14

Според проучване, проведено от Smarti graphs, се наблюдава тъжната тенденция младите да нямат представа какво се случва на политическата сцена в държавата. Освен това се оказва, че единственото нещо, което повечето хора разпознават като свое участие в управлението на страна, е гласуването. Много малка част познават други способи, с които да се включат активно и да влияят за взимането на политически решения.

Анкетата е направена сред сто човека от 30 населени места.

„Младите хора, дори да искат да участват и да се включват в управлението, те нямат представата как да го направят, казват от Smartigraphs. Според тях част от проблема се корени в образованието.

В проучването хората са били помолени да оценят управлението в България по шестобалната система. Средната оценка, която са дали запитаните, е 3.