Войната на енергийните проекти
Източник: netinfo
1

През последните години публичното пространство в България до голяма степен е доминирано от дискусиите около няколко енергийни проекта.

Два от тях са за газопроводи, изграждането на всеки от които би трябвало да започне през 2012 г. - "Набуко" и "Южен поток", които са част от сериозно геополитическо противопоставяне, обхващащо големи части на Европа, Близкия изток и Централна Азия.

"Набуко" срещу "Южен поток"

От една страна се очертава оста Брюксел-Берлин-Вашингтон, която подкрепя "Набуко", докато от другата страна е оста Москва-Рим-Париж, която работи в полза на "Южен поток".

"Набуко" е проект, в който по 16,7% имат компаниите RWE (Германия), OMV (Австрия), MOL (Унгария), Botas (Турция), Български енергиен холдинг и Transgaz (Румъния). Ползва се с подкрепата на Европейската комисия и на правителствата на Германия и САЩ, като идеята е да пренася 31 млрд. куб.м природен газ от Каспийския регион и Близкия изток през Турция за Европа.

Окончателното инвестиционно решение се очаква през 2011 г., началото на изграждането - през 2012 г., а пускането в експлоатация - през 2015 г.

"Южен поток" е проект на руската "Газпром" и италианската ENI, като през 2011 г. предстои присъединяване на френския гигант EdF. Тръбата пресича Черно море и територията на България, след което се разклонява на два лъча. Единият е на юг - през Гърция за Италия, а вторият е на север - през Сърбия и Унгария за Австрия с разклонения през Хърватска и Словения.

Целта е да се стигне до годишни доставки от 63 млрд. куб.м природен газ за европейския пазар. И тук се очаква започване на строителните работи през 2012 г. и първи доставки през 2015 г.

Предизвикателства пред проектите

От гледна точка на развитието си "Набуко" е в по-напреднала фаза. Той е и по-стар проект. Голямото предизвикателство там е осигуряването на суровината. Последното развитие по този въпрос е по-скоро позитивно, но все още няма окончателно разрешение на проблема.

От българска гледна точка развитието на "Набуко" също е в по-напреднал етап - вече е определен точен маршрут, който пресича 24 общини в 9 области на територията на страната ни.

Най-голямото предизвикателство пред "Южен поток" пък е отсечката по дъното на Черно море, чието изграждане може да доведе до проблеми от техническо и финансово естество.

Един от въпросите, които се налагат, е дали двата газопровода биха могли да съществуват и функционират едновременно. Отговорът е по-скоро "да".

По-прецизният отговор е, че та са конкурентни, но не и взаимно изключващи се. Наистина, може да се стигне до ситуация, при която ще се води сериозно съревнование за достъп до природния газ (особено за този от Каспийския басейн), но двата проекта имат и други алтернативи на доставки.

Така например "Набуко" би могъл да разчита на суровина и от Ирак, а защо не и от Иран при промяна на политическата обстановка и съответно на отношенията със САЩ.

От друга страна Русия има готовност да пренасочи голяма част от газовите си потоци не през Украйна, а именно през "Южен поток". Към момента 80% от руския газ за Европа се транзитира именно през украинска територия.

Специално по отношение на "Южен поток" възниква и въпрос, касаещ регулаторната рамка, и по-конкретно Третия енергиен пакет на Европейския съюз. По-точно става дума за три регламента и две директиви.

Директивите трябваше да бъдат транспонирани до началото на март, като едната е т.нар. Газова директива 2009/73/ЕО. Относим е и регламент № 715/2009 относно условията за достъп до газопреносната мрежа.

Една от основните идеи на Третия енергиен пакет е да има разделение между собствениците на суровината и собствениците на мрежите. Формално юридически този въпрос се решава с учредяване на националните компании в отделните държави по трасето на "Южен поток", които ще притежават съответните участъци от тръбата.

Другият въпрос е този за достъпа на трети страни до тръбата. Според Марсел Крамер, изпълнителен директор на "Южен поток", едно от предизвикателствата при Третия енергиен пакет е неговата новост (правилата влязоха в сила на 03.03.2011г.) и това, че до момента той не е прилаган на практика.

Висящите въпроси в случая са дали въобще има искане за достъп от трети страни, а ако това се случи - за какъв период, при какви условия и на каква цена. Това са все въпроси, на които самата регулаторна рамка не дава отговори.

Малките играчи

На фона на този голям "фронт" се водят и по-малки битки. Първата от тях е в "задния двор" на Набуко и е между т.нар. Транс-адриатически газопровод (ТАР) и Интерконектор Гърция-Италия (IGI).

IGI e маршрут за доставки на газ от Каспийския регион и Близкия изток и от тази гледна точка е конкурентен на "Набуко" проект. Собственост е на смесеното дружество Poseidon, в което по 50% притежават италианската компания Edison и гръцката DEPA, като целта е да пренася годишно по 8 млрд. куб. м през Адриатическо море до Италия.

