Инженер: Дефектите по "Дунав мост-2" не са сериозни
Източник: Любомир Спиров, БГНЕС
11

З аради дефекти на асфалтовата настилка на Дунав мост Видин - Калафат в началото на ноември започва работа по отстраняването им, а движението ще се осъществява само в едното платно, каза в интервю за БТА инж. Христо Монев, ръководител на Звеното за изпълнение и управление на проекта "Дунав мост Видин-Калафат" и член на Надзорния съвет на смесеното българо-румънско дружество "Дунав мост Видин - Калафат" АД. 

Движението по моста няма да се спира, трафикът ще се извършва в двете направления върху платното посока България-Румъния, уточни той. 

"Дефектите не са сериозни, но на тяхната поява се гледа много отговорно от страна на инженера, строителя и Министерството на транспорта. Работим, за да се намерят и дефинират причините за появата им в такъв кратък срок от пуска, така че при бъдещата експлоатация, те да не се появят", посочи той. 

"Дунав мост Видин-Калафат" е сериозно, уникално съоръжение и появилите се дефекти на асфалтовата настилка нямат нищо общо с поведението на мостовата конструкция, отбеляза инж. Монев.

При такива сложни обекти се появяват неочаквани строителни дефекти, които не са могли да бъдат предвидени и отбелязани на каквото и да било друга конструкция, допълни той. 

Дефектите, констатирани на моста "Нова Европа" при Видин - Калафат нямат нищо общо със здравината на мостовата конструкция, съобщи и правителствената информационна служба.

От пуска на моста до края на октомври в двете посоки на съоръжението са преминали над 176 000 моторни превозни средства, сочи официалната статистика. 

Мостът, който бе открит на 14 юни 2013 г., е част от паневропейски коридор №4. Според предварителни изчисления над 415 хил. превозни средства ще преминат моста през първата година от откриването му, а инвестицията в нбего ще се изплати до 15 години. 

Мостът е дълъг 1,8 км, с две платна, всяко от които с две ленти, единична железопътна линия, алея за пешеходци и велосипедисти. 

Следва цялото интервю: 

- Четири месеца след пуска на съоръжението Дунав мост при Видин-Калафат на повърхностния асфалтов слой на моста се появиха дефекти. Кажете на този етап, къде са се появили дефекти, каква е причината за това и какви са точно пораженията на пътното платно?

- Информацията за появили се дефекти на асфалтовата настилка на "Дунав мост Видин-Калафат" е вярна. Причините за появата на тези деформации - дупки на асфалтовата настилка, са внимателно проследени от инженера на обекта, който е отговорен за строителните работи и извършва надзор на строителството, френско-британският консорциум "Инжероп/Хай-пойнт Рендел" (Ingerop/High-Point Rendel).

Инженерът по надзора, съвместно със строителя, установиха причината за появилите се деформации на асфалтовото настилка. Техническа проверка от български специалисти установи проникване на дъждовна вода, която се появява между износващия и свързващия асфалтов слой на настилката. 

Към момента са извършени действия по отстраняването на детайл за отводняването на асфалтовата настилка в района на шахтите, където се събира вода. Това е повърхностна вода от дъждовете, която прониква под настилката вследствие на тежкотоварния трафик. Именно задържането на тази вода е причината за появилите се дупки. Към днешна дата тези слаби места в настилката са се появили и в двете ленти на моста, където минават тежките камиони. 

Една от тях е по-голяма и разрушената площ върху асфалтовата настилка е запълнена със смола от строителя. В двете посоки на мостовото съоръжение дупките са не повече от четири, с различна големина. Най-голямата е с размери 40х80 см, а другите са малки в порядъка на 10-15 см. 

Асфалтовата настилка е с дебелина 10 см и повредите са само по износващия слой, който е с дебелина от 4 см. Именно там се появяват дефектите. 

- Вярна ли е информацията в пресата, че поради дъждовете и появилите се дефекти, водата е протекла в намиращия се от долната страна на моста бетонов коридор, в който са разположени кабели и комуникации?

- За подобно нещо въобще не може да се говори. Защото, първо - двете пътни платна се намират странично от двете страни на т.н. бетонова кутия на моста, върху която е разположена ж.п линията. В това отношение водата по никакъв начин не може да проникне в галерията.

Установихме, че там, където е проникнала вода, то е станало от все още незатворени технологични отвори в конструкцията, които ще бъдат затворени до края на ноември 2013 г. В момента те все още се използват от строителя за довършителни работи, след което галерията отвсякъде ще бъде затворена и няма как да прониква вода в нея. 

Категорично трябва да кажа, че вода не прониква в конструкцията на моста. Отворите в момента са оставени отворени съвсем съзнателно от строителя. 

