Как учителите да станат лидери?
Източник: netinfo
10

До края на март фондация "Заедно в час" набира участници в програмата за лидерство, обществен принос и професионално развитие. За трета поредна година организацията дава възможност за участие в програмата за учители-лидери на всички активни и социално-ангажирани българи с висше образование, които искат да работят за по-доброто образование на българските деца.

До 30 март те могат да кандидатстват,

като подадат заявление и кандидатура през сайта на организацията. След приемането си в програмата, участниците преминават курс към университет в България и получават педагогическа правоспособност, ако нямат такава от бакалавърската си степен.

Обучението им трае около 2-3 месеца. То се състои от дистанционна форма и последваща го по-интензивна и присъствена форма - през юли и август. Освен

работата в училище за 2 години,

учителите получават личен професионален ментор и преминават серията от обучения, с цел да развият лидерските си умения.

54 учители участват в момента в програмата на "Заедно в час" - получават нормална учителска заплата плюс допълнителни средства между 100 и 200 лв. в зависимост от града или селото, в които преподават, както и пари за квартирата си там, разказа Евгения Пеева, изпълнителен директор на фондация "Заедно в час".

Една трета от  учителите в програмата заявяват, че искат да продължат работата си като учители. Дали ще останат на съответните работни места обаче, зависи както от тяхното желание, така и от директорите на учебното заведение, в което преподават.

Нека ви запознаем с един от младите учители по програмата "Заедно в час". Емануил Георгиев е на 30 години, от София, възпитаник е на Класическата гимназия. В момента за първа година преподава по програмата "Заедно в час" в пловдивското квартално училище "Васил Петлешков". Има бакалавърска и магистърска степен по философия и прави докторантура по културология при проф. Калин Янакиев. Водил е един избираем курс в СУ, а една година е преподавал философия в Класическата гимназия. Автор и съавтор е на книги и на статии в различни научни сборници.

В пловдивското училище води часовете по философия за деца за първи клас - по 1 час на седмица,  но повечето му часове са в занималнята, където на практика преподава всичко, което самият той определя като добър шанс. Води занималня по 5 часа на ден  - предимно на трети клас, малко на 6 и 7. На въпрос какво го мотивира, Емануил отговаря така:

"Аз наистина съм уверен в огромното значение на еднаквия достъп на всички до качествено образование

за едно по-позитивно развитие на нашето общество. Вярвам, че младите хора притежават сериозен потенциал, който не бива да се пропилява, а трябва да бъде максимално оползотворен. В процеса на преподаването виждам големи промени в децата, смятам, че успях да мотивирам доста от тях, които бяха демотивирани преди това. Радвам се, че успях да запаля у много от тях тях желание да учат".

Ето какво още отбеляза младият преподавател пред Vesti.bg: "На последните международни тестове за четивна и математическа грамотност българските ученици се нареждат на едни от последните места в Европа. Същевременно, всички знаем, че има български ученици, които се класират на първите места на международни олимпиади и такива, които влизат и завършват с отличие топ университетите в света. Това, което е тревожно, е, че все повече се разтваря „ножицата" между тези успешни ученици и тези, които показват слаби резултати на международните тестове. Освен това броят на децата, които са функционално неграмотни в България, вече е застрашително голям. Това означава, че се създава разслоение, което буди притеснение. В този смисъл програмата дава своя принос в усилията тази тенденция да се обърне".

Помолен да коментира учителските заплати по принцип, той казва, че не е тайна че те са относително ниски, за което има ред причини, но това демотивра много хора, особено младите. За заплащането в "Заедно в час" смята, че е достатъчно добро, за да може човек да да работи спокойно, без да е притиснат от битовите проблеми.

По отношение на двумесечната подготовка преди преподаването той казва, че тя е много интензивна, но за сметка на това е много полезна, защото запознава бъдещите учители и изработва модели, които вече са дали много добри резултати, както у нас, така и в много други страни. Те се базират на философията децата да вършат повече неща - не само пасивно да получават информация, а активно да прилагат знанията. Става въпрос и за диференцирано преподаване, като идеята е по-слабите да догонят по-силните. Работи се за успеха на всяко едно дете. Самият той е фокусиран особено върху децата с по-слаб успех.

"Заедно в час" е програма, ориентирана към ценности, които са универсални, а не локални, и това прави моделите приложими в различни държави, не само в САЩ, където е създадена, но и тук, коментира Емануил Георгиев. Разбира се, всяка конкретна среда, както в случая българската, има свои собствени специфики. От значение са също и особеностите на местната среда - на дадения град или село. Тук е лидерската отговорност на всеки учител да адаптира модела както към конкретния предмет, който преподава, така и към конкретните ученици, с които работи. Нашата организация е достатъчно гъвкава в това отношение. Силата й е в това, че тя

насърчава всеки учител да е автономен и да се адаптира към средата,

добавя той. По неговите думи колегите му в пловдивското училище са много доборнамерени, също както и директорката.

