Популярни митове против ядрената енергетика
Източник: netinfo
42

Накратко. През последните седмици, на вълната на инцидента в АЕЦ "Фукушима-1", започна нова кампания срещу българската ядрена енергетика. Налагат се поне десетина най-популярни мита, използвани в тази атака. Повечето са под формата на неаргументирани или слабо аргументирани твърдения.

Мит едно: Светът се отказва от ядрената енергетика

Истината е, че подобно твърдение е само в главите на малка група хора, които не отчитат предизвикателствата, пред които е изправено човечеството.

В реалността, около 15% от електроенергията, произвеждана по света, е именно от АЕЦ. За България този процент през последните години е между 35 и 38. В няколко държави от Европейския съюз, сред които Франция, Белгия и Словакия, процентът надхвърля 50.

Факт е, че едва няколко десетки страни по света са част от т.нар. ядрен клуб. Факт е и, че през последните десетилетия броят на желаещите непрекъснато расте с оглед нарастващия енергиен глад и някои екологични и ценови предизвикателства.

В последно време става все по-ясно, че в непосредствена близост до границата ни реактори ще строи не само Румъния, но и Турция.

След инцидента във Фукушима нито една от големите и развити държави не взе решение за окончателен отказ от ядрената си енергетика, нито пък наложи мораториум върху развитието й. Нещо повече - самата Япония не го направи. В страната ще продължат да функционират няколко десетки реактора, които по никой начин не бяха засегнати от земетресението и от гигантските вълни.

Както е тръгнало обаче, България може да залитне в другата крайност и да се лиши абсолютно доброволно от ядрени мощности без абсолютно никакви технически и икономически аргументи.

Истината е, че в момента всичко зависи от нас самите и от нашата собствена адекватност. Тук не говорим просто за строеж на нови блокове, а за запазване на сега съществуващите.

Това е така, защото "аргументите", използвани срещу изграждането на бъдещи мощности, в пълна сила важат и за сега действащите.

Мит две: Ядрената енергетика е безотговорна

Безотговорни са по-скоро тези твърдения. Колко сеизмолози, ядрени енергетици и учени застанаха на страната на този тип публично говорене, който наблюдаваме през последните седмици?

В България именно експертите, професионалистите от енергийния бранш и научните институти се опитаха да не всяват на паника, защото това е най-неблагоприятната среда, особено за вземане на стратегически решения.

За съжаление, именно експертното говорене беше удавено в пороя от политически спекулации и предизборни внушения.

Трябва да е ясно и друго. Няма сфера от енергетиката, в която толкова силно да е застъпено международното сътрудничество, съчетано с непрекъснат и обхватен контрол. Конкретен пример за това е и разработването на т.нар. IV поколение ядрени реактори, каквито се очаква да има към 2030 г., и в което участват съвместно ЕС, САЩ, Аржентина, Канада, Китай, Япония, Южна Корея, Русия, Южна Африка, Швейцария, Франция и Великобритания.

Колкото до това, че АЕЦ "Козлодуй" толкова години е сред най-проверяваните в света (друг аспект на международното сътрудничество в ядрената енергетика) вече разбра всеки.

За съжаление, политическият натиск (включително от българска страна) доведе до преждевременното затваряне на малките блокове в Козлодуй, без да има никакви технически и икономически аргументи. Цената за това я плаща и в момента цялото общество.

Мит три: България няма капацитет да развива ядрена енергетика

Нека тогава се запитаме какво правим през последните 40 години откакто експлоатираме АЕЦ "Козлодуй". Абсолютно са неверни и твърденията, че при изграждане на нови ядрени мощности там нямало да работят български специалисти. Точно обратното. Страната ни успя да изгради и съхрани експертен потенциал именно в този сектор, въпреки изключително тежките атаки срещу него и въпреки турбулентните години и събития на Прехода.

Впрочем трябва да се отговори и на друга манипулация. През последните четири десетилетия България се справя с решаването на абсолютно всички въпроси, свързани с ядрената енергетика, включително касаещи третирането на отпадъците и на отработеното гориво.

За да не остава място за съмнение относно решителността за справяне с тези предизвикателства, преди броени седмици правителството прие нова Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030г. Същата беше подложена и на надлежно обществено обсъждане.

Тоест, за нас няма нищо ново или непознато. Напротив - България разполага с достатъчен капацитет и професионален потенциал да развива дългосрочно надеждна ядрена енергетика, отговаряща на най-високите стандарти за сигурност и безопасност.

В интерес на истината, реакторите от поколение III+ (Generation III reactor) произвеждат и значително по-малки количества отпадъци, което е едно от многото им предимства.

Мит четири: Нашите централи са като "Фукушима"

Нито са като блоковете във Фукушима, нито сме поставени при същите природни условия и съответно заплахи. Това беше нееднократно подчертавано през последните седмици и никой не е възразил срещу него.

Дори и най-големите противници на ядрената енергетика признават, че и съществуващите, и проектираните (в още по-голяма степен) български реактори са много по-съвременни от авариралите в Япония.