- В рамките на какъв период от време, с оглед настъпващия дъждовен сезон, ще бъдат отстранени дефектите и от кого? Докога във времето изпълнителят на обекта FCC ще отстранява възникнали дефекти по инфраструктурата и мостовото съоръжение? За чия сметка са ремонтните дейности?

- Дефекти по прилежащата инфраструктурата са отстранени. Има издаден от инженера сертификат на фирмата строител за приключване на строителните работи по отношение на прилежащата инфраструктура. Тези дефекти се установяват в едногодишен срок, съгласно договора, и това се отнася както за дефектите по мостовата конструкция, така и по договора за прилежащата инфраструктура.

Във всеки строителен договор има период от една година за проследяване и отстраняване на възникнали дефекти. Срокът за отстраняване на възникнали дефекти тече от подписването от страна на инженера на сертификата за приключване на строителните работи. Това са условията, по които са сключени договорите между Министерството на транспорта и FCC. 

Когато ремонтните дейности и възникналите дефекти са в рамките на този едногодишен период, то те се отстраняват за сметка на строителя. 

- На коя дата е подписан сертификатът за приключване на строителството - за моста и прилежащата инфраструктура?

- Едногодишният срок тече от подписване на сертификата за приключването на строителните дейности. Това означава, че на 14 юни т.г. мостът бе открит, на 13 юни 2013 г. бе издадено разрешение за ползване, а сертификатът за приключване на строителните работи по моста по условията на сключения договор е издаден от инженера на строителя FCC с дата 15 декември 2012 г.

Т. е. едногодишният период за отстраняване на дефектите е от декември 2012 г. до края на декември 2013 г. Но след този срок има период от още една година за поддръжка на моста от страна на строителя, през който ремонтът на неотстранените дефекти ще се извършват също от строителя. 

За прилежащата инфраструктура сертификатът за приключване на строителните работи е подписан от инженера в края на август 2012 г. 

- Отстранен ли е към момента и проблемът с подмяната на осветителните стълбове по трасето към моста в отсечката от около 3 км? Кога ще бъде пуснато осветлението и как това се отразява на видеонаблюдението на този участък от пътя към Дунав мост 2? Какъв е проблемът със светлините за контрол на трафика, за което писаха румънските вестници?

- По отношение на осветлението беше констатирано недостатъчно усилване в основата на стълбовете. Това бе установено още преди пускането в експлоатация на моста. Осветителните стълбове бяха свалени от мостовата конструкция още преди неговото откриване и подменени с нови - усилени. Към момента там няма проблеми.

Остава подмяната на стълбове за осветление към подхода на моста, 2 км от едната страна. Повечето от тях са подменени и поставени, не са монтирани последните 20 стълба. 

Светлините за контрол на трафика включват - информационни табла и съответно светофари. До момента такива на моста и подходите към него няма. Такива съгласно проекта не са предвидени и затова и не са монтирани от строителя. Този въпрос е обект на обсъждане и решение кой трябва да ги постави и съответно заплати. 

Това означава, че или ще има промяна в договора и строителят трябва да ги монтира за негова сметка, или по-късно тази дейност ще бъде извършена от дружеството, отговорно за поддръжката на съоръжението. 

- Какви довършителни работи към момента все още се извършват? 

- По пътната инфраструктура на българска страна няма вече довършителни работи, предстои само обвързването на сигнализацията на българската прилежаща жп инфраструктура и автоматичната блокировка на румънската. Що се отнася до моста - довършителните работи са свързани с проверки на недостатъчното бетонно покритие на част от извършените бетонови работи. Това налага да се извършват замервания и при наличие на отклонения, те се отстраняват съответно по начин, предложен от строителя и инженера, там където се налага.

Във водата - завършиха всички довършителни работи, това беше и една от забележките в Акт 16. Всички защитни елементи в реката са положени - хоризонталните пръстени са изградени, временната връзка между дигата и острова е премахната. 

Завършено е заскаляването на самия остров, което е направено много добре. Други довършителни работи са свързани със заскаляването на румънския бряг, където все още не са изградени две отводнителни канавки. 

- Какво е състоянието на пътната инфраструктура веднага след моста на румънска страна, след като и там са се появили дефекти на асфалтовата настилка? Кой ще ги отстранява, за чия сметка и в какъв период от време?

- "Дунав мост Калафат-Видин" е общ проект за двете страни - за България и Румъния. От румънска страна прилежащата инфраструктурата се изграждаше от Министерството на транспорта на Румъния и от испанската фирма строител AZVI.

Към момента има известни дефекти на настилката, в платното пред граничния пункт веднага след надлеза на новата жп линия при влизане на румънска територия. 