В момента IGI се свързва с новия газопровод между Турция и Гърция, който пък е собственост на турската компания Botas и отново на DEPA, като целият проект се нарича ITGI (Интерконектор Турция-Гърция-Италия).

Трябва да се позчертае, че ITGI е в много напреднал етап и по него ще бъде транспортирана суровина, която би могла да стигне за 1/4 от капацитета на "Набуко".

ITGI обаче е в конфликт и с друг проект, а именно с Транс-адриатическия газопровод, чият цел е също пренос на газ от Каспийския басейн и Близкия изток през Адриатическо море, но през териториите на Турция, Гърция и Албания.

Собственици на проекта са три компани: EGL (Швейцария), норвежкият държавен гигант Statoil и Eon Ruhrgas (Германия).

Повечето анализатори са на мнение, че ITGI и TAP не могат да съществуват едновременно.

Проблемът за "Набуко" пък е, че и двата проекта се целят към същия ресурс, към същите източници на доставки - особено Азербайджан, Туркменистан и Ирак. Това от своя страна би означавало, че при реализиране на който и да е от двата проекта, "Набуко" може да се окаже необезпечен със суровина.

Опция за "Набуко" е някакъв вид сливане с IТGI и/или TAP, но това може да стане само при условие, че партньорите по тези проекти се откажат от тях и се присъединят към "Набуко".

Освен двата проекта, които застрашават "Набуко", в зародиш са и два други, които се явяват конкуренти и на "Южен поток". Това са т.нар. "Бял поток" и AGRI.

AGRI (Азербайджан-Грузия-Румъния-Интерконектор), е лансиран с идеята да доставя газ от Каспийско море, през Грузия и Черно море - за Румъния. Наскоро към споразумението се присъедини и Унгария.

Факт е, че проектът изглежда скъп и трудно осъществим, но е факт, че около него се вдига шум и водят преговори.

"Бял поток" е по-стар проект. За първи път е представен официално през 2005 г., като идеята му също е да транзитира азерски газ през Грузия и Черно море, като едното му направление е Украйна, а другото - Румъния.

Лансиран от правителството на Юлия Тимошенко, проектът получи подкрепа от Европейската комисия. Държави-членки на ЕС, които са особено силно съпричастни към "Бял поток", са Румъния, Полша и Литва.

След октомври 2009 г. активност има и от страна на Азербайджан, заради опасения, че Турция ще монополизира почти целия транзит на азерски газ, както Украйна - на руски. Последното кара Баку да търси и алтернативни маршрути на своя експорт.

Интересите на България

Интересът на страната ни е през нашата територия да минават колкото се може повече трасета, стига да контролираме съответните тръби и да имаме икономическа изгода, която се изразява най-вече в събираните транзитни такси.

Всеки от проектите може да създаде и допълнителна заетост. Същевременно трябва да се каже, че геополитическата им роля за България е огромна. Това поставя страната ни на друго ниво в международните отношения, а има и огромно значение за гарантиране на националната ни сигурност.

По отношение на "Южен поток" може да лансираме инициатива за изграждане и на трети лъч, който да тръгва от България, да преминава през териториите на Македония и Албания, излизайки на Адриатическо море.

Това би увеличило значението на Коридор №8, а оттам и тежестта на България в Западните Балкани. Същевременно би укрепило икономическите и политическите ни връзки с две много важни за нас държави.

Има и две други държави, които са в ситуацията на България, тъй като те също са страни както по "Набуко", така и по "Южен поток". Това са Австрия и Унгария. Всяка от тях също работи за защита на своите интереси - както икономически, така и политически.

От тази гледна точка България е в привилегировано положение и наистина има шанс в максимална степен да осребри географското си положение. Конкретен пример. Ако и двата големи газови проекта се случат, годишно ще транзитираме до 90 млрд. куб. м газ, което надхвърля петкратно сегашния транзит.

Отбелязвам, че миналата година приходите за България от транзитни такси са в размер на 107 млн. долара. Да не говорим, че в същото време страната ни би станала първостепенен по важност партньор за абсолютно всички доставчици, транзитиращи държави и консуматори по веригата - от Азия до Европа.

Има и друг важен момент. Държавите по споразумението за "Набуко" ще имат право на половината суровина, доставяна по тръбата, а това, разбира се, гарантира сигурни доставки и за България.

Друг пример за позитиви от двата големи проекта, върху който трябва да бъде обърнато внимание и на политическата ни класа, е идеята за създаване на газов хъб и регионална газова борса на територията на България. Това включва изграждане на допълнителни газови хранилища, увеличаване на капацитета на Чирен, както и преминаване и на "Набуко", и на "Южен поток" през територията ни.

Факт е, че всички останали държави от региона са изключително активни при реализиране на енергийни проекти и собствените си интереси. Първенци в това отношение са Турция, Гърция и Румъния.

