Популярни митове против ядрената енергетика
Източник: netinfo
42

Накратко. През последните седмици, на вълната на инцидента в АЕЦ "Фукушима-1", започна нова кампания срещу българската ядрена енергетика. Налагат се поне десетина най-популярни мита, използвани в тази атака. Повечето са под формата на неаргументирани или слабо аргументирани твърдения.

Мит едно: Светът се отказва от ядрената енергетика

Истината е, че подобно твърдение е само в главите на малка група хора, които не отчитат предизвикателствата, пред които е изправено човечеството.

В реалността, около 15% от електроенергията, произвеждана по света, е именно от АЕЦ. За България този процент през последните години е между 35 и 38. В няколко държави от Европейския съюз, сред които Франция, Белгия и Словакия, процентът надхвърля 50.

Факт е, че едва няколко десетки страни по света са част от т.нар. ядрен клуб. Факт е и, че през последните десетилетия броят на желаещите непрекъснато расте с оглед нарастващия енергиен глад и някои екологични и ценови предизвикателства.

В последно време става все по-ясно, че в непосредствена близост до границата ни реактори ще строи не само Румъния, но и Турция.

След инцидента във Фукушима нито една от големите и развити държави не взе решение за окончателен отказ от ядрената си енергетика, нито пък наложи мораториум върху развитието й. Нещо повече - самата Япония не го направи. В страната ще продължат да функционират няколко десетки реактора, които по никой начин не бяха засегнати от земетресението и от гигантските вълни.

Както е тръгнало обаче, България може да залитне в другата крайност и да се лиши абсолютно доброволно от ядрени мощности без абсолютно никакви технически и икономически аргументи.

Истината е, че в момента всичко зависи от нас самите и от нашата собствена адекватност. Тук не говорим просто за строеж на нови блокове, а за запазване на сега съществуващите.

Това е така, защото "аргументите", използвани срещу изграждането на бъдещи мощности, в пълна сила важат и за сега действащите.

Мит две: Ядрената енергетика е безотговорна

Безотговорни са по-скоро тези твърдения. Колко сеизмолози, ядрени енергетици и учени застанаха на страната на този тип публично говорене, който наблюдаваме през последните седмици?

В България именно експертите, професионалистите от енергийния бранш и научните институти се опитаха да не всяват на паника, защото това е най-неблагоприятната среда, особено за вземане на стратегически решения.

За съжаление, именно експертното говорене беше удавено в пороя от политически спекулации и предизборни внушения.

Трябва да е ясно и друго. Няма сфера от енергетиката, в която толкова силно да е застъпено международното сътрудничество, съчетано с непрекъснат и обхватен контрол. Конкретен пример за това е и разработването на т.нар. IV поколение ядрени реактори, каквито се очаква да има към 2030 г., и в което участват съвместно ЕС, САЩ, Аржентина, Канада, Китай, Япония, Южна Корея, Русия, Южна Африка, Швейцария, Франция и Великобритания.

Колкото до това, че АЕЦ "Козлодуй" толкова години е сред най-проверяваните в света (друг аспект на международното сътрудничество в ядрената енергетика) вече разбра всеки.

За съжаление, политическият натиск (включително от българска страна) доведе до преждевременното затваряне на малките блокове в Козлодуй, без да има никакви технически и икономически аргументи. Цената за това я плаща и в момента цялото общество.

Мит три: България няма капацитет да развива ядрена енергетика

Нека тогава се запитаме какво правим през последните 40 години откакто експлоатираме АЕЦ "Козлодуй". Абсолютно са неверни и твърденията, че при изграждане на нови ядрени мощности там нямало да работят български специалисти. Точно обратното. Страната ни успя да изгради и съхрани експертен потенциал именно в този сектор, въпреки изключително тежките атаки срещу него и въпреки турбулентните години и събития на Прехода.

Впрочем трябва да се отговори и на друга манипулация. През последните четири десетилетия България се справя с решаването на абсолютно всички въпроси, свързани с ядрената енергетика, включително касаещи третирането на отпадъците и на отработеното гориво.

