ТЕСТ: Кое полукълбо на мозъка ви е доминантно?

1 Свирите ли на музикален инструмент? Свирите ли на музикален инструмент?
 1. Да
 2. Не
 3. Знам да изсвиря няколко акорда
2 Интересувате ли се от изкуство? Интересувате ли се от изкуство?
 1. Да
 2. Не
 3. Зависи
3 Организирани ли сте в ежедневието си? Организирани ли сте в ежедневието си?
 1. Не, при мен винаги е пълен хаос
 2. Да, без организация не мога да функционирам
 3. Зависи, нито да, нито не
4 Върви ли ви математиката? Върви ли ви математиката?
 1. Не, никога не съм бил/а добър/а
 2. Да!
 3. Горе-долу
5 Добри ли сте в изучаването на чужди езици? Добри ли сте в изучаването на чужди езици?
 1. Не
 2. Да
 3. Нито да, нито не
6 В кое се вслушвате по-често: в разума или в сърцето? В кое се вслушвате по-често: в разума или в сърцето?
 1. Винаги в сърцето!
 2. Доверявам се само на здравия си разум!
 3. Зависи от ситуацията, в която съм поставен/а
7 Бихте ли определили мисленето си като логическо? Бихте ли определили мисленето си като логическо?
 1. Не
 2. Да
 3. Нито да, нито не
8 Винаги влизам в спорове с голям арсенал от факти... Винаги влизам в спорове с голям арсенал от факти...
 1. Не, емоциите винаги са на преден план
 2. Да, разбира се!
 3. Понякога
9 Доверявате ли се на интуицията си? Доверявате ли се на интуицията си?
 1. Винаги!
 2. Не, разчитам на разума си
 3. Понякога
10 Имате ли развинтено въображение? Имате ли развинтено въображение?
 1. Да!
 2. Не, никак даже
 3. По-скоро умерено

Водещи новини