4

Н икола Аврамов (ок. 1866–1924) е роден в Крушево, Македония. Още в ранна възраст остава без баща и на 12 години майка му го изпраща да работи с майстори в София и Дупница.

След като се премества в Трън, Никола Аврамов става слуга в сладкарницата на Илия Георгиев-Пирочанеца, след което и негов съдружник. През 1892 г. открива свой железарски магазин. С упорит труд и честност натрупва голямо състояние (къща, хамбар, ниви, дюкян), което завещава на съпругата си и на сродниците си.

Никола Аврамов умира в Трън през 1924 г. В своето завещание от 4 декември 1921 г. той дарява 50 хил. лв. на Министерство на народното просвещение (МНП) за образуване на фонд за издръжка и подпомагане на бедни ученици от Трънското основно училище.

Съгласно волята на дарителя, със заповед на министъра на просвещението от 21 януари 1925 г. за „вечни времена" се основава фонд „Никола Аврамов" при Министерството. На 30 декември 1924 г. средствата са внесени от изпълнителите на завещанието в Българска народна банка – клон Трън. Лихвите на фонда трябва да служат за издръжка и подпомагане на бедни ученици от Трънското основно училище. Фондът се управлява от МНП, чието финансово отделение се задължава ежегодно да изплаща средствата на настоятелството на Трънското основно училище.

От основаването на фонд „Никола Аврамов“ до 6 май 1930 г. приходите му се изплащат на училищното настоятелство чрез БЗБ – клон Трън. От 1930 до декември 1932 г. не са преведени никакви средства – като причината затова е, че вероятно са оставени за капитализиране.

Към 1 януари 1939 г. фондът вече разполага със 107 100 лв., към 1 януари 1942 г. – със 106 900 лв., а към 1 януари 1948 г. – със 150 хил. лв.

От 1936 до 1948 г. приходите са между 6300 и 5400 лв. С тях училищното настоятелство в Трън купува дрехи и обувки, които се раздават на бедни ученици. Отчетът е стриктен. Списъците на закупените стоки и имената на наградените деца се изпращат във финансовото отделение на МНП. Така например през 1936 г. е отчетено купуването и раздаването на 10 мъжки и 3 дамски палта и 6 чифта обувки за бедни ученици в града.

Фондът се закрива през 1948 г., когато фонд „Завещатели и дарители" при Министерство на народната просвета се влива в държавния бюджет.

Днес, в гр. Трън има само едно училище, в което учат деца от 1 до 12 клас, които поради малкия си брой се събират в една смяна. Има и само една детска градина.

Благотворителната дейност на фонд „Никола Аврамов" е представена в енциклопедията на дарителството "Дарителските фондове и фондации в България 1878 - 1951 г.".

Тази рубрика във Vesti.bg се осъществява по идея и със съдействието на Българския дарителски форум (БДФ), издател на енциклопедията.

Абонирайте се и прочетете първи "Непубликувано" и обзор на деня за 2 мин.

@