Цветелина Бориславова в интервю за кризата и "Инициатива 2020"
Цветелина Бориславова   
Източник: сп. Мениджър
5

Председателят на надзорния съвет на СИБанк Цветелина Бориславова в интервю на сп."Мениджър" за кризата като важен урок по обществени и лични взаимоотношения и за проекта "Инициатива 2020"

- Може ли да се каже, че проектът "Инициатива 2020" е своеобразно продължение на идеите на "Глобална България"? Кое е по-различното?

- Наистина може да се каже, че има приемственост между идеите и дейността на "Глобална България" и тези, свързани с "Инициатива 2020".

Общото е отново желанието да се активизира взаимодействието между държава, гражданско общество и бизнес, както и да се приобщи цялата активна част от българското общество към важните теми за страната ни.

"Глобална България" имаше един основен приоритет - влизането ни в Eвропейския съюз. И всички дейности бяха в тази посока. Сега това е факт. Днес се намираме в условия на напълно нова икономическа и финансова ситуация в света. С "Инициатива 2020" си поставихме задача да потърсим решения, да обсъдим оптимални стратегии, различни сценарии не само за излизане от растящата криза в света, но и с една по-дългосрочна визия.

В какво да инвестира бизнесът, каква е ролята на различните институции, какъв да бъде индивидуалният подход конкретно за България?

Новото в "Инициатива 2020" освен приоритетите е също така различната организация. Тук в центъра на проекта е уебсайтът http://www.2020.bg/, през който се търси много по-широко обществено участие. Слоганът на "Инициатива 2020" е "България открива себе си". Нашата идея е повече българи да участват в намирането на най-добрите решения за страната ни в новата световна ситуация.

Проектът започна с 5 кръгли маси - 4 по групи теми с експерти и последната - за обсъждане на изводите и предложенията с основните политически сили в България. Темите са: "Икономика и финанси", "Енергетика, екология и глобално затопляне", "Образование, наука и информационно общество", "Туризъм, инфраструктура и транспорт".

Публично-частният диалог ще продължи през нашия уебсайт и вярваме, че ще се намерят нови формули за комуникация в полза на обществото. Проектът, освен че е подкрепен от Световната банка, има и силни медийни партньори - "Дарик радио", в. "24 часа", "Капитал", БНТ1, което гарантира както достъпа на информация до всеки гражданин (имам предвид и тези, които не са в интернет), така и по-голяма възможност за обратна връзка. Това е една от основните задачи на организаторите - "Кредо Бонум", фондация "Капитал" и Центъра за либерални стратегии.

- Всичките ви обществено значими проекти са опит за мост между бизнеса и управляващите. Вярвате, че ако бизнесът протегне ръка на политиците, ако експертите и гражданите заработят заедно, ще можем да превърнем страната си в уютен дом. Но защо засега тази мечта си остава нещо непостижимо? Защо българинът страни от национално значими каузи?

- Вярвам в това, наистина. И не само аз. Чрез такива форуми и инициативи все повече българи се срещат, обменят идеи и добавят истинска стойност, полезна за обществото в дългосрочен аспект.

А защо българинът страни от национално значими каузи, е въпрос, който би могъл да се разгледа по-скоро във философски и културно-исторически аспект. Вероятно, ако се вгледаме в нашето древно минало - времето на хан Кубрат, и си спомним съвета, който е дал този мъдър и смел прабългарин на своите синове, ще си припомним колко малко е нужно, за да се справим с всеки проблем - да се обединим в името на по-доброто ни бъдеще. Да потърсим заедно най-верните решения и да ги реализираме, като си помагаме взаимно.

Може би кризата идва точно затова, за да ни даде важен, ключов урок по обществени и лични взаимоотношения.

Светът е на фаза на развитие, в която хората трябва да се преборят с арогантната агресивност в себе си и да се обърнат към производства, технологии и бизнес дейности, водещи към устойчиво развитие, което съхранява природата и създава нов вид обществени взаимоотношения. Трябва да има повече хармония и баланс.

- Определят "Инициатива 2020" като форум за дясна политика. Бихте ли пояснили какво точно означава това?

- "Инициатива 2020" е по-скоро новият експертен консенсус за България. Имаме няколко опорни точки:
Експертност при анализа на ситуацията и намиране на балансирани решения;
Предложение за изработване на съответстващи правила за обществено устройство, нов манталитет;
Активно взаимодействие на държава, бизнес, гражданско общество при формиране и изпълнение на тези правила;
Прозрачност в дейността на публичните органи. Тук главната роля е на възможността за осъществяване на контрол от страна на обществото. Това би преборило корупцията. В тази посока мислим да развиваме проекта в бъдеще;
Устойчивост - отговорни действия на всички с оглед дългосрочно развитие на България като самобитна страна, която е част от европейското семейство и света.
Ако това означава дясна политика, наречете форума такъв. Честно казано, винаги съм мислила, че адекватната политика просто следва постоянно променящите се икономически и социални отношения и предлага вярната рамка за успешно развитие.

