0
Уо овията - МВФ затегна критериите за управлението на фискалния резерв чрез тримесечни тавани на използваните средства, информира днес от страниците си вестник "Пари". За първото тримесечие лимитът беше 85 млн. лв., за второто - до 130 млн. лв., до края на септември - до 180 млн. лв., а до края на годината - до 150 млн. лв. Фискалният резерв не трябва да пада под 2,4 млрд. лв. в края на всяко тримесечие. В момента е близо 4 млрд. лв. и е на депозит в БНБ.

Спешна среща дискусия на представители на институциите на капиталовия пазар с членовете на фондовата борса ще се състои днес в сградата на БФБ-София, съобщава още ежедневникът. Повод за неотложната сбирка на инвестиционната общност e решението на съвета на директорите на БФБ-София от миналата седмица да спре от търговия компенсаторните инструменти, които Агенцията за приватизация (АП) посочи в сайта си като проблемни заради извършвани прокурорски проверки, неприключили съдебни дела или несвоевременно закриване на партиди от страна на издателя.

С посочените в списъка компенсаторни инструменти няма да може да се приключва сетълментът в Централния депозитар при евентуално сключване на борсова сделка. АП от своя страна обяви, че няма да приема проблемните платежни средства за плащания по приватизационни сделки.

Готова е конкурсната документация за предквалификационния конкурс за избор на частен оператор за управление на Топлофикация-София АД, пише "Пари". Кандидат мениджърите трябва да имат минимум 300 млн. лв. (или еквивалентна сума в друга валута) годишен оборот през последните три години. За да бъдат поканени за участие в същинския конкурс, те ще трябва да са управлявали и експлоатирали поне пет години печелившо топлофикационно дружество, сравнимо със софийското, предлага секретарят на Столичната община Асен Дюлгеров.

Бъдещите шефове на Топлофикация-София трябва да са работили поне 10 години в топлофикационно дружество, като поне пет години като управители. По отношение на финансовото състояние на кандидатите се иска те да имат достъп или да разполагат в наличност със средства, неипотекирани активи, кредитни линии за поне 2 млн. лв. На толкова се оценяват финансовите средства, достатъчни да обезпечат договора за четири месеца. От желаещите да участват в конкурса ще бъде съставен списък с най-подходящите фирми, които ще бъдат поканени на същинския търг. Столичният общински съвет трябва да одобри днес документацията, за да започне предквалификацията.

Турската енергийна компания TEAШ смята, че НЕК е изпълнила перфектно ангажиментите си по дългосрочния договор с Турция за износ на електроенергия. Компанията има интерес тези доставки да продължат до 2008 г. и е готова да ги възобнови. Не се налагат никакви промени на клаузи от договора, той е справедлив и изгоден и за двете страни. Това е споделил пред изпълнителния директор на НЕК Васил Анастасов шефът на TEAШ Селяхатин Чимен по време на срещата им на експертно ниво в Турция, съобщиха източници на вестник "Пари" от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси. На срещата е станало ясно още, че търговските взаимоотношения между двете компании няма да бъдат обект на преговорите между българските и турските министри на 29 май в Анкара.

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) възразява срещу предложението на транспортния министър Пламен Петров 100% дивидент от печалбата на БТК за 2002 г. да бъде разпределен в полза на държавата. Това станало ясно от писмо, изпратено от банката до министър Петров. ЕБВР, както и останалите кредитори на БТК - ЕИБ и СБ, оспорват и решението на Петров 50% дивидент от печалбата на телекома да бъде разпределен в полза на държавата. Очаква се транспортното ведомство днес да излезе със становище по въпроса. Преди време Петров каза, че БТК в предишни години е разпределяла 80% дивидент в полза на държавата и банките не са възразявали.

Поправките в Търговския закон, с които управляващите обявиха, че ще дадат повече права на дребните акционери, на практика постигнаха точно обратното, коментира "Дневник". Един от новите текстове, вече приет на второ четене от парламента, предвижда акционери с поне 10 на сто от капитала на дружеството да могат да предявяват иск за търсене на отговорност от членовете на съвета на директорите, на надзорния и управителния съвет за вреди, причинени на фирмата.

В променения вариант на закона правилото се въвежда с нов член 240а. Досега обаче съществуваше член 230а, който даваше това право на акционери с 5%-но участие в дружеството. Така на практика на акционерите се поставя по-тежко и трудно изпълнимо условие при търсенето на отговорност от управата на дружеството. От друга страна новата разпоредба може да спъне и старта на новия търг от масовата приватизация. На него ще се продават държавни дялове между 5 и 10% от непублични дружества, но интересът към тях може да секне, защото тези пакети ще дават по-малко права от досега съществуващите.

Югозападна България е произвела по 2398 долара на жител от региона през 2001 г., което е с над 500 долара повече от средното за страната и с близо 800 долара повече от втория по производителност регион - Северозападния. Това показват окончателните данни на Националния статистически институт (НСИ) за произведения брутен вътрешен продукт (БВП) по региони и икономически сектори.

