0

Г олямата цел на повечето хора в живота е да имат достатъчно средства, за да се пенсионират в ранна възраст или поне да не работят по 40 часа седмично и да могат да се насладят на живота, докато правят всичко това, за което не им е оставало време в годините, в които са работили.

За това как да се постигне тази цел са изписани множество материали, както от професионалисти, така и от любители, които също като всички, желаят спокойствието и удоволствието от ранното пенсиониране.

Всички идеи за постигането на тази цел споделят нещо общо – свързани са с различни инвестиции - в акции, облигации, взаимни фондове, ДЦК, недвижимо имущество и други инвестиционни инструменти. Всяко от тези традиционни предложения има своите предимства и недостатъци, но изводът е един – за да се пенсионирате рано и то като милионер идва момент, в който трябва не вие да работите за парите си, а парите ви да работят за вас.

В последните години се наблюдава силна политика на ниските лихвени проценти, диктувана от централните банки на големите държави и Европейския съюз. Тази политика засяга много сектори на икономиката, ограничавайки възможността за висока доходност от лихвени проценти. Резултатите са ниски лихви по депозитите и почти никаква, а в някои държави вече и отрицателна доходност от банкови депозити.

В тези пазарни условия през последното десетилетие една инвестиционна услуга набра достатъчна популярност, за да може да се конкурира с другите инструменти това са p2p платформите за кредитиране. Това е нов вид услуга, която позволява на инвеститори да закупуват части от кредити, като в замяна на това получават процент доходност от всеки кредит, в който са инвестирали.

Инвестирането в подобни платформи обикновено осигурява доходност на годишна база десетки пъти по-висока от тази на останалите инструменти, като същевременно при добре управлявано портфолио рискът е изключително балансиран. Това е една от причините тези платформи да се превръщат в добра възможност за дългосрочни инвестиции и да отбелязват огромни ръстове всяка година.

Добрата новина, е че такива платформи са вече факт и у нас. Вече повече от година в България функционира естонската компания iuvo, която за краткия период на пазара успя да генерира повече от 3,6 милиона евро в инвестиции. Това постижение разкрива потенциала, който тези вече доказали се в Северна Америка и Европа платформи имат и в България.

Следва важният въпрос, какво трябва да направите, за да можете инвестирайки в платформи за p2p кредитиране да се пенсионирате на 50 като милионер. Отговорът се крие т.нар. сложна лихва, която в дългосрочен план ще помогне на всеки инвеститор да извлече максимална полза от своите инвестиции.

Започнете с прост план. Заложете следните цели – инвестирайте 10 000 лв. всяка година за период от 30 години, като реинвестирате получената година доходност за същият период от време.

Средната доходност, която p2p платформите предлагат e между 7% и 15%. Ако инвестирате 10 000 лв. всяка година при условията на контролиран риск и взета средна доходност от 8% и реинвестирате възвърнатите средства на годишна база, след 24 години ще имате в сметката си над 500 000 лв., а след 28 години ще сте стигнали и дори задминали целта от 1 000 000 лв.

Ако инвестирате активно и балансирано през целият период на вашия план, можете да очаквате доходност от 10 – 11% на годишна база. Ако отново ползвате формулата за изчисляване на сложната лихва с годишни депозити в платформите, след 30 години можете да се радвате на над 2 200 000 лв. в сметката си!

Разбира се, бихте могли да генерирате дори по-висока доходност, ако спазвате добрите практики при този вид инвестиции.

Тук е мястото да споменем и какви са рисковете при инвестиране в платформи за p2p кредитиране. На първо място има вероятност кредитът, в който сте инвестирали да дефлотира. В този случай платформи като iuvo предлагат гаранция за обратно изкупуване на инвестицията ви. По този начим няма да понесете загуби от инвестицията, единствено няма да реализирате доходност. За да намалите вероятност да не реализирате доходност трябва да деферсифицирате портфолиото си във възможно най-голям брой кредити и да инвестирате малка сума във всеки от тях.

Съществува и малко вероятния риск от дефолт на оригинатора. Всяка платформа изплозва утвърдени практики при подбор на оригинатори. Всеки оригинатор преминава през обстойна и внимателна проверка на финансовото си здраве преди да листва портфолиото си на платформата. Всеки инвеститор може да се запознае с финансовите отчети на листнатите оригинатори.

В заключение, платформите за p2p кредитиране предоставя перфектния баланс между доходност и риск, превръщайки този инвестиционен инструмент в добра алтернатива на вече познатите инвестиционни методи.

Средствата, инвестирани през платформата, не са депозит, нито пенсионноосигурителни вноски и поради това не са гарантирани от закона, нито е гарантирана тяхната доходност. Дейността на платформата не се регулира от законодателството, касаещо инвестиционни посредници.

Абонирайте се и прочетете първи "Непубликувано" и обзор на деня за 2 мин.

@