Няма никаква стопанска, политическа и национална логика в това страната ни да игнорира някой от двата големи проекта, дори това да означава, че ще привлечем значима част от транзита, от който в момента печелят други държави, сред които е и Украйна.

Разбира се, въпросът опира до възвращаемост на инвестициите, размер на транзитните такси и редица други важни детайли. Сега обаче имаме исторически шанс да спечелим и не трябва да го пропиляваме. Наистина е време да реализираме националните си интереси, а не както е ставало друг път - да играем третостепенна роля в чужди планове.

Източници:

1. KPMG: "Nabucco vs. South Stream: the effects and feasibility in the Central and Eastern European region"
2. European Energy Review, Marcel Kramer, CEO of South Stream, "It is the market that will decide whether South Stream will be built"
3. Atanas Georgiev, "Bulgaria - gas consumer or future gas hub?"
4. ДИРЕКТИВА 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО
5. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 715/2009 относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005
6.
Trans-adriatic-pipeline.com
7. Giorgi Vashakmadze, "The White Stream gas transportation project - a project to deliver Caspian gas to the EU"
8.
Gueu-whitestream.com

Коментари 1
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

1 коментар
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

БСП няма да подкрепи декларацията на ПП-ДБ

БСП няма да подкрепи декларацията на ПП-ДБ

България Преди 48 минути

Иванов посочи, че удължаването на работата на парламента с два месеца е противоконституционно

Ключовите моменти от речта на Чарлз III при откриването на парламента

Ключовите моменти от речта на Чарлз III при откриването на парламента

Свят Преди 50 минути

Кралят обясни законодателния дневен ред на правителството на Киър Стармър

<p>Кметът на Париж се гмурна в Сена, за да докаже, че е чиста&nbsp;(ВИДЕО)</p>

Кметът на Париж се гмурна в Сена, за да докаже, че е чиста преди Олимпиадата (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Властите в Париж с нестандартен опит да "успокоят духовете" преди старта на Олимпиадата

ГЕРБ-СДС ще подкрепят инициативите на ПП-ДБ при наличие на мнозинство

ГЕРБ-СДС ще подкрепят инициативите на ПП-ДБ при наличие на мнозинство

България Преди 2 часа

Росен Желязков: Вярваме, че тези разговори са добра платформа за постигане на общи цели

След опита за покушение: Tатуировки с лика на Доналд Тръмп станаха хит

След опита за покушение: Tатуировки с лика на Доналд Тръмп станаха хит

Свят Преди 2 часа

Популярност набират и фланелки с емблематичния кадър от секундите след стрелбата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и британският премиер Борис Джонсън на сцената по време на годишната среща на върха на правителствените ръководители на НАТО на 4 декември 2019 г. в Уотфорд, Англия

Доналд Тръмп се срещна с Борис Джонсън и Лиз Тръс

Свят Преди 2 часа

Да си припомним и един забавен експеримент на Daily Star за Лиз Тръс и марулята

Медведев към НАТО: Това ще бъде обявяване на война

Медведев към НАТО: Това ще бъде обявяване на война

Свят Преди 2 часа

Медведев: Отвеждат НАТО на път, по който няма връщане назад

<p>Вижте забавните физиономии на Джорджа Мелони</p>

Емблематични или преувеличени? Многото лица на Джорджа Мелони

Свят Преди 2 часа

Разровихме се из архивите и избрахме нейните най-интересни изражения

Намалиха заплатата на бившия районен прокурор на София

Намалиха заплатата на бившия районен прокурор на София

България Преди 3 часа

Решението е на Прокурорската колегия

Кремъл: Тръмп не донесе нищо добро за Русия, но поне имаше диалог

Кремъл: Тръмп не донесе нищо добро за Русия, но поне имаше диалог

Свят Преди 3 часа

Песков: Напротив, бяха наложени все повече и повече ограничения на Русия

Още трима топ лектори се включват във Future Forum

Още трима топ лектори се включват във Future Forum

Любопитно Преди 3 часа

Тази есен NOVA и Webit ще бъдат домакини на мащабното събитие за личен и професионален растеж

<p>Екстремни горещини обхванаха Лас Вегас (ВИДЕО)</p>

Топлинен рекорд: Екстремни горещини обхванаха Лас Вегас

Свят Преди 4 часа

“Пийте много вода и стойте на сянка. В закрити помещения използвайте климатик”

Израел удари централната част на Газа, праща танкове в Рафах

Израел удари централната част на Газа, праща танкове в Рафах

Свят Преди 4 часа

При една от атаките са били убити осем души

Избраха Андрей Ковачев за един от петимата нови квестори на ЕП

Избраха Андрей Ковачев за един от петимата нови квестори на ЕП

Преди 4 часа

Той ще бъде единственият българин в ръководството на ЕП в този мандат