3

По окончателни данни на Националния статистически институт (НСИ), предоставени и потвърдени от "Евростат", през 2009 г. бюджетният дефицит е 3,21 млрд. лв., или 4,7% от БВП.

Дългът на България за 2009 г. е в размер на 10 млрд. лв., или 14,7% от БВП, отчита статистиката.

Така България се нарежда сред трите страни в ЕС с най-нисък държавен дълг, но по отношение на бюджетния дефицит е на десето място.

Според предварителните данни, които НСИ публикува през април,  дефицитът за 2009 г. беше 2,57 млрд. лв. или 3,9% от БВП.

Няма страна от ЕС, която да е регистрирала излишък през 2009 г.

Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ) и "Евростат" за дефицита и дълга на сектор "Държавно управление".

"Евростат" публикува данните за 26 страни от ЕС без тези за Гърция.

Европейската статистическа служба изразява резерви по отношение на данните на Гърция, информира НСИ.

През 2009 г. най-висок дефицит като процент от БВП отчитат Ирландия – 14,4% от БВП, Великобритания – 11,4% от БВП, Испания – 11,1% от БВП, и Латвия – 10,2% от БВП.

Най-нисък дефицит като процент от БВП е отчетен в Люксембург – 0,7% от БВП, Швеция – 0,9% от БВП, и Естония – 1,7% от БВП.

През 2009 г. най-нисък дълг като процент от БВП е отчетен в Естония – 7,2% от БВП, Люксембург – 14,5% от БВП, и България – 14,7% от БВП.

Най-висок държавен дълг като процент от БВП отбелязват Италия – 116% от БВП, Белгия – 96,2% от БВП, Унгария – 78,4% от БВП, и Франция – 78,1% от БВП.