14
Но олко орнитолози, работещи в близост до столицата, почти едновременно са наблюдавали ята розови скорци (Sturnus roseus), съобщиха от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Регистрирани са над 390 индивида.

Наблюденията са от районите на селата Петърч, Мировяне и Житен.

Присъствието на вида по тези места е по-скоро със случаен характер и буди особен интерес.
Вероятно се касае за скитащи птици, смятат специалистите.

Характерно за розовия скорец е, че образува големи гнездови колонии, но не гнезди редовно в страната.

В близост до софийския околовръстен път е забелязан и един възрастен сив жерав (Grus grus), който също предизвиква интерес.

Едни от последните гнездови находища на сив жерав в страната са от разположените недалеч Алдомировско и Драгоманско блато, отбелязват от БДЗП.

Дивечовите популации при едрия дивеч постепенно нарастват

във всички ловностопански райони, показва анализът на пролетната таксация за 2012 г. относно състоянието на дивечовите запаси в България, приета от ловния съвет към Изпълнителната агенция по горите.

Общата численост на благородния елен възлиза на над 21 хил. броя, което е увеличение от 1% спрямо миналата година.

При елена лопатар увеличението е с 4,5 на сто, като общата му численост възлиза на над 6500 екземпляра. И при този вид дивеч женските имат превес.

Запасът от сърна в страната е над 87 700 броя. За тази година увеличението е 2072 броя повече или 2,4 на сто.

Дивите свине са близо 80 хил.,

като и при тях се констатира повишаване на запаса, който е в рамките на допустимия за страната. Увеличението е с 3,6 на сто спрямо 2011 г.

Броят на муфлоните е 4595, което е с 3,7% по-малко в сравнение с м.г.

Данните показват, че с близо 1% са се увеличили глухарите през тази година. Зубрите наброяват 25, с 6 повече от миналата година. Този вид дивеч се стопанисва единствено в района на Държавно ловно стопанство-Воден.

Само в района на Държавно ловно стопанство-Витиня пък се срещат тибетски якове. Числеността им е 18 броя, същата като през 2011 г.

Въпреки тежката и продължителна зима популацията от дребен дивеч показва бавен, но стабилен растеж, особено в районите, стопанисвани от ловните дружинки.

Най-голямо увеличение се наблюдава при фазана - с 8,5 на сто. При яребицата и кеклика има над 2% ръст.

При хищниците се наблюдава също тенденция на увеличаване

Към април 2012 г. броят на вълците е 2240, което е с 7,5 на сто повече, отколкото през 2011 г. Броят на чакалите е 41 345, с 2002 повече от миналата година.

Единствено при лисицата се наблюдава спад от 2,7 на сто.

Като цяло здравословният статус на дивеча в България е добър, отчитат от ИАГ.

Абонирайте се и прочетете първи "Непубликувано" и обзор на деня за 2 мин. Безплатно е :-)

@