5

К олко и какви са мъжете у нас, как са разпределени в страната, раждат ли се достатъчно момчета и кои са най-популярните мъжки имена.

Отговори на тези въпроси дава БТА по повод днешния Световен ден на мъжете – 5 ноември.

Празникът се отбелязва от 2000 г. през първата събота на ноември, по инициатива на фондацията на Михаил Горбачов и с подкрепата на организациите на ООН с централа във Виена, Австрия.

Мъжете са по-малко, но по-инициативни

Последното преброяване населението на страната към 7 септември 2021 г. установи, че от общо 6 519 789 души, мъжете са 3 136 262 (48,1 на сто), а жените - 3 383 527 (51,9 на сто), или на 1000 жени се падат 927 мъже. Спрямо предишното преброяване през 2011 г. съотношението мъже-жени е малко повече в полза на жените - тогава жените са били 51,3 на сто, разказа за БТА Магдалена Костова – директор на дирекция "Демографска и социална статистика" в Националния статистически институт (НСИ), потърсена за коментар по повод днешния Световен ден на мъжете. По думите й това може да се обясни с по-ниската продължителност на живота при мъжете, което е тенденция в целия свят, не само за България.

Същевременно мъжете работодатели са два пъти повече от жените, показват актуални данни от изследвания на Института по философия и социология (ИФС) към Българската академия на науките (БАН). Работодателите сред мъжете са 6,2%, а при жените този дял е 3,6%, разказа за БТА проф. д-р на социологическите науки Емилия Ченгелова - директор на ИФС-БАН, потърсена по повод Световния ден на мъжете. По думите й мъжете формират по-висок дял (16%) в сравнение с жените (12,7%) и от самонаетите лица.

Във всички области на страната жените са повече

Броят на мъжете на територията на област Благоевград по данни на НСИ за 2021 г. са 144 852, а жените са 153 399 или с над 8500 повече. В Бургас мъжете са по-малко от жените с близо 15 хиляди. С около 12 600 по-малко са мъжете в област Варна, според данните от последното преброяване. По-малко представители на силния пол има както в селата, така и в областния център. В региона най-малко е населението на община Бяла - над 3 420 души, където обаче мъжете са повече от жените - 1 730. Във Великотърновска област съотношението мъже-жени, може да бъде определено като 921 мъже на 1000 жени, каза за БТА Михаилка Григорова, началник отдел "Статистически изследвания - Велико Търново" към Териториално статистическо бюро – Север. Според данните от последното преброяване към 7 септември 2021 година, броят на населението в областта е 207 371 души, в проценти жените са 52,1 на сто, а мъжете - 47,9 на сто. Жителите на цялата област Видин, според последното преброяване на НСИ, са 78 814, като за последните десет години населението е намаляло с 26,3 на сто. Причината е отрицателният естествен прираст, който се дължи на застаряващото население, обясни Цветан Цветков, началник на отдел "Статистически изследвания - Видин". Така в края на 2021 г. във Видинско живеят 38 216 мъже, които са близо 2400 по-малко от жените.

Мъжете във Врачанско са по-малко точно с 3500 в края на 2021 г., когато в областта са регистрирани общо 153 700 жители, от които 75 100 мъже. Статистическите данни сочат, че в градовете в област Враца  живеят 43 581 мъже и те са по-малко от жените. Изключение правят Криводол, където мъжете са с 30 повече от жените и Роман – с 12 мъже повече. От общо 63 066 селско население в десетте общини в областта, в половината от тях мъжете са повече от жените. Така е в селата в общините Борован, Бяла Слатина, Враца, Криводол, Мездра и Роман. Данните на НСИ показват, че в Габрово мъжете са с почти 4000 по-малко на фона на общо 103 404 души, а в Добрич – с  близо 5500 по-малко от общото население - 167 314 души. В област Кърджали, от общо 161 024 жители, мъжете са 79 623. Превес в родопската община Кърджали също имат жените, които са близо 3 000 повече от мъжете. Населението на област Кюстендил към 7 септември 2021 г. е 111 736 души, съобщиха от териториалната статистика. Жените са 57 972 (51,9 процента), а мъжете 53 764 (48,1 процента), или на 1000 жени се падат 927 мъже. И в Ловешка област жените имат превес над мъжете, населението общо е 116 394 души, от които мъжете са 56 442, а жените - 59 952, съобщиха за БТА от отдел „Статистически изследвания“ в Ловеч.

