Екоминистърът: Ще въведем жестоки такси за найлоновите торбички
Източник: netinfo
147

Инвеститорите трябва да знаят, че няма безнаказаност, ако нарушават правилата. Това заяви министърът на околната среда и водите Нона Караджова в специално интервю за Vesti.bg.

Тя разказа, че за миналата година, благодарение на системата за разделно събиране на отпадъци, софиянци са спасили от изсичане над 30 хил. дървета и са спестили около 2 млрд. литра питейна вода.

Найлоновите торбички ще бъдат обложени с жестоки такси, като така чисто икономически ще принудим хората да спрат използването им или ще ги ползват многократно, каза Нона Караджова, която отговори на въпросите на читателите на Vesti.bg.

Читателите, които са задали въпроси, но те не са включени в интервюто, ще получат отговор на посочения имейл адрес.

Следва пълният текст на интервюто:

- Г-жо Караджова, един от често задаваните въпроси е дали ще бъдат наложени ефективни санкции и мерки срещу хората, които си изхвърлят фасовете или боклуците на улицата?

- В момента много закони и наредби предвиждат такива санкции. Искам да направя едно много ясно разграничение – хората трудно правят разлика между компетенциите на различните институции.

Изхвърлянето на отпадъци по улиците, замърсяването на градинките, неспазването на правилата за разделно събиране на отпадъците - това е работа на общините, които трябва да следят за чистотата и да глобяват както граждани, така и фирми, ние нямаме никакви компетенции в тази област.

Нашата работа е свързана с големите замърсители на територията на страната.

Всяка община и съответния инспекторат трябва да спазват приетите наредби, в които са предвидени и глоби.

МОСВ може да глобява за нерегламентирани сметища с битови отпадъци, като глобите се налагат на кмета на общината. Само за тази година имаме над двеста глоби и издадени предписания за такива сметища. За жалост обаче на едно място ги махаме и се появяват веднага на друго.

Процедурата за налагане на тези глоби е много тромава и ограничава работата на инспекторатите, но сега работим в посока към нейното облекчаване.

- Как смятате да развиете чувство за отговорност в българите към опазване на средата, в която живеят? Мислите ли, че образователни кампании могат да доведат до по-съзнателно отношение?

- Със сигурност големите информационни кампании имат сериозен резултат и това се е използвало от държавите със силно развито екологично мислене през 70-те и 80-те години на миналия век.

По този начин хората получават информация на достъпен и разбираем език, но това е само един от инструментите. Резултатността е по-висока, ако е свързана с успоредно прилагани санкциониращи мерки, защото повече боли, когато ти засегнат джоба.

Някои хора реагират на информационни кампании, някои на санкции, а много важно е и възпитанието, което всички получават в семейството.

Ние разчитаме и на помощта на общините с техните широки компетенции в областта на околната среда и на неправителствените организации и медиите.

- Много се говореше за обявената от Вас война на найлоновите торбички. Докъде стигна тази инициатива?

- В много напреднала фаза е работната група, която назначих, за разработване на тази наредба. Като юридически инструмент наредбата не е сложна, но сложността идва от определянето на обхвата й. Трябва да се даде много ясно определение на това какво е найлонова торбичка – вид, дебелина, състав на материала. Трябва да можем ясно да разграничим различните видове.

Поради свободното движение на хора, стоки и услуги в рамките на Европейския съюз няма как да забраним нито вноса, нито производството на найлонови торбички, тъй като това не е прието на ниво ЕС.

Ние обаче имаме пълното право да въведем много високи екологични такси, както при вноса, така и при производството. Така чисто икономически ще принудим хората да спрат използването на торбички или ще ги ползват многократно.

Едно мога да каза със сигурност - "летящите" найлонови торбички, които освен екологичен, създават и естетически проблем из цялата страна, ще бъдат обложени с жестоки такси.

- Може ли да се въведе такса за пластмасовите бутилки при покупка на напитки? Наш потребител каза, че в Германия има такава такса в размер на 25 цента, като празните бутилки се връщат в супермаркета и се получават парите обратно, а се говореше, че и в София ще бъдат въведени автомати за пластмасовите бутилки.

- В търговската мрежа на една от големите вериги за хранителни продукти вече има автомати за стъклени бутилки и издават бон за стойността на амбалажа. За пластмасови бутилки все още не ми е известно, това зависи от самите магазини.

