37
Пи ишена радиация затвори плажа Вромос близо до град Черноморец и от днес той е забранен за плажуване.

Областният управител на Бургас Константин Гребенаров издаде заповед, с която забранява ползването на плаж Вромос, който се намира между общините Созопол и Бургас, в близост до минно селище "Росен".

До това решение се стигна след като д-р Тенчо Тенев, главен държавен здравен инспектор в Министерство на здравеопазването, Изпълнителната агенция по околна среда, както и други контролни институции, като РИОКОЗ, Басейнова дирекция, изказаха становище за възможен здравен риск при плажуване на ивицата в залива Вромос.

Заливът Вромос е на 13 км южно от Бургас. Там е т.нар.  западен плаж на Черноморец.

Наврeмето в залива са били зауствани радиоактивните отпадъци от хвостохранилищата на мина "Росен". Освен медна руда хранилищата са съдържали и уран и това, разбираемо за нещата в държавата през онези години, е било крито от хората.


С първите прояви на гласност в зората на българската демокрация се разбра за заустването в залива на радиоактивните отпадъци. В мина "Росен", заедно с медната руда, в различни хоризонти е бил открит и уран, част от който след отделянето му при флотацията, постъпвал в хвостохранилища, откъдето се изливал направо в залива, разположен южно от нос Атия.


През 1970 г, при измерване в рудниците на Бургаски медни мини, Иван Узунов от физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" открил и второ замърсяване - с радий (след първото, регистрирано в района на гара Яна, Софийско).

Съдържащият се в бургаската руда радий също бил изливан след обработката му в района на плажната ивица на залива Вромос, където не подозиращите нищо хора се къпели в морето и събирали тен на пясъка.


Ученият стига до извода, че "значителна част от рака на белия дроб сред населението се дължи на комбинираното действие на късоживеещите дъщерни продукти на радона и на нелъчевите замърсители на въздуха".


За да се преустанови изливането на радиоактивния хвост върху плажната ивица, тогавашния Комитет за опазване на околната среда изискал построяване на ново хвостохранилище. Но тогава нищо повече не се случило.


Бълваните от мината в продължение на десетилетия радиоактивни утайки (находището "Росен» е експлоатирано в периода 1945-1995 г.) са образували дебел слой от радиоактивна тиня в близост до брега.


А в Атия, в Росен, в Черноморец и в Созопол,  хората са използвали пясъка от замърсените плажове и радиоактивната баластра при строежа на новите си къщи. Така били застлани улиците и тротоарите им. В Черноморец дори построили детската градина с такъв пясък.


Пари отпуснали през 1998 г. от Европейския съюз по програма ФАР. Било изградено ново хвостохранилище край минно селище "Росен", а брегът бил засипан с чист пясък, припомни днес областният управител Константин Гребенаров.

Сега Националният център по радиобиология и радиационна защита е дал оценка, че морската вода отговаря на изискванията за качеството на крайбрежните морски води, обаче Изпълнителната агенция по околна среда е констатирала, че над плажната ивица има два пъти превишаване на допустимия за района радиационен фон.

Заради тези констатации е изразено становище, че пребиваването и ползването на плаж "Вромос" е свързано с риск от увреждане здравето на хората, тъй като средното облъчване надхвърля границите на радиологичния критерии за безопасност, прилаган от Международната агенция за ядрена енергетика.

"Със съдействието на "Гражданска защита" поставихме обозначителни табели, изпратих писма, с които призовавам кметовете на общините Созопол и Бургас да оповестят заповедта на заинтересованите лица", заяви Гребенаров.

Абонирайте се и прочетете първи "Непубликувано" и обзор на деня за 2 мин. Безплатно е :-)

@