- Коя от темите на проекта - "Икономика и финанси", "Глобално затопляне, енергетика и екология", "Образование" и "Туризъм" - предизвика най-голям интерес?

- Мисля, че всички теми са интересни и актуални. Подбрахме ги по групи. Важно е, че по всяка от тях се постигна експертен консенсус и бяха дадени добри решения.

За наша радост се получиха много интересни коментари и предложения и през уебсайта по всички теми. В скоро време ще публикуваме някои от тях в пресата. Вероятно ще има още кръгли маси с участието на хора, включили се с добри идеи през интернет.

- Как се роди слоганът "България открива себе си"? Защо смятате, че сега е подходящият момент за доближаване към себе си?

- Слоганът се роди с вдъхновение. Когато обсъждахме проекта, между нас, организаторите, се създаде атмосфера, заредена с много позитивна енергия, с добро очакване и надежда. И така се получи "България открива себе си". Естествено и спонтанно.

Както всички вече чуха, древният китайски йероглиф за криза означава и изход, решение. В ситуация на криза човек се мобилизира, става по-голям реалист, по-отговорен. И ако има духовната сила - намира най-доброто решение. Българите имаме една мъдра стара приказка - за неволята. И е добре да си я припомним. Решението трябва да си го намерим ние. Да повярваме в себе си.

- Едно от посланията на инициативата е, че проблемите на кризата могат да се превърнат в решения. Кои са най-важните уроци на кризата?

- Уроците на кризата са много. Някои от по-дълбоките може би са духовните. Теми като съзидателно съзнание, взаимодействие, отговорност към социалната среда и природата вече стават важен приоритет и в отношението държава - бизнес, гражданско общество и в програмите за обучение в учебните заведения.

Други уроци са може би тези, свързани с необходимостта от нов тип организация, нови правила на обществени отношения и функциониране. Защо не и нова роля на медиите? Превръщането им в медиатор на доброто, което се случва и може да бъде направено от хората.

- Защо кризата е урок по лидерство?

- Често чета Робин Шарма напоследък и мисля, че той е един от великите учители по лидерство, редом с Уейн Дайър. Имам предвид способността човек да бъде верният лидер на самия себе си. "Човек е добре да живее будно и съзнателно." Едно от важните послания на Шарма е, че колкото и красиво да изглежда външният ти свят, важно е какво постигаш вътре в себе си. Ако вътрешният ти свят е объркан и болен, нищо от това, което ти дава външният свят, няма да ти донесе щастие.

Споделям една мисъл на Алберт Швайцер, която съм виждала формулирана малко по-различно и в книгите на Толстой: "Не знам каква ще бъде съдбата ви, но знам едно - истински щастливи ще бъдат само онези, които са търсили и намерили начин да служат на другите".

Мисля, че това е един добър урок по лидерство, който кризата може да помогне да усвоим.

- На старогръцки "кризис" означава съд. За какво сме осъдени днес?

- Не мисля, че трябва да се гледа с трагизъм на кризата. Да видим грешките с погледа на експерти. Важното е да се търсят нови решения. За България е важно да се преструктурира съответстващо икономиката, защото рязко намалява притокът на капитал в сектори като туризъм, строителство и имоти и финансови услуги, които доскоро бяха двигател на растежа.

Жизненоважно е да се постигне национален консенсус за определяне на приоритетни сектори в българската икономика, които да гонят световни стандарти. До такъв консенсус достигнаха експертите, участвали и в четирите кръгли маси на "Инициатива 2020". За яснота ще дам само един пример.

Вече започва да се работи по темата за разработване на регионални културни политики с цел превръщане на културно-историческото наследство във фактор за развитие.

Тук са налице множество синергии:
Подпомагане на развитието на регионите, което ще разсредоточи население от големите градове;
Поглед на туризма, имащ най-голям дял от БВП, от нов ъгъл;
Съобразяване на образователната система с тези приоритети;
Възможност за усвояване на повече средства от евро фондовете по съществуващи програми за регионално развитие, туризъм, заетост и други;
Нов вид експертно сътрудничество с другите страни от ЕС. И това е само един пример...

- Очаквате ли критични интерпретации на този проект и от коя посока?

- Критични интерпретации винаги има. Хубаво е да се ползва позитивната критика като коректив. А ако целите на критиците са други... дори не искам да коментирам. Енергийното естество на злата умисъл е такова, че най-добре е да я оставиш да се самоунищожи.

- Какво ще се случи с българските банки в близките години?

- Банките в България влязоха в кризата с едно завидно добро състояние в сравнение с много банки в Европа и света. Кризата у нас влиза през икономиката, а не през банковата система. Поради факта, че сме малка и отворена икономика, намаля рязко износът. Банките, освен че вече са по-предпазливи в кредитирането, търсят по-голяма диверсификация на кредитните си портфейли. Разбира се, максимално ще помагат на своите клиенти. Бих казала, че ще пазят и тях от грешни ходове, определяйки по-строги правила за отпускане на кредити.