За да не остава място за съмнение относно решителността за справяне с тези предизвикателства, преди броени седмици правителството прие нова Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030г. Същата беше подложена и на надлежно обществено обсъждане.

Тоест, за нас няма нищо ново или непознато. Напротив - България разполага с достатъчен капацитет и професионален потенциал да развива дългосрочно надеждна ядрена енергетика, отговаряща на най-високите стандарти за сигурност и безопасност.

В интерес на истината, реакторите от поколение III+ (Generation III reactor) произвеждат и значително по-малки количества отпадъци, което е едно от многото им предимства.

Мит четири: Нашите централи са като "Фукушима"

Нито са като блоковете във Фукушима, нито сме поставени при същите природни условия и съответно заплахи. Това беше нееднократно подчертавано през последните седмици и никой не е възразил срещу него.

Дори и най-големите противници на ядрената енергетика признават, че и съществуващите, и проектираните (в още по-голяма степен) български реактори са много по-съвременни от авариралите в Япония.

Това се отнася както за обвивката, така и за системите за сигурност, наред с допълнителните дизел генератори, които да подадат захранване в случай на авария, и уловителите на "стопилка" при реализиране на най-неблагоприятен сценарий.

"Заплахата" от цунами при българските условия не подлежи на коментар, а тази от катастрофичен трус с мащабите на японския не е потвърдена от нито един сеизмолог. Повече експертно и "неполитически аргументирана" информация за българските ядрени съоръжения може да бъде получена от Агенцията за ядрено регулиране.

Истината е, че информацията е напълно достъпна и източниците са много. Въпрос на избор е дали тя въобще се използва или просто се говори наизуст.

Мит пет: Руснаците ще ни заробят

Първо трябва да се подчертае, че всеки проект за ядрена мощност е международен. Тоест, абсолютно погрешно е подобни проекти да се мислят в чисто национален контекст.

Както АЕЦ "Козлодуй" беше модернизирана с участие на американската компания "Westinghouse" и през годините намира пазар за продукцията си в целия регион, така и бъдещите проекти ще останат международни по своята същност.

Това включва и участниците в изграждане на ядрени мощности, и доставките на ядрено гориво и оборудване, и пазарите, на които се продава тока.

Думи като "международно" и "регионално" тук са ключови и това най-после трябва да бъде осмислено и в България.

Конкретно в случая с евентуалното изграждане на АЕЦ "Белене" - системите за сигурност и електрическата част ще бъдат изграждани от "Аreva" и "Siemens", финансов консултант е HSBC, архитект-инженер е Worley Parsons, поне на този етап с минимален процент като инвеститори са привлечени финландската "Фортум" и френската "Алтрон".

Въпросът с привличане на нови инвеститори със сигурност ще има допълнително развитие във времето.

Ядреното гориво, с което работят реакторите тип В-466, може да бъде доставяно както от Русия, така и от всеки друг производител - САЩ, Великобритания и др. Подчертавам го, защото и по тази тема има доста спекулации.

Мит шест: Европа и НАТО са против

Това е сигурно най-лесният за опровержение мит. Истината е, че още в края на 2007 г. Европейската комисия даде положително становище за проекта "Белене". Няма нито една институция на Европейския съюз, която някога да се е обявявала против проекта за изграждане на АЕЦ "Белене".

Дори преди броени дни Европейският парламент отхвърли искането за мораториум върху ядрената енергетика в ЕС.

НАТО пък определено не се занимава с подобни въпроси.

С противните твърдения обаче се прави опит за създаване на конфликт между един икономически проект и международни ангажименти на държава. Тезата е, че (видите ли) изграждайки нова ядрена мощност, България не спазва задълженията си, произтичащи от членствата в Европейския съюз и НАТО. Няма как това да е вярно. Самото приказване от името на двете организации или на други държави е крайно опасно и само може да създаде проблеми на България.

Мит седем: Гражданите ще платят сметката

Веднъж завинаги трябва да стане ясно, че за изграждане на нови ядрени мощности няма да се харчат пари от бюджета. И при евентуално строителство на АЕЦ "Белене" няма да бъде похарчен нито лев на българския данъкоплатец. Самото строителство ще се извърши предимно с привлечен капитал, а като обезпечение ще служат акциите на бъдещата проектна компания.