В 9 от 11 общини в област Монтана жените имат превес, като в големите общини разликата е значителна в тяхна полза, сочат данните на местната статистика от края на 2021 г. Общо в областта мъжете са 59 481, с около 3200 по-малко от жените. Само в общините Бойчиновци и Георги Дамяново мъжете са с няколко повече. В област Пазарджик, където населението е 247 360, мъжете са по-малко с близо 6000, сочат данните на НСИ. Към 30 септември 2022 г. мъжете в област Перник са по-малко от жените с 3651, а населението общо е 117 513 души, съобщиха за БТА от отдел "Статистически изследвания" – Перник. Тенденцията е обратна в три от общините в областта – Трън, Земен и Ковачевци, където мъжете са по-многобройни.

Жените в област Плевен са 116 955, а мъжете - 109 165, показват последните данни от преброяването на населението. Това означава, че на 1000 жени се падат 933 мъже. Броят на мъжете преобладава във възрастовите групи до 55-59 години. Общо населението в област Пловдив е 662 907 души, от които мъжете са 318 186, сочат данните на НСИ. Тенденцията се наблюдава и в община Пловдив, където от общо 381 155 души с постоянен адрес, жените са повече с 24 421. Населението на област Разград е 103 223 души, от които мъжете са 49 727 или 48 процента. На 1000 жени се падат 930 мъже, каза за БТА Катя Бориславова, експерт в отдел "Статистически изследвания - Разград" към Териториалното статистическо бюро (ТСБ) - Север. В Русенска област жените са с около 8000 повече от мъжете. Данните от последното преброяване сочат, че от общо 193 483 души, мъжете са 92 542, а жените - 100 941, съобщи за БТА Диана Самхарадзе - директор на териториалното статистическо бюро в крайдунавския град.

Според данните от последното преброяване населението в Силистренска област е 97 770 души. Преобладават жените - 50 430, а мъжете са 47 340, което означава, че на  1000 жени се падат 939 мъже. В Сливенско, по данни на ТСБ „Югоизток“ от последното преброяване, жените са 89 323 (51.7 процента), а мъжете 83 367 (48.3 на сто), или на 1000 жени се падат 933 мъже. Мъжете в област Смолян са 47 662 или 48 процента от жителите, като съотношението се запазва както в градовете, така и в селата. Статистически данни от последното преброяване на населението показват, че мъжете преобладават сред възрастовите групи до 54 г. Населението на София-област по данни от последното преброяване е 231 989 души, от които мъжете са 113 283. По данни на НСИ в столицата към 31.12.2021 г. населението е общо 1 307 439 души, от които мъжете са 628 006. В Столична община жените са с 62 736 повече от мъжете като делът им е 52,5 на сто, посочи директорът на дирекция "Демографска и социална статистика" в НСИ Магдалена Костова.