Според Закона за регионалното развитие България е разделена на шест района за планиране. В Северозападния влизат областите Видин, Враца и Монтана, в Северен централен - Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе. Североизточният район обхваща Добрич, Шумен, Варна, Разград, Силистра и Търговище, Югозападният - София-град, Благоевград, Кюстендил, Перник и София-област. В Южен централен район са включени Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Стара Загора и Хасково, а в Югоизточния - Бургас, Сливен и Ямбол.

България е склонна да преговоря с Турция за промяна на валутата, в която е договорен износът на електроенергия. Това стана ясно от изявление на енергийния министър Милко Ковачев в края на минала седмица. Изпълнението на междуправителственото споразумение между България и Турция за износ на ток и участие на турски компании в инфраструктурни проекти у нас ще бъде обсъдено на среща в Анкара на 29 май. В средата на април Турция спря вноса на ток от България, като се мотивира с неизпълнение на междуправителственото споразумение в частта за участието на турски компании в инфраструктурни проекти.

Досега се знаеше, че НЕК получава по 3,5 цента за киловатчас при износ за южната съседка. През 1999 г., когато беше подписан договорът между НЕК и ТЕАШ, цените бяха определени в долари. От края на 2001 г. обаче те са в евро. Разбира се, готови сме да обсъждаме всяко предложение, свързано с фискалния риск, каза Милко Ковачев, без да даде подробности. Поскъпването на еврото с 20% за последните няколко месеца вероятно е направило неизгоден договора за турската страна.

Комисията за регулиране на съобщения (КРС) ще предложи на Министерския съвет да намали лицензионната такса за операторите, които ще предоставят гласова телефонна услуга, съобщиха от комисията. Очаква се правителството да разгледа промяната в тарифата още през тази седмица, отбелязва "Дневник".

В момента издаването на лиценз за изграждане на обществени фиксирани телефонни мрежи струва 180 000 лв. Намерението на регулаторния орган е таксата да бъда намалена наполовина, за да се стимулира конкуренцията между операторите. От първи януари 2003 г. отпадна монополът на БТК върху преноса на глас, наетите линии и междуградската и международната свързаност. До момента четири компании са поискали от КРС издаването на лицензи за предоставяне на гласова телефонна услуга. Очаква се скоро комисията да излезе с решение за една от компаниите.

Пазарът на облигации в България продължава да се радва на засилен интерес, след като в края на миналата седмица две банки обявиха, че са продали успешно дебютните си емисии. Една от тях - "Юнионбанк", успя да пласира облигациите си само за една седмица, като крайния срок беше на 30 юни. Още на 23 май обаче бяха записани обикновени дългови книжа за 5 млн. евро от три пенсионноосигурителни дружества, един застраховател, три банки, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество и две други компании.

През следващата седмица емисията ще се регистрира в Централния депозитар, след което ще се направят постъпки за регистрацията й в Комисията за финансов надзор и листването на книжата на фондовата борса. Причина за бързия успех на тригодишната емисия според анализатори е високата доходност от 7,7% на годишна база, която предложи "Юнионбанк". Според тях облигациите е можело да се пласират при значително по-ниски нива, тъй като институционалните инвеститори все още нямат достатъчно алтернативи.

Шведският телекомуникационен гигант "Ериксон" може да е плащал подкупи за получаването на големи договори в България, Полша, Словения и Либия, съобщи немското списание "Шпигел", цитирано от вестник "Сега". Такива са съмненията на швейцарското следствие, което разследва компанията от пролетта на миналата година по сигнал, подаден от швейцарската банка Ю Би Ес. Предполагаемата сума на подкупите е на стойност около 550 млн. швейцарски франка. Следователите подозирали, че плащанията са ставали през мрежа от около 30 консултантски фирми, зад които е стоял цюрихски адвокат.

Глоби от 1000 до 10 000 лв. да се налагат за незаконно поливане, предложи на националното си съвещание Изпълнителната агенция по хидромелиорации към земеделското министерство. Тя предлага и санкции за повреда на водностопански и хидрометрични съоръжения. Досега нямаше такива наказания. Предвижда се и дежурен телефон, на който да се подават сигнали за злоупотреби при подаването на водата. Номерът му ще се разлепва около кметствата и по автобусните спирки, заедно с адреса на упълномощеното лице, което ще приема сигналите, предвиждат мерките.

България се нарежда на второ място по чуждо присъствие в банковата система сред страните в Югоизточна Европа. Още преди да се отчете сделката за Банка ДСК, около 75% от активите на банковия сектор у нас се притежават от чужди банки, сочи анализ на Банк Аустрия-Кредитанщалт, представен по време на икономическия форум за Югоизточна Европа в Атина. На първо място по този показател е Хърватска, а на трето - Румъния.

150 000 британци ще дойдат това лято на морето, пише вестник "Стандарт". Те ще летуват у нас заради скъпото евро, гръмна лондонският вестник "Сънди мирър". България е най-евтиното място за почивка в Европа, твърди авторитетното издание. Големи западни туроператори са направили сметка, че нашите курорти са най-евтини и само Индия ни конкурира по цени. Жителите на Острова се отказват от испанските курорти, защото им излизат твърде скъпо.

