Още по темата

ДАНС е поискала справки за сметки в обявената в несъстоятелност Корпоративна търговска банка (КТБ), става ясно от седмичния отчет на синдиците в банката, цитиран от БНР.

Въпреки че отчетът е за седмицата, когато бе направен опит за запор на имущество на ТВ7, името на медията не е споменато в документа. Тя присъства единствено с адреса си.

Тъй като голяма част от информацията в отчета на синдиците е банкова тайна, имената на фирмите и гражданите, с които КТБ има някакви отношения, са заличени.

От отчета обаче става ясно, че е извършено запечатване на помещения на столичния бул. "Цар Борис III" № 159, където е адресът на ТВ7.

Миналата седмица частният съдебен изпълнител Неделчо Митов заедно с юрист от Корпоративна търговска банка, влязоха и започнаха да изземват имуществото на телевизията. След острата реакция в медиите обаче синдиците дадоха седмица отсрочка на медията да погаси задълженията си, които по данни на председателя на Фонда за гарантиране на влоговете Радослав Миленков са под 10 млн. евро.

В отчета на синдиците е записано още, че е издадена заповед за отваряне на архива на помещението на същия адрес, с оглед изваждане на договор за депозит, но имената на собствениците му са заличени. Описана е и среща с частен съдебен изпълнител, за да се предприемат действия по описване на заложено оборудване.

Предприети са и множество действия по Закона за особените залози, но от отчета не стават ясни имената на длъжниците. Видно е, че са направени постъпки за предсрочна изискуемост на кредитите на 129 кредитополучатели.

Синдиците са изпратили отговор до ДАНС за наличие на 3 банкови сметки на физически и юридически лица.