Населението в област Стара Загора към 31 декември 2021 година е 307 140 души, от които 148 455 са мъже, сочат данните на НСИ. Тенденцията за повече жени се запазва както в градовете, така и в селата. Абсолютно равенство на половете има в община Опан, в която има най-малък брой живеещи - 2734. В област Търговище на 1000 жени се падат 947 мъже. Населението в област Търговище, според данните от последното преброяване, е 98 144, от които мъжете са 47 746 (48,6 процента), информират от Териториалното статистическо бюро- Североизток. И региона на област Хасково е „женски“, по данни от последното преброяване от общо 220 269 жители, мъжете са с над 5100 по-малко. Населението на област Шумен към 7 септември 2021 г. е 151 465 души, от които мъжете са 73 573 (48,6 процента) от населението на областта, или на 1 000 жени се падат 945 мъже, сочат данните на Териториалното статистическо бюро, предоставени на БТА. В област Ямбол на 1000 жени се падат 948 мъже. При население общо 109 693 души, мъжете са с 2943 по-малко или 53 375 (48,7%), съобщиха от местния отдел на ТСБ-Югоизток. От петте общини в областта само в две – Стралджа и Болярово, представителите на силния пол имат числен превес над дамите, макар и минимален, показа справка на БТА в сайта на НСИ с актуалност към 31.12.2021 г.

Кои са „най-мъжките“ населени места?

Макар и далече от Хайтовите „Мъжки времена“, у нас все още има „мъжки“ населени места. Сред тях се открояват общините Трекляно и Белене, както и селата Пъстрогор и Куделин.

Интересно е, че най-малката община в страната - Трекляно (Кюстендилска област) е с най-много мъже като съотношение с жените – от 434 души 227 са мъже, а жените са с 20 по-малко, разказа още за БТА директорът на дирекция "Демографска и социална статистика" в НСИ Магдалена Костова. Село Пъстрогор в общината е с 249 мъже и 60 жени, като в него има бежански център и може би затова мъжете са повече, коментира експертът. В общинския център село Трекляно има 101 мъже и 94 жени.

Експертът посочи, че в село Куделин (община Брегово) от общо 229 жители 168 са мъже.

Община Белене е втората община с най-много мъже на 1000 жени. Там от 7803 души, 4043 са мъже и 3760 – жени, посочи Магдалена Костова. Други подобни общини са Антоново (област Търговище), Маджарово (област Хасково), Невестино (отново област Кюстендил). В община Руен (област Бургас) мъжете са с един повече от жените – 13 193 на 13 192.

В България се раждат повече момчета 

Като интересна тенденция Магдалена Костова от НСИ отбеляза, че в България се раждат повече момчета, но постепенно в по-високите възрастови групи започват да преобладават жените. За 2022 г. все още няма национални данни за раждаемостта, но през 2021 г. в страната са регистрирани 59 069 родени деца, като от тях 58 678 (99,3 на сто) са живородени. Броят на живородените момчета (30 073) е с 1 468 по-голям от този на живородените момичета (28 605), или на 1000 живородени момчета се падат 951 момичета, каза Костова. Запазва ли се тенденцията и в страната, провериха кореспондентите на БТА.

Повече момчета са родени в област Благоевград през 2021 г година – 1305, при 1290 момичета от общо родени 2595 бебета. По данни на отдел „Гражданско състояние и регистрация“ към Община Благоевград, новородените жители са 606, от  които момчетата са 289. В региона на Варна живородените бебета през миналата година са били 4 184 като момченцата са само няколко повече от девойките – 2 153. Съотношението е идентично и в община Варна, регистрираните бебета са 3 047 бебета, от които 1 597 момчета. Най-малко новородени има в община Бяла – 19, но за сметка на това 12 от тях са представители на силния пол. Тенденцията да се раждат повече момчета се потвърждава и във Велико Търново. От началото на годината до първите дни на месец ноември в Акушеро-гинекологичното отделение на МОБАЛ“Д-р Стефан Черкезов“ са се родили 450 момчета и 388 момичета, съобщиха за БТА от областната болница. В област Видин за 2021 г. броят на новородените е 528 - 281 момчета и 247 момичета. По данни на видинската МБАЛ „Св.Петка“ от началото на тази година до края на октомври са родени 142 бебета, като се разделят по-равно -момчета и момичета, каза за БТА директорът на здравното заведение д-р Ивета Найденова. С 24 повече са момченцата родени в област Враца през миналата година. От общо новородени 1 242 бебета, те са 633. От началото на годината в община Кърджали са родени 325 бебета, като момчетата са 168, а момичетата 157. Новородените в община Кюстендил от началото на годината до момента са 191, от които момчетата са 96, а момичетата - с едно по-малко- 95.

