Есета

.

Крайречният Крокодил Спаска

17.07.2014

Автор: Бистра Иванова Чиликова 16 г.

.

Към река Огоста

17.07.2014

Автор: Борислава Валериева Борисова, 18 г.

.

Моята река

17.07.2014

Автор : Мария Димитрова Димитрова, 31 г.

.

Реката в мен

17.07.2014

Автор: Елена Михайлова Стоянова, 18 г.

.

Моята река

17.07.2014

Автор: Теодора Красимирова Колева, 28 г.

.

Моята река – лъкатушеща през живота ми…

16.07.2014

Автор: Цветомира Маргаритова Атанасова, 24 г.

.

Моето „Борово” око

16.07.2014

Автор: Дориана Бончева Добрева, 17 г.

.

Моята река

16.07.2014

Автор: Лазар Драгомиров Денчев, 10 г.

.

Моите реки

16.07.2014

Автор: Велислава Христова Райдовска, 44 г.

.

Старата река

16.07.2014

Автор: Венелина Христова Василева, 25 г.

.

Морето на моя живот

16.07.2014

Автор: Вяра Антонова Живкова, 30 г

.

Моята река

16.07.2014

Автор: Ваня Тихомирова Тодорова-Стоянова, 39 г.

.

Моята река

16.07.2014

Автор: Йоан Стефанов Стефанов, 12 г.

.

Реката – наша вина и отговорност

16.07.2014

Автор: Галина Емануилова Карагьозова, 40 г.

.

Моята река

15.07.2014

Автор: Ивон Иванова Пенова, 17 г.

.

Моята река Йордан

15.07.2014

Автор: Радоил Светославов Георгиев, 32 г.