Запитан за скандала "Харлем шейк" , младият човек отбелязва, че според неговото лично мнение принципно е добре да се разчупва модела, стига това да се прави с мярка и да има ясна цел. "Тук има разчупване, но същевременно се вижда, че има и изпускане на мярката и най-вече на контрола. Защото, ако деца пушат на това мероприятие, а учителят не успява да обърне внимание или не взима отношение, това, разбира се, не е приемливо. Добре е да се прилагат нови подходи, но те трябва да са добре обмислени", отбелязва той.

В процеса на преподаването виждам големи промени в децата, смятам, че успях да мотивирам доста от тях, които бяха демотивирани преди това. Радвам се, че успях а да запаля у много от тях тях желание да учат".

След първата година Емануил смята да продължи и втората година по програмата. Има успехи в работата си с пети клас и ще е голямо предизвикателство да продължи с тези деца. "Още не мога да кажа дали ще продължа да преподавам в училище след двете години като учител на „Заедно в час", тъй като самата програма развива лидерски умения, които могат да се прилагат и в други сфери - като напр. менажиране, тъй като управлението на деца е още е по-трудно, отколкото управлението на възрастни. Програмата дава възможност да развиваш  качества, които са приложими в много области. Аз лично се интересувам и от сферата на медиите, както и от преподаване, възможно е да продължа и в университета", добавя той.

Изпълнителният директор на фондацията Евгения Пеева заедно със своите колеги познава добре и е ангажирана с всеки един от учителите, участващи в програма "Заедно в час".

"Всеки ден работим целенасочено за промяна на житейските възможности пред учениците,

чрез изграждане на компетенции за целия живот и подобряване на учебните резултати", споделя тя.  В началото на февруари излязоха и бяха анализирани учебните резултати за първия срок. Отчита се сериозен напредък от 15% (приблизително 1 единица повишение в оценката по дадения предмет) в учебните постижения на учениците в часовете, преподавани от учителите, включени в програмата. Данните за допълнителните дейности на учителите сочат повишена активност на учениците в редица извънкласни занимания и академични конкурси.

Високата посещаемост на часовете, водени от учители по програма "Заедно в час", свидетелства и за високи нива на мотивация за учене сред учениците, която често е най-трудна за развиване и запазване сред децата, както и за добро партньорство с училищата, които назначават учители по програмата.

От септември 2012 г. до момента над 1600 души от страната и чужбина са се регистрирали в сайта http://zaednovchas.bg/, а над 600 от тях вече са подали кандидатурите си през онлайн платформата на организацията.

Одобрените кандидати ще влязат в класните стаи на училищата-партньори на "Заедно в час" на 15 септември 2013 г.

В момента организацията си партнира с 33 училища в 20 населени места

в западната част на България. От следващата учебна година планира разрастване към повече училища, заявили интерес да назначат учители по програмата в нови региони.

За да постигне целта си - осигуряване на достъп до качествено образование за всяко дете в България, организацията работи със специфичен подход за привличане на млади високо мотивирани и успешни хора да работят като учители за две години с нейна подкрепа в училища-партньори на фондацията, които са показали нужда и желание да работят с учители по програмата.

Качественото образование означава най-талантливите и мотивирани учители да поведат учениците си към успех, като си сътрудничат ефективно с всички колеги в училище и с родителите. Този подход работи успешно в над 20 държави на пет континента, като се прилага от организации партньори в световната мрежа Teach For All.

След двете години участие в програмата младите учители-лидери могат да продължат да преподават по свое желание или да се развият успешно в друга професионална сфера благодарение на придобитите мениджърски и лидерски умения. Очакването на организацията е всеки участник, независимо от бъдещата си кариера, да продължи да допринася за успеха на всяко дете.

"Бъди промяната, която искаш да видиш в света"

е цитат от Махатма Ганди, който сякаш описва най-добре трансформацията на един от учителите в програма "Заедно в час" - Владимир Цветков. Той преподава в основно училище "Георги Бенковски" в село Мирково и в края на февруари е бил за една седмица в Индия на Международната среща на Teach For All - Synergies Global Summit.

"За мен преживяването Индия беше трансформиращо, но не заради нещо ново, което научих, а заради възможността да погледна към ежедневните си мисли и притеснения от училище по нов начин. Благодарение на срещите си с учители от цял свят, които имат сходни на моите трудности, с родители на ученици, които живеят в голяма мизерия, но все пак ценят образованието, с ученици, които просто обичат да ходят на училище заради учителя си, получих време, в което да се вгледам в собствените си ценности и да разсъждавам върху това дали успявам да ги покажа на учениците си, дали подпомагам изграждането на тяхната собствена ценностна система. Първата седмица в училище след завръщането ми от Индия беше най-вдъхновяващата, смислената и позитивната за мен, откакто съм учител", разказва Владимир за своето пътуване и допълва, че сега е зареден с енергия да задържи тези усещания в българската класна стая в село Мирково и да ги предаде на своите ученици.

