Резултати от търсене

Автор е на над 30 книги поезия, стиховете му са издавани и в Полша, Германия, Холандия, Австрия, Сърбия, Чехия, Грузия, Италия, Испания, САЩ, Франция

Автор е на над 30 книги поезия, стиховете му са издавани и в Полша, Германия, Холандия...

11.10.2007

Автор е на над 30 книги поезия, стиховете му са издавани и в Полша, Германия