От тук още един важен момент - няма да има държавни гаранции. Както знаем, гаранциите също са държавен дълг, тоест в случая увеличение на българския държавен дълг няма да има.

И трети важен момент. Няма да има задължително изкупуване по каквито и да е преференциални цени на електроенергията, генерирана от новите мощности. Тоест, икономическите решения ще бъдат оставени на пазара и никой няма да субсидира никого. Всеки проект в ядрената сфера ще се изплаща самостоятелно чрез приходите от продажби.

За сравнение - близо 500 (по точно 481,8) млрд. киловатчаса електроенергия е произвела АЕЦ "Козлодуй" от 1974 до 2010 г. Каквото и да се коментира, инвестицията там е изплатена, а ценовите ползи от нея все още се усещат от цялото общество.

Толкова, грубо казано, е количеството ток, потребен от всички граждани и предприятия в България през последните 15 години. И то без да има никакво отделяне на въглероден двуокис, азот, сяра, прах. Подчертавам го, защото беземисионният характер на ядрената енергетика винаги се пропуска от критиците й.

Мит осем: Заплаха за националната сигурност

Нека сме наясно. България е малка, гранична и деиндустриализирана държава с тотален демографски срив. На практика членствата в НАТО и Европейския съюз са сред малкото гаранти за националната ни сигурност, тоест страната ни е консуматор на такава, защото трудно може сама да си я обезпечи.

Към това трябва да добавим няколко международни транспортни коридора, при които обаче инфраструктурата е неразвита, а в някои случаи е в плачевно състояние.

Третият гарант за националната сигурност са няколко големи енергийни проекта. Реално изграждане на нито един от тях все още не е започнало, макар някои да са с десетилетна давност.

В интерес на истината, от всички големи проекти, коментирани още от началото на Прехода, никой не се е случил, а това говори и за липса на сериозен ангажимент от страна на досегашните български правителства. Дано това се промени, защото за всеки е ясно каква гаранция за националната сигурност могат да са ядрените централи. А това е един аспект, на който рядко се обръща внимание.

Истината е, че националната сигурност няма цена, няма как да бъде "оценена" и "измерена", но и най-големите противници на ядрената енергетика не могат да отрекат нейната геополитическа значимост.

Личното ми мнение е, че без членствата в НАТО и ЕС, без значението на транспортните коридори и големите енергийни проекти - България би била по-скоро територия, отколкото пълноценно функционираща държава.

Най-добрите застъпници на една теза са недобре подготвените и неаргументираните й критици. Съгласен съм, че България има много други извори на национално самочувствие, освен ядрената енергетика, но никой от тях не е в състояние ежедневно да осигурява "светлото" и "топлото" на един милион домакинства. Толкова е капацитетът на един атомен хилядник. Съпоставете го като ефективност, цена, липса на вредни емисии и срок на експлоатация с други видове генериращи мощности.

Сигурно е, че много хора си представят България като пасторална идилия, без индустрия и високотехнологични отрасли. Сигурно е, че подобни идеи се въртят и в главите на чужди "фактори". Трябва да се запитаме обаче, какъв тип икономика искаме да развиваме, какъв тип общество искаме да сме и какви ще са приоритетите ни през XXI век.

Коментари 42
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

42 коментара
 
Мъж и жена спорят: -Не разбираш ли, че Господ ме изпрати при теб. -Разбирам, но за какви грехове?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

<p>Мъжът, отворил врата на летящ самолет, обяснил, че се задушавал и искал да слезе</p>

Мъжът, отворил врата на летящ самолет в Южна Корея, обяснил, че се задушавал и искал да слезе

Свят Преди 4 часа

Дванадесет души пострадаха леко, когато мъжът отвори вратата на самолет Еърбъс А321 на „Асиана еърлайнс“ в петък, причинявайки разхерметизиране на салона

Снимката е илюстративна

Внимавайте! Опитите за получаване на бърз тен по време на почивка може да са много опасни

