Резултати от търсене

Все още над 6000 деца са оставени на държавна грижа

Все още над 6000 деца са оставени на държавна грижа

09.05.2015

За поредна година отправяме препоръка за поставяне на приоритет върху работата по превенция на изоставянето

Все повече сексуални посегателства над деца онлайн

Все повече сексуални посегателства над деца онлайн

20.04.2015

Близо 609 хил. деца у нас живеят в бедност или в риск от социално изключване

Почина големият режисьор Владислав Икономов

Почина големият режисьор Владислав Икономов

22.06.2014

Българската културна общественост отдава заслужена почит, уважение и признателност към неговото дело. Поклонението ще се

През 2013 г. в Русе бе открита специална "Синя стая", в която да дават показания деца, станали жертви или свидетели на насилие

Бележник 2014: Децата и правосъдието

03.06.2014

Националната мрежа за децата отправи препоръки към държавните органи в годишния си доклад

Бележник 2014: Децата и семейството

Бележник 2014: Децата и семейството

27.05.2014

В годишния си доклад Национална мрежа за децата посочва проблемите в различни сфери

Бележник 2014: България все още няма омбудсман по правата на детето

Бележник 2014: България все още няма омбудсман по правата на детето

22.05.2014

28,2% от децата в страната живеят в бедност, сочи в доклада си Националната мрежа

Бележник 2014: Детското здраве

Бележник 2014: Детското здраве

20.05.2014

Сред препоръките на Националната мрежа за децата са да се идентифицират и анализират причините за

Ателие по рисуване в Националната художествена галерия

Отново проблем с отпадащите от училище деца

19.05.2014

В последния си годишен доклад Националната мрежа за децата отново поставя и въпроса за подобряване