80
Ун ниците от 5-и клас, които имат двойка по даден предмет, да могат да преминават в по-горен клас, ако по всички останали дисциплини имат минимум "добър 4".

Тази е една от промените, които предвижда законопроектът за предучилищното и училищното образование, представен от Министерството на образованието, младежта и науката. Очаква се до две седмици той да мине през Министерския съвет.

В законопроекта се предлага нов подход към оценяването на учениците:

- без цифрови оценки от 1-ви до 3-ти клас, за да се избегне травмирането на децата,

- без повтаряне на годината до 4-ти клас,

- възможност за ученик в 5-и клас да продължи при определени условия,

- външно оценяване след 4-ти, 7-и, 10-и и 12-и клас.

Основното и средното образование ще бъдат разделени вътрешно на два етапа. След 10-и клас децата ще получават сертификат след външно оценяване, след което до 12-и клас ще могат да се специализират. Професионалните гимназии, които сега са държавни, ще преминат към общините.

Оптимизират се и формите на обучение, за да се увеличат възможностите за достъп и за превенция на отпадането - разгръщане на дистанционната и въвеждане на комбинирана форма на обучение.

С новият закон ще се открият и нови работни места за учителите,

които са отпаднали от системата. Това е свързано и с предвиденото поетапно въвеждане на целодневна организация на учебния ден до 7-и клас по желание на родителите.

Първият учебен ден се запазва на датата 15 септември. В първи клас ще тръгват деца от 7- или от 6-годишна възраст, по желание. Основното образование е от 1-ви до 7-и клас включително, а средното - от 8-и до 12-и клас.

Неправителственият сектор бе особено активен и техните предложения са залегнали в текста на законопроекта, заяви образователният министър Сергей Игнатов. С него се дава автономия и се засилва децентрализацията.

Според министъра българското училище ще е по-гъвкаво,

по-автономно, с необходимия граждански контрол, а учениците ще имат възможност за по-творческо индивидуално развитие.

Промените въвеждат автономия на училищата при разработването на учебни програми - възможност за въвеждане на предприемачество, гражданско образование, здравно образование и др.

Предвижда се също неформално обучение и валидиране на компетентности за лица, навършили 16 години.

В закона се въвежда правото на учителя да избира учебниците, като се одобряват неограничен брой от тях.

Сред новите форми на граждански контрол в училището и детската градина е т.нар. "обществен съвет", в който ще могат да участват представители на общината, на родителите, на бизнеса (за професионалните гимназии). Учениците също ще имат право на съвещателен глас.

Ще бъде създаден също Консултативен иновативен съвет

за предучилищно и училищно образование към министъра, който ще включва около 20-21 души и ще се събира веднъж на два месеца.

Запазва се действащата система на делегирани бюджети за училищата, като на законово ниво се въвеждат разпоредби за прозрачност и отчетност на училищните бюджети и на разпределението на средствата в системата.

Регламентира се финансирането на частните училища и детски градини и предоставянето на средства за поощряване качеството на образованието.

Проектът на Закон за предучилищното и училищното образование предвижда промяна на мисията на детската градина и училището от "обществена" в "хуманистична".

Задължителна става детска градина за 4-годишните деца,

като се предвижда това да започне от 2016-2017 г. Децата на 2 години също имат право да ходят на детска градина. Предучилищното образование е от 3 до 7-годишна възраст включително.

В новия проектозакон има много неща, които унижават достойнството на учителя и го поставят в една много неблагоприятна среда... () той всеки момент е подложен на възможности за насилие, агресия от страна на всички, коментира Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители (СБУ).

СБУ има много предложения и ако те не се вземат предвид, няма да подкрепим законопроекта, каза тя.

Абонирайте се и прочетете първи "Непубликувано" и обзор на деня за 2 мин. Безплатно е :-)

@