Любопитно Преди 5 часа

Ако човек изгори силно на слънце, тогава може да развие меланом

<p>Борисов:&nbsp;Това ми е предложението, дали ще го подкрепят колегите в парламента, не знам</p>

Борисов: Да купим същите машини, които са в САЩ, същата марка, и с тях да провеждаме машинно гласуване

България Преди 8 часа

По думите му по този начин ще се избегне "далаверата с машинния вот"

Мария Габриел: Замразяваме преговорите с ПП-ДБ, всичко си има граници

Мария Габриел: Замразяваме преговорите с ПП-ДБ, всичко си има граници

България Преди 9 часа

„Всичко си има граници. Моята е, че не мога да приема демокрация да се гради на базата на лъжа, разклащане устоите на държавността и неспазване на фундаментални принципи на републиката“, подчерта тя

киноа

Скритите рискове от употребата на киноа: Разкритията на здравните експерти

Технологии Преди 9 часа

Когато се яде в големи количества обаче, това може да причини някои храносмилателни разстройства

Мароканска кухня: 5 вкусни традиционни ястия от Мароко

Мароканска кухня: 5 вкусни традиционни ястия от Мароко

Любопитно Преди 9 часа

Ще ви представим някои от най-вкусните и символични ястия, които Мароко има да предложи на своите гости

<p>Киев: Русия отслаби офанзивата си срещу Бахмут с тази цел</p>

Киев: Русия отслаби офанзивата си срещу Бахмут с цел прегрупиране на силите си

Свят Преди 10 часа

Руските сили продължават с атаките, но "като цяло нападателната активност е намаляла", заяви в "Телеграм" украинската заместник-министърка на отбраната Ханна Маляр

<p>&quot;Сърбия ще бъде твърда и непоколебима в защитата на своя народ&quot;</p>

Сръбският Съвет за национална сигурност: Армията ще остане в пълна бойна готовност до следващо нареждане

Свят Преди 10 часа

Съветът отбелязва, че мисията на НАТО в Косово и силите КейФОР не са си свършили работата съгласно Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН и Военно-техническо споразумение от Куманово

НАТО призова Косово да деескалира напрежението със Сърбия

НАТО призова Косово да деескалира напрежението със Сърбия

Свят Преди 10 часа

"Призоваваме институциите в Косово да деескалират незабавно напрежението и апелираме към всички страни да решат ситуацията чрез диалог", написа в Туитър говорителят на НАТО Оана Лунджеску

16-годишен тийнейджър уби майка си, сестра си и съседка в Истанбул

16-годишен тийнейджър уби майка си, сестра си и съседка в Истанбул

Свят Преди 10 часа

До кървавото нападение се е стигнало след скандал между тийнейджъра и семейството му

Деница Сачева

Деница Сачева: Казаното от Кирил и Асен е скандално и обидно

България Преди 10 часа

"Нищо от това, което чух в записите, не е нормално. А не малка част от разказаното в него е и лъжа", написа във Facebook Сачева

Акция на полицията в Пазарджишко, 8 души са задържани

Акция на полицията в Пазарджишко, 8 души са задържани

България Преди 11 часа

В нея са участвали служители от всички полицейски структури на областната дирекция на МВР в Пазарджик

Прокуратурата: Досъдебното производство за т.нар. "кюлчета" е прекратено на 10 май

Прокуратурата: Досъдебното производство за т.нар. "кюлчета" е прекратено на 10 май

България Преди 11 часа

Става дума за разследването, което бе образувано по снимки, за които се твърди, че са от спалнята на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов

<p>Путин с предложение към Грузия</p>

Путин предложи на Грузия да заздрави връзките си с Русия

Свят Преди 11 часа

Това става седмица след като търговските полети между двете страни бяха възобновени

Откриха тялото на изчезнал мъж от Петрич

Откриха тялото на изчезнал мъж от Петрич

България Преди 11 часа

34-годишният Павлин Йовов беше в неизвестност от 22 май

Заради чести катастрофи: Протест блокира Е-79 край Враца

Заради чести катастрофи: Протест блокира Е-79 край Враца

България Преди 12 часа

Хората са недоволни от лошото състояние на пътя и инцидентите в района