Как учителите да станат лидери?
Източник: netinfo
10

До края на март фондация "Заедно в час" набира участници в програмата за лидерство, обществен принос и професионално развитие. За трета поредна година организацията дава възможност за участие в програмата за учители-лидери на всички активни и социално-ангажирани българи с висше образование, които искат да работят за по-доброто образование на българските деца.

До 30 март те могат да кандидатстват,

като подадат заявление и кандидатура през сайта на организацията. След приемането си в програмата, участниците преминават курс към университет в България и получават педагогическа правоспособност, ако нямат такава от бакалавърската си степен.

Обучението им трае около 2-3 месеца. То се състои от дистанционна форма и последваща го по-интензивна и присъствена форма - през юли и август. Освен

работата в училище за 2 години,

учителите получават личен професионален ментор и преминават серията от обучения, с цел да развият лидерските си умения.

54 учители участват в момента в програмата на "Заедно в час" - получават нормална учителска заплата плюс допълнителни средства между 100 и 200 лв. в зависимост от града или селото, в които преподават, както и пари за квартирата си там, разказа Евгения Пеева, изпълнителен директор на фондация "Заедно в час".

Една трета от  учителите в програмата заявяват, че искат да продължат работата си като учители. Дали ще останат на съответните работни места обаче, зависи както от тяхното желание, така и от директорите на учебното заведение, в което преподават.

Нека ви запознаем с един от младите учители по програмата "Заедно в час". Емануил Георгиев е на 30 години, от София, възпитаник е на Класическата гимназия. В момента за първа година преподава по програмата "Заедно в час" в пловдивското квартално училище "Васил Петлешков". Има бакалавърска и магистърска степен по философия и прави докторантура по културология при проф. Калин Янакиев. Водил е един избираем курс в СУ, а една година е преподавал философия в Класическата гимназия. Автор и съавтор е на книги и на статии в различни научни сборници.

В пловдивското училище води часовете по философия за деца за първи клас - по 1 час на седмица,  но повечето му часове са в занималнята, където на практика преподава всичко, което самият той определя като добър шанс. Води занималня по 5 часа на ден  - предимно на трети клас, малко на 6 и 7. На въпрос какво го мотивира, Емануил отговаря така:

"Аз наистина съм уверен в огромното значение на еднаквия достъп на всички до качествено образование

за едно по-позитивно развитие на нашето общество. Вярвам, че младите хора притежават сериозен потенциал, който не бива да се пропилява, а трябва да бъде максимално оползотворен. В процеса на преподаването виждам големи промени в децата, смятам, че успях да мотивирам доста от тях, които бяха демотивирани преди това. Радвам се, че успях да запаля у много от тях тях желание да учат".

Ето какво още отбеляза младият преподавател пред Vesti.bg: "На последните международни тестове за четивна и математическа грамотност българските ученици се нареждат на едни от последните места в Европа. Същевременно, всички знаем, че има български ученици, които се класират на първите места на международни олимпиади и такива, които влизат и завършват с отличие топ университетите в света. Това, което е тревожно, е, че все повече се разтваря „ножицата" между тези успешни ученици и тези, които показват слаби резултати на международните тестове. Освен това броят на децата, които са функционално неграмотни в България, вече е застрашително голям. Това означава, че се създава разслоение, което буди притеснение. В този смисъл програмата дава своя принос в усилията тази тенденция да се обърне".

Помолен да коментира учителските заплати по принцип, той казва, че не е тайна че те са относително ниски, за което има ред причини, но това демотивра много хора, особено младите. За заплащането в "Заедно в час" смята, че е достатъчно добро, за да може човек да да работи спокойно, без да е притиснат от битовите проблеми.

По отношение на двумесечната подготовка преди преподаването той казва, че тя е много интензивна, но за сметка на това е много полезна, защото запознава бъдещите учители и изработва модели, които вече са дали много добри резултати, както у нас, така и в много други страни. Те се базират на философията децата да вършат повече неща - не само пасивно да получават информация, а активно да прилагат знанията. Става въпрос и за диференцирано преподаване, като идеята е по-слабите да догонят по-силните. Работи се за успеха на всяко едно дете. Самият той е фокусиран особено върху децата с по-слаб успех.

"Заедно в час" е програма, ориентирана към ценности, които са универсални, а не локални, и това прави моделите приложими в различни държави, не само в САЩ, където е създадена, но и тук, коментира Емануил Георгиев. Разбира се, всяка конкретна среда, както в случая българската, има свои собствени специфики. От значение са също и особеностите на местната среда - на дадения град или село. Тук е лидерската отговорност на всеки учител да адаптира модела както към конкретния предмет, който преподава, така и към конкретните ученици, с които работи. Нашата организация е достатъчно гъвкава в това отношение. Силата й е в това, че тя

насърчава всеки учител да е автономен и да се адаптира към средата,

добавя той. По неговите думи колегите му в пловдивското училище са много доборнамерени, също както и директорката.