Това се отнася както за обвивката, така и за системите за сигурност, наред с допълнителните дизел генератори, които да подадат захранване в случай на авария, и уловителите на "стопилка" при реализиране на най-неблагоприятен сценарий.

"Заплахата" от цунами при българските условия не подлежи на коментар, а тази от катастрофичен трус с мащабите на японския не е потвърдена от нито един сеизмолог. Повече експертно и "неполитически аргументирана" информация за българските ядрени съоръжения може да бъде получена от Агенцията за ядрено регулиране.

Истината е, че информацията е напълно достъпна и източниците са много. Въпрос на избор е дали тя въобще се използва или просто се говори наизуст.

Мит пет: Руснаците ще ни заробят

Първо трябва да се подчертае, че всеки проект за ядрена мощност е международен. Тоест, абсолютно погрешно е подобни проекти да се мислят в чисто национален контекст.

Както АЕЦ "Козлодуй" беше модернизирана с участие на американската компания "Westinghouse" и през годините намира пазар за продукцията си в целия регион, така и бъдещите проекти ще останат международни по своята същност.

Това включва и участниците в изграждане на ядрени мощности, и доставките на ядрено гориво и оборудване, и пазарите, на които се продава тока.

Думи като "международно" и "регионално" тук са ключови и това най-после трябва да бъде осмислено и в България.

Конкретно в случая с евентуалното изграждане на АЕЦ "Белене" - системите за сигурност и електрическата част ще бъдат изграждани от "Аreva" и "Siemens", финансов консултант е HSBC, архитект-инженер е Worley Parsons, поне на този етап с минимален процент като инвеститори са привлечени финландската "Фортум" и френската "Алтрон".

Въпросът с привличане на нови инвеститори със сигурност ще има допълнително развитие във времето.

Ядреното гориво, с което работят реакторите тип В-466, може да бъде доставяно както от Русия, така и от всеки друг производител - САЩ, Великобритания и др. Подчертавам го, защото и по тази тема има доста спекулации.

Мит шест: Европа и НАТО са против

Това е сигурно най-лесният за опровержение мит. Истината е, че още в края на 2007 г. Европейската комисия даде положително становище за проекта "Белене". Няма нито една институция на Европейския съюз, която някога да се е обявявала против проекта за изграждане на АЕЦ "Белене".

Дори преди броени дни Европейският парламент отхвърли искането за мораториум върху ядрената енергетика в ЕС.

НАТО пък определено не се занимава с подобни въпроси.

С противните твърдения обаче се прави опит за създаване на конфликт между един икономически проект и международни ангажименти на държава. Тезата е, че (видите ли) изграждайки нова ядрена мощност, България не спазва задълженията си, произтичащи от членствата в Европейския съюз и НАТО. Няма как това да е вярно. Самото приказване от името на двете организации или на други държави е крайно опасно и само може да създаде проблеми на България.

Мит седем: Гражданите ще платят сметката

Веднъж завинаги трябва да стане ясно, че за изграждане на нови ядрени мощности няма да се харчат пари от бюджета. И при евентуално строителство на АЕЦ "Белене" няма да бъде похарчен нито лев на българския данъкоплатец. Самото строителство ще се извърши предимно с привлечен капитал, а като обезпечение ще служат акциите на бъдещата проектна компания.

От тук още един важен момент - няма да има държавни гаранции. Както знаем, гаранциите също са държавен дълг, тоест в случая увеличение на българския държавен дълг няма да има.

И трети важен момент. Няма да има задължително изкупуване по каквито и да е преференциални цени на електроенергията, генерирана от новите мощности. Тоест, икономическите решения ще бъдат оставени на пазара и никой няма да субсидира никого. Всеки проект в ядрената сфера ще се изплаща самостоятелно чрез приходите от продажби.

За сравнение - близо 500 (по точно 481,8) млрд. киловатчаса електроенергия е произвела АЕЦ "Козлодуй" от 1974 до 2010 г. Каквото и да се коментира, инвестицията там е изплатена, а ценовите ползи от нея все още се усещат от цялото общество.

Толкова, грубо казано, е количеството ток, потребен от всички граждани и предприятия в България през последните 15 години. И то без да има никакво отделяне на въглероден двуокис, азот, сяра, прах. Подчертавам го, защото беземисионният характер на ядрената енергетика винаги се пропуска от критиците й.

Мит осем: Заплаха за националната сигурност

Нека сме наясно. България е малка, гранична и деиндустриализирана държава с тотален демографски срив. На практика членствата в НАТО и Европейския съюз са сред малкото гаранти за националната ни сигурност, тоест страната ни е консуматор на такава, защото трудно може сама да си я обезпечи.

Към това трябва да добавим няколко международни транспортни коридора, при които обаче инфраструктурата е неразвита, а в някои случаи е в плачевно състояние.

Третият гарант за националната сигурност са няколко големи енергийни проекта. Реално изграждане на нито един от тях все още не е започнало, макар някои да са с десетилетна давност.