"Заедно в час" е партньор на Teach For All - глобална мрежа от независими организации, заети в социалната сфера, посветени на мисията да осигурят равен достъп на всяко дете до качествено образование.

Teach For All подкрепя активно и пряко организациите партньори, които започват дейност в различни държави, като споделя успешни практики, материали и опит от професионалисти, завършили програмата в други страни по света, сред които са Аржентина, Австралия, Бразилия, Германия, Естония, Индия, Израел, Китай, Латвия, Ливан, Перу, Чили.

Teach For All е създадена от Teach For America (САЩ) и Teach First (Великобритания). Teach For America е създадена през 1990 г.

За учебната 2009-2010 г. са получени над 46 хил. кандидатури за учители за 4500 позиции. Над 8200 учители, обучени и подкрепяни от организацията, през учебната 2010-2011 г. работят в 39 населени места в САЩ.

Институтът за независими изследвания в САЩ показва, че учителите на Teach For America имат по-голямо влияние над децата от останалите учители и постигат по-голям успех с тях.

Повече от 20 хил. завършили програмата на Teach For America са получили признание за най-високо отличие, след като са преподавали в училища, обучаващи ученици с най-незадоволителни резултати.

Teach First е създадена през 2002 г. За учебната 2010-2011 г. над 900 обучени учители преподават в 5 региона във Великобритания.

Доклад на "Офстед" - държавен офис за стандартите в образованието, показва, че Teach First има благотворно влияние върху училищата, с които работи, като помага на останалите учители да разберат и посрещнат по-добре потребностите на учениците; заема осмо място сред най-добрите работни места за завършилите висше образование.

Близо 1000 души са станали "посланици" на Teach First, като са се ангажирали дългосрочно с проблемите на образованието, а 40% от тях заемат ръководни позиции в училища.

Коментари 10
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

10 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Сенатът одобри помощт от 40 милиарда долара за Украйна

Сенатът одобри помощт от 40 милиарда долара за Украйна

Свят Преди 13 минути

Сега законопроектът отива за подпис при президента Байдън

Превозвачи след срещата в регионалното министерство: Има сближаване

Превозвачи след срещата в регионалното министерство: Има сближаване

България Преди 48 минути

Караджов: Към днешна дата не е полезно нито една от двете страни да поема каквито и да било ангажименти

Постоянен арест за бащата на Йомов

Постоянен арест за бащата на Йомов

България Преди 2 часа

До този момент Цецко Йомов не е осъждан

Спецакция на ГДБОП в София

Спецакция на ГДБОП в София

България Преди 3 часа

Претърсиха жилища и офиси на територията на столицата

Разследват българка за смъртта на дете в Италия

Разследват българка за смъртта на дете в Италия

Свят Преди 3 часа

В инцидента пострадаха шест деца

.

Гъркиня се оказа омъжена за чужденец без нейно знание

Свят Преди 4 часа

Извършителят подправил и декларация от името на "съпругата си“

Мирослав Иванов запази поста си в парламента

Мирослав Иванов запази поста си в парламента

България Преди 4 часа

Искането за предсрочното му освобождаване беше подкрепено от 81 народни представители

Ердоган

Ердоган: Нямам намерение да прекъсвам връзките с Путин

Свят Преди 4 часа

Ердоган за пореден път изтъкна, че Анкара не може да се откаже от доставките на природен газ от Русия

Европейската комисия може да осъди България за това

Европейската комисия може да осъди България за това

България Преди 5 часа

Европейската комисия изпрати мотивирано становище и уведомително писмо на България

<p>Махат решетките от входа на Народното събрание</p>

Съставят акт и махат решетките от входа на Народното събрание

България Преди 5 часа

За нарушението ще бъде съставен и Акт за административно нарушение по Закона за културното наследство

Руски войници

Убитите в Украйна руски войници: млади, бедни и от малцинствата

Свят Преди 5 часа

Повечето убити произхождат от Южна Русия

<p>Подсъдимият руски войник поиска прошка от жената на убития</p>

Украинската прокуратура поиска доживотен затвор за подсъдимия руски войник

Свят Преди 5 часа

"Зная, че не можете да ми простите, но ви моля за прошка", каза 21-годишният сержант Вадим Шишимарин

.

Маймунска шарка в Испания, Португалия, Великобритания и САЩ

Свят Преди 5 часа

Маймунската шарка обикновено е ограничена до Африка, а редките случаи в САЩ и други части на света, се обясняват с пътуване до африкански страни

Костадин Костадинов

Костадинов се закани да вземе властта до месеци

България Преди 6 часа

Костадинов: Така или иначе железата ще бъдат махнати

.

Безработицата в България е 4,9 на сто през първото тримесечие

България Преди 7 часа

През първото тримесечие на 2022 г. броят на безработните е 158,7 хил.