0

Б ългария може и да не успя да спечели наградите на "Евровизия 2007" преди седмица, но има всички шансове за друга евронаграда.

Според данните в класацията на най-замърсяващите енергийни мощности за 2006 г., публикувана през седмицата от World Wildlife Foundation (WWF, една от международно утвърдените екологични организации), българските ТЕЦ-ове не само не отстъпват на европейските си събратя, но и ги надминават по степен на замърсяване на околната среда спрямо количество произведена електроенергия.

Засега те са извън официалната класация, която включва само 25-те по-стари членки на съюза, но от следващото издание на ежегодната листа те ще бъдат включени. При положение че резки промени е трудно да се очакват, то по текущи данни ТЕЦ "Марица-изток 2" е европейският шампион с 1413 г CO2 на киловатчас произведена енергия.

Изчисленията за замърсяване се правят, като се раздели количеството въглероден двуокис, изхвърляно от централите годишно, на киловатчасовете енергия, генерирани в нея.

В последната класация - за 2006 г., лидери са мощности в Гърция, Германия и Полша. В проучването за 2006 г. са включени страните от ЕС-25 и 30-те инсталации в Европа (сполучливо наречени Dirty Thirty - "мръсните 30") с най-големи емисии парникови газове.

Оскарите за замърсяване

Централите, включени в последния доклад WWF, са замърсили атмосферата с над 400 млн. тона СО2 (най-разпространения парников газ), което е около 10% от всички емисии в ЕС.

Водач в листата е най-голямата гръцка ТЕЦ - "Агиос Димитриос", която се намира близо до град Кожани в провинция Западна Македония.

Инсталацията, чийто оператор е държавната компания "Публична енергийна корпорация - Гърция", замърсява атмосферата с близо 12.4 млн. тона въглероден двуокис годишно. Шестнайсет гръцки села от региона още от 2004 г. са поискали от Европейската комисия да спре централата, но до момента от Брюксел не са се произнесли по казуса.

Простите изчисления показват, че ако и България беше включена в класацията, ТЕЦ "Марица-изток 2" щеше да е на първо място. Останалите от по-големите български ТЕЦ-ове не биха могли да влязат в Dirty Thirty, защото не са достатъчно големи по изхвърлено количество СО2 годишно. Сметките обаче сочат, че екологичната им ефективност е по-ниска и от тази в сегашните лидери в листата.

"Фактите са ясни - енергийният сектор трябва да смени възможно най-скоро въглищата, които замърсяват атмосферата с парникови газове, с по-екологични горива", коментира за AFP Стивън Сингър, председател на отдела по енергетика и промени в климата на WWF.

Според него ЕС трябва да спре стремежа на държавите щедро да раздават разрешителни за емисии на парникови газове на ТЕЦ-овете си, за да може Европейската схема за търговия с емисии да просъществува. "Само тези държави, които модернизират и почистят ТЕЦ-овете си, трябва да получават финансови облаги от търговията с емисии", допълва Сингър.

Пристрастени към въглищата

"Има вероятност да станем държавата в ЕС с най-неефективно производство в екологичен аспект", казва Живко Богданов, експерт от българския клон на WWF. Причината според него е, че България в бъдеще ще увеличава производството на електроенергия от ТЕЦ заради спирането на 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй".

По неофициални данни след рехабилитацията на ТЕЦ "Марица-изток 3" от италианската компания "Енел", построяването на заместващата мощност в ТЕЦ "Марица-изток 1" и преди завършването на АЕЦ "Белене" ТЕЦ-овете в комплекса "Марица-изток", които са най-големите в страната, ще произвеждат над 40% от нужната електроенергия.

Понастоящем делът им е около 30%. Това означава, че България ще става все по-зависима от електроенергията, произведена от въглища. За повечето от електроцентралите в доклада на WWF вече е запланувано да бъдат закрити или преустроени, за да използват по-екологично гориво между 2015 и 2025 г.

"Модернизациите и сероочистките, които се правят в момента в някои от българските ТЕЦ, ще подобрят екологичната им ефективност, но недостатъчно. Най-добрият начин това да стане е подмяната на въглищата, които те горят, с природен газ или биомаса", казва Богданов.

По думите му една от главните пречки това да се случи обаче е липсата на нормативна уредба, която да дава приоритет на екологичните горива, чисто произведената електроенергия и екопродуктите, когато се правят публични и държавни поръчки.

