Няма преразглеждане на българската позиция по отношение членството ни в еврозоната, въпреки коментара на проф. Стив Ханке, заяви вицепремиерът Томислав Дончев в отговор на питане в рамките на парламентарния блиц контрол.

По думите му от опитът ни с Шенген е ясно, че приемането в някои клубове не е въпрос само на технически изисквания.

Това е политическо решение, заяви вицепремиерът и добави, че освен изпълнението на техническите изисквания, когато България е в състояние да демонстрира такава степен на икономическа, социална и политическа стабилност и авторитет, това ще се случи.

Съвсем друг е въпросът, че влизането в еврозоната и приемането на еврото не би следвало да размива или да води до намаляване на отговорностите на националните институции, на Министерството на финансите по отношение на управление на публичните приходи и разходи, посочи Дончев.

Той добави, че функционирането и съществуването на валутния борд до влизането на България в еврозоната не се поставя под въпрос и не се коментира.

В отговор на друг въпрос вицепремиерът каза, че по петте одобрени оперативни програми вече се отварят първите схеми. "ОП "Околна среда" и "Региони в растеж" вече са в техническа процедура. Въпрос на няколко седмици да видим официалното одобрение от ЕК", отбеляза Дончев.

Още в първите схеми се позволява електронно кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение.

По думите му оттук нататък предизвикателството е от опция електронно кандидатстване да се превърне в норма. Електроното отчитане е и форма на елегантен натиск върху администрацията да не иска повече документи от тези, които са им нужни, коментира вицепремиерът.