Запитан за скандала "Харлем шейк" , младият човек отбелязва, че според неговото лично мнение принципно е добре да се разчупва модела, стига това да се прави с мярка и да има ясна цел. "Тук има разчупване, но същевременно се вижда, че има и изпускане на мярката и най-вече на контрола. Защото, ако деца пушат на това мероприятие, а учителят не успява да обърне внимание или не взима отношение, това, разбира се, не е приемливо. Добре е да се прилагат нови подходи, но те трябва да са добре обмислени", отбелязва той.

В процеса на преподаването виждам големи промени в децата, смятам, че успях да мотивирам доста от тях, които бяха демотивирани преди това. Радвам се, че успях а да запаля у много от тях тях желание да учат".

След първата година Емануил смята да продължи и втората година по програмата. Има успехи в работата си с пети клас и ще е голямо предизвикателство да продължи с тези деца. "Още не мога да кажа дали ще продължа да преподавам в училище след двете години като учител на „Заедно в час", тъй като самата програма развива лидерски умения, които могат да се прилагат и в други сфери - като напр. менажиране, тъй като управлението на деца е още е по-трудно, отколкото управлението на възрастни. Програмата дава възможност да развиваш  качества, които са приложими в много области. Аз лично се интересувам и от сферата на медиите, както и от преподаване, възможно е да продължа и в университета", добавя той.

Изпълнителният директор на фондацията Евгения Пеева заедно със своите колеги познава добре и е ангажирана с всеки един от учителите, участващи в програма "Заедно в час".

"Всеки ден работим целенасочено за промяна на житейските възможности пред учениците,

чрез изграждане на компетенции за целия живот и подобряване на учебните резултати", споделя тя.  В началото на февруари излязоха и бяха анализирани учебните резултати за първия срок. Отчита се сериозен напредък от 15% (приблизително 1 единица повишение в оценката по дадения предмет) в учебните постижения на учениците в часовете, преподавани от учителите, включени в програмата. Данните за допълнителните дейности на учителите сочат повишена активност на учениците в редица извънкласни занимания и академични конкурси.

Високата посещаемост на часовете, водени от учители по програма "Заедно в час", свидетелства и за високи нива на мотивация за учене сред учениците, която често е най-трудна за развиване и запазване сред децата, както и за добро партньорство с училищата, които назначават учители по програмата.

От септември 2012 г. до момента над 1600 души от страната и чужбина са се регистрирали в сайта http://zaednovchas.bg/, а над 600 от тях вече са подали кандидатурите си през онлайн платформата на организацията.

Одобрените кандидати ще влязат в класните стаи на училищата-партньори на "Заедно в час" на 15 септември 2013 г.

В момента организацията си партнира с 33 училища в 20 населени места

в западната част на България. От следващата учебна година планира разрастване към повече училища, заявили интерес да назначат учители по програмата в нови региони.

За да постигне целта си - осигуряване на достъп до качествено образование за всяко дете в България, организацията работи със специфичен подход за привличане на млади високо мотивирани и успешни хора да работят като учители за две години с нейна подкрепа в училища-партньори на фондацията, които са показали нужда и желание да работят с учители по програмата.

Качественото образование означава най-талантливите и мотивирани учители да поведат учениците си към успех, като си сътрудничат ефективно с всички колеги в училище и с родителите. Този подход работи успешно в над 20 държави на пет континента, като се прилага от организации партньори в световната мрежа Teach For All.

След двете години участие в програмата младите учители-лидери могат да продължат да преподават по свое желание или да се развият успешно в друга професионална сфера благодарение на придобитите мениджърски и лидерски умения. Очакването на организацията е всеки участник, независимо от бъдещата си кариера, да продължи да допринася за успеха на всяко дете.

"Бъди промяната, която искаш да видиш в света"

е цитат от Махатма Ганди, който сякаш описва най-добре трансформацията на един от учителите в програма "Заедно в час" - Владимир Цветков. Той преподава в основно училище "Георги Бенковски" в село Мирково и в края на февруари е бил за една седмица в Индия на Международната среща на Teach For All - Synergies Global Summit.

"За мен преживяването Индия беше трансформиращо, но не заради нещо ново, което научих, а заради възможността да погледна към ежедневните си мисли и притеснения от училище по нов начин. Благодарение на срещите си с учители от цял свят, които имат сходни на моите трудности, с родители на ученици, които живеят в голяма мизерия, но все пак ценят образованието, с ученици, които просто обичат да ходят на училище заради учителя си, получих време, в което да се вгледам в собствените си ценности и да разсъждавам върху това дали успявам да ги покажа на учениците си, дали подпомагам изграждането на тяхната собствена ценностна система. Първата седмица в училище след завръщането ми от Индия беше най-вдъхновяващата, смислената и позитивната за мен, откакто съм учител", разказва Владимир за своето пътуване и допълва, че сега е зареден с енергия да задържи тези усещания в българската класна стая в село Мирково и да ги предаде на своите ученици.

"Заедно в час" е партньор на Teach For All - глобална мрежа от независими организации, заети в социалната сфера, посветени на мисията да осигурят равен достъп на всяко дете до качествено образование.