"Фондовете на ЕС дават много средства за насърчаването на екопродуктите. Правителството обаче не ги използва и не насърчава производството на екологично чиста енергия. Страни като Унгария и Чехия вече отдавна го правят", допълва Живко Богданов.

Според Тодор Михайлов, изпълнителен директор на ТЕЦ "Марица-изток 2", българските централи са екологично неефективни, защото използват нискокалорични лигнитни въглища. Колкото по-нискокалорични въглища се използват в една ТЕЦ, толкова повече маса трябва да се изгори, за да се получи нужната енергия.

"Освен това въглищата в България имат високо съдържание на влага и сяра, което намалява още повече ефективността на изгарянето им", казва Михайлов. По думите му сероочистките на първите четири от общо шестте мощности в ТЕЦ "Марица-изток 2", които се правят в момента, ще увеличат чувствително ефективността на централата.

"Самите сероочистки премахват сярата от дима, като го превръщат в СО2. Изпускането на парникови газове обаче ще бъде редуцирано, защото те ще увеличат ефикасността на горенето на въглища с около 12%", допълва Тодор Михайлов.

Модернизация по български

Наскоро се разбра, че модернизацията на българските ТЕЦ няма да приключи скоро. Ако се спазват буквално европейските регламенти, закъсненията в планираните инвестиции за опазване на околната среда би трябвало да доведат до затваряне на "виновните" предприятия - в случая ТЕЦ "Марица-изток 2" и "Марица-изток 3", от 2008 г.

Според директивата на ЕС за допустимите вредни емисии 2001/80/ЕС, 1 януари 2008 г. е крайната дата, към която големите горивни инсталации трябва да са достигнали минималните европейски нива за изхвърляне на въглероден двуокис и азотни окиси. Ако срокът не бъде спазен, централите трябва да бъдат затворени, освен ако Брюксел не даде отсрочка.

ТЕЦ-овете, които не са постигнали нормите, могат и да продължат работа до 2015 г., но тогава ще плащат тежки санкции и ще работят на режим. Едно от ограниченията, разписано в евродирективата, е съответната горивна инсталация да се експлоатира общо за не повече от 20 хил. часа в периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2015 г. За сравнение - годишната експлоатация на тецовете от "Марица-изток" е около 6-7 хил. часа.

Размерът на санкциите пък се определя от министъра на околната среда и водите в съответната държава.

Проектът за сероочистки за първите четири блока в "Марица-изток 2" закъснява драстично, а за останалите два тепърва се подготвя стартиране. От четирите блока на "Марица-изток 3" два вече имат инсталации за пречистване на въглеродния двуокис, а в другите два такива ще бъдат изградени в началото на 2009 г.

Да свети или да не свети

През 2008 г. изтичат и комплексните екоразрешителни на двете централи, в които са фиксирани обемите на екологичните инвестиции и сроковете за тяхното изпълнение. Без тези разрешителни ТЕЦ-овете не могат да продължат работа.

Въпреки че двете централи закъсняват с инвестициите, Министерството на икономиката и енергетиката настоява пред екоминистерството разрешителните да бъдат удължени. Ведомството на Джевдет Чакъров обаче отказва.

Преди две седмици Чакъров дори се закани, че ще наложи на ТЕЦ "Марица-изток 2" максимални санкции, ако сероочистващите инсталации там не бъдат изградени навреме.

"В момента още се водят разговори за удължаване на комплексното ни разрешително. Мога да кажа само, че скоро ще се стигне до решение и то няма да е спиране на ТЕЦ "Марица-изток 2" от следващата година", коментира Тодор Михайлов.

Енергийното министерство за момента твърдо застава зад искането на централата. От ведомството на Овчаров посочват, че от удължаването на сроковете в документите на двата ТЕЦ-а зависи осигуряването на електропотреблението в страната, като се имат предвид спрените реактори на АЕЦ "Козлодуй" - принципно доста силен аргумент.

Пушек

23.2 млн. тона въглероден двуокис общо отделят петте най-големи български ТЕЦ-а на година. 16.3 млрд. kWh пък е годишното им производство на електроенергия.

Проект

12% по-голяма екологична ефективност ще има ТЕЦ "Марица изток 2", след като бъдат завършени сероочистките на първите четири мощности в централата.

Абонирайте се и прочетете първи "Непубликувано" и обзор на деня за 2 мин. Безплатно е :-)

@