1

О бщинските съвети ще определят какво да е намалението на данъка за автомобилите с мощност на двигателя до 74 kW, включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV".

Определеният от общината данък за съответната година ще се заплаща с намаление от 20 до 40%, решиха депутатите, които днес приеха на второ четене промени в Закона за местните данъци и такси.

Гласуването на промените беше придружено от разгорещена дискусия.

За автомобили с мощност на двигателя до 74 kW, включително, и съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" данъкът се заплаща с 50% намаление, а за съответстващите на "Евро" 5 и 6 - с 60% намаление, прие окончателно НС.

За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро" 5 и 6 и "ЕЕV" е с 50%.

Екологичните категории "Евро" 3-6 и "ЕЕV" се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.

Два пъти се увеличава данъкът за притежателите на около 1 милион стари автомобили, а при автобусите ще доведе до оскъпяване на цената на превоза, възразиха Димитър Лазаров и Станислав Иванов от ГЕРБ.

От опозицията поискаха засега да остане старото положение. Бившите управляващи упрекнаха мнозинството, че мярката е в услуга на богатите.

Мярката е за автомобили със 101 конски сили, кой богаташ кара такава кола, отговори Петър Мутафчиев.Той подчерта, че трябва заедно с министерството на финансите да се работи в посока на един изцяло нов данък.

Няма да се плаща такса смет за имот, който не се ползва целогодишно,

решиха още депутатите. За целта собственикът или ползвателят трябва да подаде декларация по образец до края на предходната година в общината по местонахождение на имота.

Няма да се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната, решиха още депутатите.

Студентските общежития се приравняват на жилищни имоти за целите на Закона за местните данъци и такси, прие парламентът. Измененията влизат в сила от 1 януари догодина.

До 30 юни 2014 г. Министерският съвет съвместно с Националното сдружение на общините в Република България трябва да разработи методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци и да внесе в парламента съответни законови промени.

Парламентът освободи от данък върху недвижимите имоти храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност,

заедно с поземлените имоти, върху които са построени (собственост на законно регистрираните у нас вероизповедания), както и молитвените домове отново с поземлените имоти, върху които са изградени и са собственост на законно регистрираните вероизповедания, записаха депутатите в приети на второ четене промени в Закона за местните данъци и такси.

Регламентът влиза в сила от следващата година. Религиите няма да плащат налога за съответната сграда за срок не по-дълъг от 10 години.

Абонирайте се и прочетете първи "Непубликувано" и обзор на деня за 2 мин. Безплатно е :-)

@