.

През изминалия период учителите подобриха своите компютърни умения, последно усвоиха възможностите на програмата Paint. Това е графичен редактор и дава възможности за бърза проверка на домашните работи. Разбира се графичният редактор изисква по-силна концентрация от страна на учителя, но всички споделят ефективността от нейното прилагане.

Изводите за недостатъците на обучението в електронна среда са:

 • 1. Дистанционното обучение доведе до повишаване на участието на родителите в учебния процес. Активното въвличане в учебния процес на родителите, които са у дома
 • 2. Учениците прекарват много време от деня пред устройствата
 • 3. Липсата на социални контакти за децата
 • 4. Нарастват ангажиментите на родителите за техническа поддръжка
 • 5. Увеличено е времето на родителя за контрол над ученика

Изводите от отговорите за положителната страна на обучението в електронна среда са:

 • 1. Дистанционното обучение доведе до повишаване на участието на родителите в учебния процес. Те започнаха да общуват по-често с учителите на своите деца
 • 2. По-честото общуване и по-голямото включване на родителите доведе до по-добро разбиране на труда на учителите и повече уважение към тях
 • 3. Повечето родители имат по-ясен поглед върху учебния процес, знаят повече за учебното съдържание, както и за трудностите на децата си
 • 4. Един от най-важните изводи, които сме направили е, че участието на родителите в дистанционното обучение е сериозен коректив за работата на учителите и полезна обратна връзка към училищния ни екип за качеството на работата на всеки от членовете му

- Днешната ситуация чертае нови реалности в образованието и да есента. Каква е Вашата стратегия за новата учебна година - какви са конкретните мерки и кои грешки трябва да бъдат избегнати?

- Изводите, които сме направили, се отнасят най-вече до техническото обезпечаване с по-добра и по-мощна техника, която да бъде предоставена на учителите. В края на електронното обучение можем да кажем, че ние, като една малка образователна институция, се справихме добре. Целият учебен материал е взет. Нямаме пропуски в учебните програми.

С днешна дата средния резултат на учениците ни, които се явиха на НВО в 7 клас е: български език и литература- 76,455 точки; математика - 44,614;
Постигнатите резултати ни дават поне увереността, че посоката е вярна и можем много по-уверено да тръгнем в утрешния ден.

- Как учебното съдържание може да се трансформира в подходящо за дигиталната среда и да работи добре в новите реалности?

- И в сегашната ситуация гледахме прекрасна трансформация на учебно съдържание. Когато един учител е добър специалист в собствената си област, той показва чрез своите възможности и ресурсите на образователната платформа много умело поднасяне на учебния материал.

- Обща дигитална платформа и достъп на всички до учебния процес - кога и как е възможно това?

- С удоволствие бихме споделили натрупания, макар и малък от нас опит. Вижте уроци, които сме гледали чрез споделен екран през време на това обучение:
Физкултура и спорт >>
Обстоятелство пояснение урок 2 БЕЛ >>
География и икономика >>
3 клас-математика >>
Английски език -начален етап >>
Деца със специални образователни потребности >>
Човек и природа >>
Съчинително и подчинително свързване в изреченията - БЕЛ >>
1 клас-математика >>

Презентации на ученици:
Красотата на България >>
Английски език >>

- Другата страна на медала е прегряването на децата в дигиталния свят и социалният ефект от дистанционното обучение. Как може това бъде смекчено?

- Това са само част от трудностите, с които се сблъсквахме по време на електронното обучение:

 • липсата на живия контакт с учениците е пречка за преодоляване от учителя
 • недостатъчна плътност на часовете
 • психологическото преодоляване на учителя да гледа екрана, през който преподава
 • много по-бавна реакция на учениците при отговори в урока
 • родители, които се включват в урока, особено при по-малките.

Задачата на всеки колектив е да прецизира своите възможности и да намери най-добрия баланс в бъдещата си работа.

-  Дигитализацията в образованието е необратима, дори и без пандемията. Какво трябва да бъде това бъдеще, така че да могат да съжителстват добре двете форми на обучение - традиционното в клас и онлайн, за да бъдат максимално ефективни в учебния процес на децата?