Те могат да се характеризират като пропадания около дилатационните фуги на новоизградения надлез над жп линията, появили се дупки в асфалтовата настилка. Тези дефекти са много повече от появилите се дефекти на моста. Отстраняването им трябва да стане за сметка на испанската фирма AZVI, съгласно техния договор с румънското транспортно министерство. 

Съгласно договора, подписан от румънската страна, срокът за отстраняване на дефектите по инфраструктурата тече от май 2012 г., и е с двегодишен период за отстраняване на дефектите. 

- Нормална ли е появата на подобни дефекти при тези строежи - какво показва световният опит в това отношение?

- Това, което наблюдаваме при появилите се дефекти е, че те са част от един доста сложен строителен и проектантски процес. Самите дефекти не са сериозни, но на тяхната поява се гледа много сериозно от страна на инженера, строителя и Министерството на транспорта.

Работим за да се намерят и дефинират причините за появата им в такъв кратък срок от пуска, така че при бъдещата експлоатация, те да не се появят.

Получавай безплатно най-горещите новини от Vesti.bg

Коментари 11
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

11 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Голям празник е! Имен ден празнуват...

Голям празник е! Имен ден празнуват...

Любопитно Преди 1 час

Вижте на кого да честитите

Целта е изпълнена: България е на Европейско

Целта е изпълнена: България е на Европейско

Любопитно Преди 9 часа

Българските волейболисти показаха класа и победиха Австрия с 3:0 гейма

Спазва ли хигиенните норми ресторант с храна за вкъщи

Спазва ли хигиенните норми ресторант с храна за вкъщи

България Преди 11 часа

Екип на NOVA провери спазват ли се всички правила в заведение с храна за вкъщи

Големите европейски държави затягат мерките срещу ковид - 19

Големите европейски държави затягат мерките срещу ковид - 19

Теми в развитие Преди 12 часа

След Франция, нови ограничения наложиха Италия и Великобритания

Хиляди протестират във Виена срещу ковид - мерките

Хиляди протестират във Виена срещу ковид - мерките

Теми в развитие Преди 13 часа

Противниците на мерките не носеха маски и не спазваха дистанция

Дело за изгарянето на българското знаме заведе прокуратурата в Струга

Дело за изгарянето на българското знаме заведе прокуратурата в Струга

Свят Преди 14 часа

Преди това България връчи остра вербална нота на МВнР на Северна Македония

Д-р Брънзалов: Заразните болести се борят с мерки и ваксини

Д-р Брънзалов: Заразните болести се борят с мерки и ваксини

България Преди 15 часа

Не е редно учените и студентите да се обучават от дома

Ганев: Може да има нови предсрочни избори след пролетта

Ганев: Може да има нови предсрочни избори след пролетта

България Преди 15 часа

На предстоящите избори можем да очакваме по-ниска избирателна активност

Скок при втората ковид - вълна на самоубийствата в Япония

Скок при втората ковид - вълна на самоубийствата в Япония

Теми в развитие Преди 15 часа

Самоубийствата сред децата са се покачили с 49 процента

В Сърбия доставиха милион китайски ваксини за ковид - 19

В Сърбия доставиха милион китайски ваксини за ковид - 19

Теми в развитие Преди 16 часа

Вучич: Това е невероятно нещо, което означава много за нашата страна

Почина милиардерът барон Бенджамин дьо Ротшилд

Почина милиардерът барон Бенджамин дьо Ротшилд

Свят Преди 17 часа

Баронът бе председател на Съвета на директорите на холдинга "Едмонд дьо Ротшилд

Възстановиха моста над река Блатска край Хаджидимово

Възстановиха моста над река Блатска край Хаджидимово

България Преди 18 часа

Той се срути при поройните дъждове

Армин Лашет

Армин Лашет е новият лидер на германския ХДС

Свят Преди 19 часа

Тъй като канцлерът Ангела Меркел обяви, че няма да се кандидатира, предполага се, че именно новият лидер на ХДС ще поведе консерваторите на тазгодишните парламентарни избори

Ангелов каза кога би могло да се разхлабят мерките

Ангелов каза кога би могло да се разхлабят мерките

Теми в развитие Преди 19 часа

"Парадокс е, че аз воювам с вас за вашето здраве", каза Ангелов, който прие на среща протестиращите представители на Съюза на организациите за любителско изкуство – СОЛИ

Борисов

Борисов: Има тарикати, които мислят, че лъжат държавата

България Преди 21 часа

"Възнамеряваме големите ученици да ги пуснем на 31 януари, ако така добре вървим и управляваме пандемията", коментира също премиерът