Teach For All подкрепя активно и пряко организациите партньори, които започват дейност в различни държави, като споделя успешни практики, материали и опит от професионалисти, завършили програмата в други страни по света, сред които са Аржентина, Австралия, Бразилия, Германия, Естония, Индия, Израел, Китай, Латвия, Ливан, Перу, Чили.

Teach For All е създадена от Teach For America (САЩ) и Teach First (Великобритания). Teach For America е създадена през 1990 г.

За учебната 2009-2010 г. са получени над 46 хил. кандидатури за учители за 4500 позиции. Над 8200 учители, обучени и подкрепяни от организацията, през учебната 2010-2011 г. работят в 39 населени места в САЩ.

Институтът за независими изследвания в САЩ показва, че учителите на Teach For America имат по-голямо влияние над децата от останалите учители и постигат по-голям успех с тях.

Повече от 20 хил. завършили програмата на Teach For America са получили признание за най-високо отличие, след като са преподавали в училища, обучаващи ученици с най-незадоволителни резултати.

Teach First е създадена през 2002 г. За учебната 2010-2011 г. над 900 обучени учители преподават в 5 региона във Великобритания.

Доклад на "Офстед" - държавен офис за стандартите в образованието, показва, че Teach First има благотворно влияние върху училищата, с които работи, като помага на останалите учители да разберат и посрещнат по-добре потребностите на учениците; заема осмо място сред най-добрите работни места за завършилите висше образование.

Близо 1000 души са станали "посланици" на Teach First, като са се ангажирали дългосрочно с проблемите на образованието, а 40% от тях заемат ръководни позиции в училища.

Коментари 10
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

10 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Китай изпраща космически апарат на 15 млрд. км от Земята

Китай изпраща космически апарат на 15 млрд. км от Земята

Любопитно Преди 4 минути

Стартът е планиран за 2049 година във връзка със отбелязване на 100-годишнината на КНР

Борел: ЕС трябва да действа навреме, ако иска да бъде геополитическа сила

Борел: ЕС трябва да действа навреме, ако иска да бъде геополитическа сила

Свят Преди 1 час

ЕС трябва да може да взима решения по-бързо за общи мисии с участието на военни сили, отбеляза върховният представител по външната политика и сигурността

Оставиха в ареста бабата на убитото във "Факултета" дете

Оставиха в ареста бабата на убитото във "Факултета" дете

България Преди 2 часа

Престъплението бе извършено на 3 май вечерта

Скандал избухна в комисията за проверка на управлението

Скандал избухна в комисията за проверка на управлението

България Преди 2 часа

Депутати от ГЕРБ твърдят, че не са били уведомени за заседанието

Учениците в Гърция се връщат в клас след задължително самотестване

Учениците в Гърция се връщат в клас след задължително самотестване

Теми в развитие Преди 3 часа

Резултатите ще трябва да бъдат публикувани в онлайн платформа

5 домашни метода за справяне с главоболието

5 домашни метода за справяне с главоболието

Любопитно Преди 4 часа

Хапчетата са най-логичният избор, но е добре преди всичко да опитаме с някоя по-безвредна алтернатива

Поне три лекарства срещу COVID-19 ще излязат до октомври в ЕС

Поне три лекарства срещу COVID-19 ще излязат до октомври в ЕС

Теми в развитие Преди 5 часа

До края на годината е възможно броят им да достигне пет

Русия разреши употребата на ваксината Sputnik Light

Русия разреши употребата на ваксината Sputnik Light

Теми в развитие Преди 5 часа

Това може да ускори доставките на ваксина в страни с високи равнища на заразяване

Заев си постави китайската ваксина срещу COVID-19

Заев си постави китайската ваксина срещу COVID-19

Теми в развитие Преди 6 часа

Досега в Република Северна Македония са ваксинирани 74 076 души

ЕС подкрепи България и Чехия по повод действията на Русия

ЕС подкрепи България и Чехия по повод действията на Русия

Свят Преди 7 часа

В Брюксел се състоя редовно заседание на Съвет "Външни работи/Отбрана" на ЕС

Каракачанов: Никой не е готов за избори

Каракачанов: Никой не е готов за избори

България Преди 7 часа

По думите му, и политиците, и гражданите са си направили определени изводи от миналите избори и от неуспешния опит да се състави правителство

Радев свиква допълнителни консултации за излъчване на председател на ЦИК

Радев свиква допълнителни консултации за излъчване на председател на ЦИК

България Преди 8 часа

Това става поради оттеглянето днес на единствената номинация за поста от страна на ГЕРБ-СДС

ваксина

"Зелени коридори" за ваксинация и днес

Теми в развитие Преди 8 часа

Част от центровете са с намалено работно време

7-те най-странни десерта в света

7-те най-странни десерта в света

Любопитно Преди 10 часа

Някои държави залагат на странни комбинации и вкусове

4 столични парка осъмват със скрити детски новини на 9 май

4 столични парка осъмват със скрити детски новини на 9 май

България Преди 10 часа

Kриеницата е част от кампания за насърчаване на детското четене на играта по книги „Книговище“