ТЕСТ: Коя българска царица си ти?

1 В живота си на първо място винаги поставяш... В живота си на първо място винаги поставяш...
 1. Себе си
 2. Близките хора
 3. Работата
2 Ненавиждаш.... Ненавиждаш....
 1. Лъжата
 2. Глупостта
 3. Злобата
3 Най-хубавите ти спомени са свързани с... Най-хубавите ти спомени са свързани с...
 1. Пътувания
 2. Любимия човек
 3. Детските години
4 Според теб привлекателността на една жена зависи от.... Според теб привлекателността на една жена зависи от....
 1. Външния вид
 2. Характера
 3. Отношението ѝ към околните
5 Качеството, което приятелите ти най-много ценят у теб, е... Качеството, което приятелите ти най-много ценят у теб, е...
 1. Това, че съм състрадателна и отговорна
 2. Добротата ми
 3. Силният ми характер
6 Ако имаш вълшебна пръчка... Ако имаш вълшебна пръчка...
 1. Ще се телепортирам на далечно и екзотично място
 2. Ще направя хората по-добри
 3. Ще мога да контролирам времето
7 Любимото ти време е... Любимото ти време е...
 1. Когато съм с приятелите си
 2. Когато съм сама
 3. Когато пътувам
8 Каква трябва да бъде жената до един мъж? Каква трябва да бъде жената до един мъж?
 1. Винаги да го подкрепя
 2. Да му казва истината дори когато не е прав
 3. Да успява да прокара идеите си чрез него

Водещи новини