Министърът на земеделието Десислава Танева съобщи пред журналисти в МС, че ЕК е одобрила новата Програма за развитие на селските райони.

Тя е на стойност 2,9 млрд.евро, от които 2,3 млрд. евро са европейски средства.

За подкрепа на бизнеса в земеделието ще бъдат предоставени 1,11 млрд. евро, за инвестиции в околна среда, включително и биопроизводството - 911 млн.евро, а със 750 млн.евро ще има подкрепа за публичната инфраструктура и подхода ЛИДЕР (Връзки между дейностите за развитие на селските райони).

По първата мярка за инвестиции в земеделските стопанства, която правителството откри на свой риск, има завишен интерес, каза министърът. Ще има класиране на проекти и бенефициенти, на които няма как да се одобрят проектите, допълни Танева.

Приемът по мярката приключва на 8 юни.

До края на годината ще бъде отворена мярката за преработвателите на земеделска и селскостопанска продукция.

Втори прием по мярка 4.1 - за инвестиции в хидромелиоративна инфраструктура, ще има в късната есен.

Сега се подготвя наредбата по мярката "Млад фермер", която няма да се отвори на риск на държавата, заради одобрената по-рано от предвидения период програма.