Всъщност изговори се много по този въпрос и не бих искала да повтарям казаното вече от други колеги. Мисля, че трябва да гледаме напред с увереност, отговорност и амбиция. Може би идва времето за създаването на дружества със специална цел, за изкупуване на активи, стоящи зад токсични кредити в банките, които да се преструктурират, оздравят и препродадат. По този начин ще се изчистят част от портфейлите на банките, ще се подобрят техните резултати и ще се освободят средства за последващо кредитиране. България би могла да се превърне във финансов център на Балканите при една разумна политика на сътрудничество между местните банки и правилно позициониране в условията на криза.

Нека вярваме в себе си и да докажем, че има защо.

ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА е председател на надзорния съвет на СИБанк. Тя е почетен консул на Исландия у нас. Завършила е испанска и английска филология и международни икономически отношения. Член е на управителния съвет на "Оксфорд клуб" - САЩ, и председател на сдружение "Глобална България". Основател и председател е на фондация "Кредо Бонум", която работи по много обществено полезни проекти.

Коментари 5
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

5 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Lada Niva Bronto

И ловец съм, и рибар съм: Lada Niva Bronto минава навсякъде

Технологии Преди 1 минута

Едно е сигурно: тази капсула на времето няма да ви остави и на най-пресечения терен. На асфалта това не е сигурно.

Два празника отбелязваме днес, имен ден празнуват...

Два празника отбелязваме днес, имен ден празнуват...

Любопитно Преди 2 минути

Този ден се приема и за подходящ за пътуване

Apple iPhone 12

Apple поправи дупка в iOS, което се използва активно

Технологии Преди 31 минути

Според компанията хакери са наясно с уязвимостта

<p>БСП: Ще има решения в пенсионната сфера&nbsp;</p>

БСП: От 1 октомври при всички случаи ще има решения в пенсионната сфера

България Преди 8 часа

"БСП за България" имаха среща с "Има такъв народ" по въпроса за социалната политика

<p>Гърция включва и&nbsp;по-млади тийнейджъри за ваксинация&nbsp;</p>

Гърция даде "зелена светлина" за ваксинация на деца между 12 и 15 г.

Теми в развитие Преди 9 часа

Гърция, която има 11-милионно население, е поставила досега над 10,2 дози ваксини

Джо Байдън

The Hill: Бивш лекар на Белия Дом предрече скорошна оставка на Джо Байдън

Свят Преди 12 часа

Като причина Рони Джаксън е заявил "ограничени когнитивни способности" на американския президент

Ива Митева

"Има такъв народ" предлагат да няма пленарни заседания всяка седмица

България Преди 12 часа

Ива Митева обяви, че е представила пред колегите си нов вариант за работа

U2

U2 дават „зелена светлина“ на Боно за солова кариера

Любопитно Преди 12 часа

"Ако Боно иска да направи соло запис, бих го окуражил и със сигурност и другите биха го направили", каза басистът на U2 Адам Клейтън

Владимир Путин

Принудително лечение за шаман, опитал да прогони „демона“ Путин

Свят Преди 13 часа

През 2019 г. Александър Габишев се отправи на 8000-километров поход пеша до Москва, за да прогони Путин, когото той определи като демон

Oтборът по хандбал на Норвегия в Токио

Спортистки на Олимпиадата са против "сексисткото" облекло

Любопитно Преди 14 часа

Това предизвика директорът на Олимпик Броудкастинг Сървисис да излезе с позиция

Зоран Заев в Министерския съвет в България

Зоран Заев: Българите в конституцията - преди присъединяването към ЕС

Свят Преди 14 часа

"Ако някой иска да направим утре това, и да искаме, не можем да го направим", коментира премиерът на Северна Македония

Пагубният ефект на локдауна: Как самотата ни опустоши

Пагубният ефект на локдауна: Как самотата ни опустоши

Теми в развитие Преди 14 часа

Съществуват опасения, че последиците ще се запазят и с отшумяването на пандемията

Тайфун с проливни дъждове потопи улици в района на Шанхай

Тайфун с проливни дъждове потопи улици в района на Шанхай

Свят Преди 14 часа

Стихията наложи затварянето на детски градини, паркове и блокира достъпа до алея по брега на река

България затваря границите за пристигащи от 3 страни

България затваря границите за пристигащи от 3 страни

Теми в развитие Преди 15 часа

Mepĸитe ca paзпиcaни в нoвa зaпoвeд нa здpaвния миниcтъp Cтoйчo Kaцapoв

<p>Съвпадения в програмите на ИТН и ИБГНИ&nbsp;</p>

Мая Манолова: С ИТН имаме съвпадение в икономическата и финансовата част на програмите

България Преди 15 часа

Започва вторият кръг от преговорите за сформиране на ново правителство