Тенденцията за повече новородени момчета се затвърждава и в област Ловеч, където през 2021 г. са се родили 499 момчета и с 23 по-малко момичета. На общински ниво от началото на годината са издадени 28 акта за раждане на момчета и 26 акта за раждане на момичета. От родилното отделение в Троян съобщиха за БТА, че от началото на годината в отделението са проплакали 187 бебета, като момчетата са 97, а момичетата - 90. Подобно е положението и при новородените в ловешката болница, където от началото на 2022 г. са проплакали 57 момчета и 54 момичета. От началото на този година в община Монтана са родени 310 деца, като 156 са момчета, а 154 – момичета, съобщиха от местната администрация. Повече са момчетата, родени от началото на годината в община Плевен, показват данните на отдел ЕСГРАОН при местната управа, предоставени на БТА. В трите родилни отделения на болниците в Плевен (УМБАЛ "Д-р Георги Странски" , МБАЛ "Света Марина" и МБАЛ "Авис Медика") до края на октомври са родени общо 1776 деца, от тях 914 момчета и 862 момичета. През миналата година в област Плевен са проплакали 1786 новородени, като броят на момичетата и момчетата е бил почти изравнен.

Бебета родени в град Пловдив от 1 януари тази година до 30 септември са 5751. Това съобщи за БТА Ангелина Топчиева, секретар на община Пловдив. Тя уточни, че в тази бройка влизат и деца, чиито родители не са живущи в общината, но са решили щастливото събитие да се случи в пловдивска болница. С постоянен адрес в града от тях са 1469 момчета и 1307 момичета, което показва, че мъжките бебета през 2022 година са със 160 повече. Данните на статистиката сочат, че през последните години в област Разград новородените момчета са повече от момичетата. По информация на директора на МБАЛ „Св.Иван Рилски“ Теодор Гарвалов от началото на годината в лечебното заведение са проплакали 149 бебета, от които 68 са момчета. В родилното отделение на болницата в Кубрат, което отново отвори врати след няколкомесечно преустановяване на дейността, досега са проплакали 23 бебета, от които момчетата преобладават – 14, каза за БТА управителят на местната болница д-р Леман Балканджиева.

По данни на двете университетски болници в Русе от началото на годината до 31 октомври т.г. са се родили общо 1079 бебета. От тях момчетата са 560, а момичетата - 519. В АГ-комплекса към УМБАЛ "Канев" са проплакали 873 бебета - 455 са момчета, а 418 са момичета. В УМБАЛ "Медика" са се родили 206 бебета - 105 момчета и 101 момичета. През 2021 година в Силистренско са родени 791 деца – 424 момчета и 367 момичета. В област Сливен от години се наблюдава тенденция да се раждат повече момчета, като изключение прави 2021 година, съобщи за БТА Сребрина Ганушева от Териториалното статистическо бюро „Югоизток“. След навършване на възраст 55 години се увеличава броят на жените от общото население на областта. През 2021 г. в областта са регистрирани 2 166 живородени деца като момчетата са с 10 по-малко от момичетата. В община Сливен от началото на 2022 г. до 2 ноември 2022 г. са съставени общо 2204 акта за раждане, тях 954 – момчета и 900 - момичета, съобщиха за БТА от общинския пресцентър. Статистиката за Котел от 1 ноември 2021 г. до 1 ноември 2022 г. показва, че 48 са новородените, от които момченцата са 26, съобщиха за БТА от общинския пресцентър.