- Имаме единно мнение на всички учители, защото ние бихме продължили да работим и двете форми на обучение - традиционното в клас и онлайн. Как и под каква форма, ще разискваме на годишния педагогически съвет.

Коментари 2
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

2 коментара
 
Искате да вбесите жена си по време на скандал. Само кажете: - Мама ще се окаже права за тебе....
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

 1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
 1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Принцеса и в спорта: Кейт Мидълтън играе ръгби с английски звезди (СНИМКИ)

Принцеса и в спорта: Кейт Мидълтън играе ръгби с английски звезди (СНИМКИ)

Любопитно Преди 10 минути

Кейт показа уменията си по ръгби заедно с английските звезди Кортни Лоус и Дани Кеър в ръгби клуба в Мейдънхед

Иванов: Така ли от ГЕРБ си представят конструирането на мнозинствата в НС

Иванов: Така ли от ГЕРБ си представят конструирането на мнозинствата в НС

България Преди 11 минути

Станахме свидетели на попълване на конституционната комисия и не стана добре, коментира съпредседателят на ДБ

Василев: Финансовото министерство поема ангажимент да внесе много скоростно в НС проект на бюджет

Василев: Финансовото министерство поема ангажимент да внесе много скоростно в НС проект на бюджет

България Преди 38 минути

„Целта е да има време той да бъде приет и обнародван до 31 юли", допълни финансовият министър

тупак шакур звезда алея на славата

Отличиха Тупак Шакур със звезда на Алеята на славата дни преди рождения му ден

Любопитно Преди 44 минути

Сестрата на рапъра Секива "Сет" Шакур прие наградата, а радиоводещият Биг Бой беше водещ на събитието

Експерти отговарят: Съдържа ли динята мазнини и помага ли за отслабване?

Експерти отговарят: Съдържа ли динята мазнини и помага ли за отслабване?

Любопитно Преди 57 минути

Динята е храна с високо съдържание на вода, така че поддържа хидратацията, което също помага за отслабването

Пеевски: Христо Иванов не може да ми е морален съдник

Пеевски: Христо Иванов не може да ми е морален съдник

България Преди 1 час

Наше право е да решаваме кой ще бъде част от конституционната комисия, коментира той

Костадинов: Правосъдният министър да е и главен прокурор, е добър модел

Костадинов: Правосъдният министър да е и главен прокурор, е добър модел

България Преди 1 час

Конституционната реформа не трябва да бъде на всяка цена, коментира лидерът на „Възраждане“

Хайди Клум и дъщеря ѝ Лени с нова фотосесия (СНИМКИ)

Хайди Клум и дъщеря ѝ Лени с нова фотосесия (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

Моделите позираха на фотографа Ричард Аведон в различни тоалети

Убитият българин в Атина: Разкриха извършителя

Убитият българин в Атина: Разкриха извършителя

Свят Преди 1 час

В гръцката столица бе намушкан 61-годишен наш сънародник

ферибот пожар

Огромни горски пожари в Квебек влошиха качеството на въздуха в САЩ и Канада

Свят Преди 1 час

Филаделфия обяви "червен код" за опасно замърсен въздух в сряда

Революционно: Скоро в нашето небе ще се появи второ Слънце

Революционно: Скоро в нашето небе ще се появи второ Слънце

Любопитно Преди 1 час

Звездата Бетелгейзе наскоро отбеляза 50% увеличение на яркостта си.

насилие

Мъж преби служителка на автогара в Русе

България Преди 1 час

Ранената е настанена в болница със сътресение на мозъка

Инцидент с нощен влак в Австрия, евакуираха стотици пътници

Инцидент с нощен влак в Австрия, евакуираха стотици пътници

Свят Преди 2 часа

Около 50 души са леко пострадали, след като пожар е избухнал в тунел

Удари и скубане: Посягала ли е възпитателка на 2-годишни деца

Удари и скубане: Посягала ли е възпитателка на 2-годишни деца

България Преди 2 часа

Това твърдят родители и медицинска сестра от детска градина в Бургас

<p>Кулеба: Това няма как да стане</p>

Украйна отхвърля призивите за „замразяване“ на конфликта с Русия

Свят Преди 2 часа

Делегация от африкански държавни глави планира да посети двете страни с надеждата, че ще ги убеди да спрат войната