В интерес на истината, от всички големи проекти, коментирани още от началото на Прехода, никой не се е случил, а това говори и за липса на сериозен ангажимент от страна на досегашните български правителства. Дано това се промени, защото за всеки е ясно каква гаранция за националната сигурност могат да са ядрените централи. А това е един аспект, на който рядко се обръща внимание.

Истината е, че националната сигурност няма цена, няма как да бъде "оценена" и "измерена", но и най-големите противници на ядрената енергетика не могат да отрекат нейната геополитическа значимост.

Личното ми мнение е, че без членствата в НАТО и ЕС, без значението на транспортните коридори и големите енергийни проекти - България би била по-скоро територия, отколкото пълноценно функционираща държава.

Най-добрите застъпници на една теза са недобре подготвените и неаргументираните й критици. Съгласен съм, че България има много други извори на национално самочувствие, освен ядрената енергетика, но никой от тях не е в състояние ежедневно да осигурява "светлото" и "топлото" на един милион домакинства. Толкова е капацитетът на един атомен хилядник. Съпоставете го като ефективност, цена, липса на вредни емисии и срок на експлоатация с други видове генериращи мощности.

Сигурно е, че много хора си представят България като пасторална идилия, без индустрия и високотехнологични отрасли. Сигурно е, че подобни идеи се въртят и в главите на чужди "фактори". Трябва да се запитаме обаче, какъв тип икономика искаме да развиваме, какъв тип общество искаме да сме и какви ще са приоритетите ни през XXI век.

Коментари 42
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

42 коментара
 
Отначало ми казваше, че в леглото всичко е позволено, а след това се започна: "С кюфтета не може! Защо си домъкнал тази бира?"
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Toyota bz4x Concept

С този модел започва електрическата офанзива на Toyota

Технологии Преди 10 минути

bz4x към момента е все още концепция, но визията и интериорът изглеждат като готови за производство. Серийният вариант ще влезе в продажба след около година.

Facebook обяви няколко нови аудио услуги

Facebook обяви няколко нови аудио услуги

Технологии Преди 28 минути

Компанията залага на музиката и разговорите

Борисов проведе телефонен разговор с Ердоган

Борисов проведе телефонен разговор с Ердоган

България Преди 8 часа

Президентът на Турция поздрави премиера за победата на изборите

СЗО е против доказателство за ваксинация при пътувания

СЗО е против доказателство за ваксинация при пътувания

Теми в развитие Преди 8 часа

Страните трябва да признаят, че изискването на доказателство за ваксинация задълбочава неравенствата, казват от Комисията на Световната здравна организация

<p>COVID-19 ще стане сезонно заболяване след 5-7 години&nbsp;</p>

Учен: COVID-19 ще стане сезонно заболяване след 5-7 години

Теми в развитие Преди 9 часа

"Коронавирусът ще се превърне в сезонна остра респираторна инфекция", предвижда Вадим Говорун от московския Институт за биоорганична химия

Подготвят онлайн система в помощ на личните лекари за ваксинацията

Подготвят онлайн система в помощ на личните лекари за ваксинацията

България Преди 10 часа

И още: Възстановяват плановата оперативна дейност на територията на София-град

Пясъчната ивица на "Росенец" е обявена за плаж

Пясъчната ивица на "Росенец" е обявена за плаж

България Преди 11 часа

Тя вече не фигурира в кадастъра като земеделска земя

<p>Граждани дописаха Националния план за възстановяване&nbsp;&nbsp;</p>

Грешка в интернет: Граждани дописаха Националния план за възстановяване

България Преди 12 часа

Планът е бил прикачен с отключена възможност за редакция

Ново проучване: "Спутник-V" е показала 97,6% ефикасност

Ново проучване: "Спутник-V" е показала 97,6% ефикасност

Теми в развитие Преди 12 часа

Новите нива на ефикасност надминават тези от 91,6%, установени след мащабни изпитания

Булгаргаз внесе предложение за цена на природния газ

Булгаргаз внесе предложение за цена на природния газ

България Преди 13 часа

По-рано днес от Министерството на енергетиката съобщиха, че са проверили дейността на "Булгаргаз" за 2020 г.

Екатерина Захариева

Екатерина Захариева: България подкрепя суверенитета на Чехия и Украйна

България Преди 13 часа

Днес се състоя Съвет "Външни работи" чрез видеоконферентна връзка

От МОСВ призоваха за действия заради обявения жълт код за валежи

От МОСВ призоваха за действия заради обявения жълт код за валежи

България Преди 13 часа

Осигурена е постоянна видеоконферентна връзка на ангажираните структури на ведомството

Президентът Радев пита "Изправи се! Мутри вън" за третия мандат

Президентът Радев пита "Изправи се! Мутри вън" за третия мандат

България Преди 13 часа

Държавният глава се срещна последователно с всички парламентарни групи

Костадин Ангелов

Какво решиха за ваксината на "АстраЗенека"

Теми в развитие Преди 14 часа

Националният ваксинационен щаб проведе заседание

Пристигнаха нови доставки на ваксини срещу COVID-19

Пристигнаха нови доставки на ваксини срещу COVID-19

Теми в развитие Преди 14 часа

Количествата веднага са били разпределени към регионалните здравни инспекции