Около 60 процента от новородените 245 бебета в областната болница в Смолян от началото на годината са момчета. Родените деца в София-област през 2021 г. са 2 133, от които преобладават момичетата – 1096. В болничните заведения в община Стара Загора от началото на 2022 година са се родили 1712 бебета, като 860 са момченцата, а 852 са момиченцата, казаха за БТА от дирекция „Гражданско състояние“ в местната администрация. От началото на годината в МБАЛ-Търговище са родени 437 бебета, съобщиха за БТА от отделението по Акушерство и гинекология. По думите на старшата сестра Антония Иванова, към този момент повече са момичетата – 224, а момчетата са 213. В болницата в Омуртаг през тази година са проплакали 128 бебета, от които момчетата са 66, а момичетата – 62. По-голям е бил броят на новородените момчета и през предходната година – 61, при 51 момичета, обясни за БТА акушерката Светлана Стоянова.

От първи януари до първи ноември тази година майките с постоянен адрес в област Хасково са дали живот на 867 момчета и 800 момичета, съобщиха за БТА от общинската служба ЕСГРАОН. Според данни на НСИ в област Шумен през 2021 г. са регистрирани 1225 живородени деца, от които 622 са момчета и 603 са момичетата. В най-голямата община Шумен през м.г. са регистрирани 613 живородени, от които 308 – момчета и 305 - момичета. През 2021 г. в област Ямбол обаче са се родили с 35 повече момченца, отколкото момиченца, сочат данните на НСИ. От общо 1067 проплакали бебета, момчетата са 551, а момичетата са 516. Тенденцията е валидна за четири от петте общини в Ямболска област като единствено сред новородените жители на община Тунджа момичетата са с шест повече от момчетата.

Най-често срещаното мъжко име у нас е Георги, а най-предпочитано за новородените - Александър

По данни на НСИ за 2021 г. личните имена на мъжете са над 30 хил., а на жените - близо 40 хиляди. Макар броят им да намалява в сравнение с предходната година, най-разпространени сред мъжете продължават да са имената Георги - 152 хил., Иван - 140 хил., и Димитър - 111 хиляди. Следват Николай - 91 хил., Петър - 66 хил., и Александър - 60 хиляди. Най-често срещаните мъжки мюсюлмански имена са Мехмед, Ахмед и Мустафа, сочат данните .

За поредна година най-предпочитаното име сред новородените момчета през 2021 г. е Александър, като с нелеката съдба да бъдат "защитници на мъжете" (гр. alexandros) са орисани 938 бебета. При новородените момчета наред с традиционните имена Георги – 832 бебета, Димитър, Иван и Калоян, преобладават нехарактерни за българската традиция имена като Мартин – 783 бебета, Даниел и Виктор. Все по-често се срещат и имена на български ханове и царе като Борис, Симеон, Самуил. Най-разпространените мюсюлмански имена при момчетата и през 2021 г. са Мерт и Емир.

И преди десет години, и сега, в топ 10 имена на момчета, родени през 2011 г. и 2021 г., най-предпочитаните от българите имена са Александър, Георги и Мартин. През 2011 г. популярното име Иван е било четвърто в класацията на любимите имена, но десет години по-късно вече е изместено от Калоян.

Най-разпространеното мъжко име в област Благоевград е Георги, което носят 9161 мъже. По данни на Община Варна в града живеят близо 6000 мъже с името Николай и още 2 244  с името Никола. Името е най-предпочитано и във Видин, където справка в служба ЕСГРАОН на общината показа, че най-много мъже носят името Николай – 1017. Най-популярно сред мъжките имена във Врачанско е Георги. Това е и най-срещаното име в община Кърджали, където го носят 889 жители, посочиха за БТА от отдел ГРАОН в общинската администрация. Най-популярното мъжко име в община Монтана също е Георги, като с него се именуват 1185 души. Това е най-разпространеното име и в област Перник, където към 31.12.2021 г., където го носят 2505 мъже. Георги се казват най-много представители на силния пол и в Пловдив, показа справка на БТА. Името е първенец и в област Русе, където го носят 3629 мъже. Най-предпочитаното име в Силистра е Александър, а за София-област – отново Георги. Най-популярното мъжко име в община Стара Загора е Иван като броят на мъжете, които го носят е 4723.