Цените в Испания и Франция срещат конкуренция от страни като България и Турция, които не използват еврото, уточни вестник "Интернешънъл хералд трибюн". С 9% повече британци са посетили зимните ни курорти за първите четири месеца на годината, показва статистиката. Очакваме 70 000 шведи, 150 000 руснаци и 50 000 украинци, заявиха туроператори. Според тях сезонът ще е много силен, а приходите от туризъм ще са поне 1,4 млрд. лв.

Въпреки драстичния спад на долара през последните месеци, "зелената валута" си остава предпочитана от българите. Обезценката на долара не доведе до промяна нито в нагласата му за спестяване, нито за сделки, отбелязва ежедневникът. Влоговете в банките си остават в долари, въпреки обезценяването на американските пари. Малцина са клиентите, които се преориентират към други валути, разкриха банкери. Чейнчбюрата пък отчитат тенденция към купуване на повече долари напоследък. Това показва, че българинът още силно вярва на щатската валута, която се обезцени вече с 27%, и очаква спадът да е краткосрочен.

Телевизионният гигант RTL иска да купи наша медия. Това стана ясно след завръщането на премиера Симеон Сакскобургготски от Италия. Получихме писмо от RTL, че се интересуват от тв пазара у нас, обясни той, но не коментира подробности от офертата. За писмото на RTL потвърди и шефката на медийната комисия в парламента Милена Милотинова. Документът е изпратен до президента, премиера, Народното събрание, СЕМ и Комисията за регулиране на съобщенията, обясни тя. Още докато беше в Рим, Симеон съобщи на журналистите, че италианският премиер и медиен бос Силвио Берлускони също има апетит към няколко български частни телевизии. Той бил готов да инвестира в трети национален тв канал у нас.

Коментари 0
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Днес се навършват 100 години от смъртта на Иван Вазов

Днес се навършват 100 години от смъртта на Иван Вазов

България Преди 40 минути

Националният литературен музей организира поклонение в памет на писателя

ВИП потребители нарушават правилата във Facebook

ВИП потребители нарушават правилата във Facebook

Технологии Преди 2 часа

Надзорен съвет иска обяснение защо компанията допуска това

ЕС ще осигури ново лекарство за COVID-19

ЕС ще осигури ново лекарство за COVID-19

Свят Преди 10 часа

България е настояла европейските сертификати да бъдат издавани и при извършено бързо антигенно изследване

Байдън: От това зависи бъдещето на човечеството

Байдън: От това зависи бъдещето на човечеството

Свят Преди 10 часа

САЩ не се стремят да започнат нова студена война и не искат светът да се раздели на „твърди блокове“

Жаир Болсонаро

Обрат, Болсонаро: Подкрепям ваксинацията, не и здравните паспорти

Теми в развитие Преди 12 часа

Болсонаро заяви, че ще бъде „последният бразилец”, който ще се ваксинира

Дмитрий Песков

Турция не призна изборите в Крим, Русия реагира

Свят Преди 14 часа

Песков: Съжаляваме за тази позиция на Турция

Председателят на Столичния общински съвет Елен Герджиков

Елен Герджиков подаде оставка в СОС и ГЕРБ

България Преди 15 часа

Герджиков е дългогодишен председател на СОС

САЩ обвиниха Русия за скока на цените в ЕС

САЩ обвиниха Русия за скока на цените в ЕС

Свят Преди 15 часа

Доставките на газ от Русия са „необяснимо ниски”

Джъстин Трюдо

Джъстин Трюдо - помръкналата звезда на канадските либерали

Свят Преди 15 часа

Преизбран без блясък, неговата легитимност е сериозно подкопана

Управляващата Либерална партия на Канада на премиера Джъстин Трюдо побеждава на предсрочните парламентарни избори

Партията на Трюдо побеждава на предсрочните избори в Канада

Свят Преди 15 часа

Джъстин Трюдо определи победата като трудна

Танцът, щастието и технологиите – каква е връзката

Танцът, щастието и технологиите – каква е връзката

Любопитно Преди 16 часа

В момента апликацията Settle има кампания под надслов „Танцът на Щастието“, чиято цел е да внесе капка позитивизъм в забързаното ни ежедневие

<p>Радев: Обещанията на Северна Македония вече не работят</p>

Румен Радев: Обещанията на Северна Македония вече не работят

България Преди 16 часа

България очаква ясни правнообвързващи решения

Александър Литвиненко

ЕСПЧ: Русия е отговорна за убийството на Александър Литвиненко

Свят Преди 16 часа

Александър Литвиненко умря на 23 ноември 2006 г. вследствие на отравяне с полоний-210

Джулия Робъртс

Джулия Робъртс е пленителна в Париж

Любопитно Преди 16 часа

Актрисата участва в реклама за френска марка парфюм

Снимката е илюстративна

Откриха връзка между съня и лунните фази

Любопитно Преди 17 часа

По време на растяща Луна качеството на съня на мъжете намалява