Коментари 5
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

5 коментара
 
Идеалната възраст да се ожениш: Биологично - 15 Религиозно - 15-17 Социално - 26 Легално - след 18 Културно - 24-28 Икономически - над 30…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Откриха експлозиви в дома и колата на заподозрения за стрелбата по Тръмп

Откриха експлозиви в дома и колата на заподозрения за стрелбата по Тръмп

Свят Преди 5 часа

Следствието вече разполага и с предполагаемото оръжие на стрелбата срещу Тръмп, използвано от Томас Матю Крукс

След срещата на върха на НАТО: Зеленски заяви, че очаква военна помощ от САЩ

След срещата на върха на НАТО: Зеленски заяви, че очаква военна помощ от САЩ

Свят Преди 5 часа

Той също така обяви споразумения за сигурност с Чехия, Словения и Ирландия, които посети на връщане от Вашингтон

Кой е Томас Матю Крукс – предполагаемият извършител на стрелбата по Тръмп

Кой е Томас Матю Крукс – предполагаемият извършител на стрелбата по Тръмп

Свят Преди 6 часа

ФБР заяви, че работи по установяването на мотива за нападението

Красива в лилаво: Кейт Мидълтън в страхотно настроение на "Уимбълдън" (СНИМКИ)

Красива в лилаво: Кейт Мидълтън в страхотно настроение на "Уимбълдън" (СНИМКИ)

Свят Преди 7 часа

Херцогинята направи втората си публична поява след разкриването на диагнозата си

Задържаха Wiz Khalifa за притежание на наркотици

Задържаха Wiz Khalifa за притежание на наркотици

Свят Преди 8 часа

Рапърът изпуши цигара с марихуана на сцената на фестивала "Beach, Please!" в Румъния

Горски пожари и гореща вълна: Скопие обяви кризисно положение

Горски пожари и гореща вълна: Скопие обяви кризисно положение

Свят Преди 9 часа

Въпреки усилията на пожарникарите са изгорели повече от 100 хектара гори

За първи път от 14 години: Започна експедиция до останките на "Титаник"

За първи път от 14 години: Започна експедиция до останките на "Титаник"

Свят Преди 9 часа

Корабът на компанията ще достигне мястото, където е потънал "Титаник", след няколко дни

Тръмп: Бог ме спаси!

Тръмп: Бог ме спаси!

Свят Преди 9 часа

Той призова сънародниците си да се обединят, за да "не позволят на злото да победи"

Русия превзе още едно село в Източна Украйна

Русия превзе още едно село в Източна Украйна

Свят Преди 9 часа

Селото е едно от малкото, които Украйна си връща по време на офанзивата си през 2023 г.

Почина актрисата Шанън Дохърти

Почина актрисата Шанън Дохърти

Свят Преди 10 часа

Звездата от "Бевърли Хилс 90210" почина след битка с рак на гърдата

Три пожара край Варна, димът блокира АМ "Хемус"  (СНИМКИ/ВИДЕО)

Три пожара край Варна, димът блокира АМ "Хемус" (СНИМКИ/ВИДЕО)

България Преди 10 часа

Заради задимяване АМ "Хемус" при Варна е затворена в двете посоки.

В Деня на Бастилията: Олимпийският огън пристигна в Париж (СНИМКИ)

В Деня на Бастилията: Олимпийският огън пристигна в Париж (СНИМКИ)

Свят Преди 10 часа

Огънят беше ескортиран от конни ездачи, 25 факлоносци и кадети, оформящи формите на олимпийските кръгове

Пет мощни слънчеви изригвания са регистрирани тази нощ

Пет мощни слънчеви изригвания са регистрирани тази нощ

Свят Преди 11 часа

Четири били от клас М, а едно - от най-високия клас X

<p>&quot;Арести, малтретиране и публично бичуване&quot;</p>

"Арести, малтретиране и публично бичуване": Животът в Афганистан под властта на талибаните

Свят Преди 11 часа

Забранени са музиката, наргилето и западните прически