Искам да направя едно пояснение – по закон в България задължението за събиране и рециклиране на отпадъци, опаковки или стари уреди е на производителите или вносителите на съответните стоки. Този модел се прилага от много страни в ЕС.

По закон определен процент от продадените стоки трябва да се рециклира.

Производителите и вносителите така трябва да организират работата си, че след излизането от употреба на стоките, тези продукти да бъдат рециклирани. Това важи и за всички опаковани стоки, без значение дали са хранителни продукти, техника или батерии.

Фирмите могат да правят това директно или да възложат това на лицензирана организация за оползотворяване на отпадъци. Тези организации получават възнаграждение за дейността си, а възнаграждението е калкулирано в цената на самия продукт.

- Голяма част от въпросите на читателите на Vesti.bg са за разделното изхвърляне на отпадъците. Защо става така, че събираме разделно, а камионите минават и изсипват всичко на едно място?

- Това може би е било така преди година-две, но не е било масово. Сега тази практика е рядкост и е сведена до минимум.

Искам да подчертая, че дори и да се е случило това нещо, не е фатално, тъй като след събирането на отпадъците те отиват на сортиращи инсталации. Само пластмасата се подразделя на пет различни вида в зависимост от типа й. Задължително се минава на допълнително сортиране.

- Кога ще бъде въведена система за връщане на амбалаж и кога ще бъдат построени заводи за преработка на рециклируемите отпадъци?

- В страната ни има доста построени заводи, очевидно не се говори много за тях и хората не са достатъчно информирани, което отчитам като несвършена работа от наша страна.

Има изградени сортиращи инсталации на редица места в България – в кв. Филиповци и кв. Искър в столицата; в село Главиница, Пазарджик; в Търговище открихме скоро такава инсталация, на територията на община Елин Пелин открихме сортираща инсталация преди по-малко от месец, Стара Загора, Самоков, Щумен...това са едни чудесни мини заводи, които освен всичко друго създават и доста работни места, тъй като всичко се сортира на ръка.

След сортирането на отпадъците, те отиват в съответния рециклиращ завод.

Ще ви дам няколко интересни цифри. За миналата година благодарение на системата за разделно изхвърляне на отпадъци софиянци са спасили от изсичане над 30 хил. дървета, спестени са 170 млн. квч електроенергия, 223 хил. куб. м в депото за отпадъци и сме спестили около 2 млрд. литра питейна вода. Цифрите наистина са показателни, а си представете какво ще стане като се включат повече хора в това.

Искам да кажа на всички, които питаха защо няма контейнери за разделно изхвърляне в различните квартали – направих запитване в Столична община и в момента се подготвят нови договори с организациите за оползотворяване на отпадъци.

Очаква се до края на годината във всички квартали да има контейнери, това е грижа на общината. МОСВ създава законите, наредбите и регулациите, по които работят организациите и общините.

- В допълнение към горния въпрос имаме и питания, къде да изхвърляме стари телевизори и стари батерии.

- Както казах, грижа за това имат производителите и вносителите. След като пускат на пазара продуктите, са задължени да приемат стари такива. Съгласно една от новите наредби, ако имате стари батерии, телевизори, хладилници и т.н. можете да отидете във всеки един магазин, в които се продават такива стоки и там са длъжни да ги приемат за рециклиране, без значение дали старият уред е закупен в този магазин. Ако ви откажат, трябва да ни подадете сигнал.

Ако уредът е много голям и сте на територията на София, можете да дадете заявка за извозване на телефон 0800 14 100. А списък с телефони и адреси на всички организации за оползотворяване на отпадъци има на сайта на МОСВ.

- Какво ще направите, за да защитите природата в най-стария природен парк на Балканите – Витоша?

- С най-строг режим на защита са националните паркове и резерватите, след това са природните паркове. Витоша е от категорията на природните паркове и още през 2004 г. има одобрен план за управлението му, приет от Министерски съвет.

В този план е регламентирано какво е позволено и какво е забранено като дейност и благодарение на него Витоша не бе застроена, както се случи с Черноморието ни. Има много забранителни режими за строителство.

Миналата година спрях една процедура по разширяване на ски зоната на Витоша. Отмених това, защото след внимателен преглед на документацията, установихме несъответствие с плана за управление на парка и инвестиционният проект бе недопустим в този си вид.

- Повечето от потребителите на Vesti.bg искат да знаят кога ще бъдат съборени незаконно построените хотели в защитените територии? Например в Иракли, Странджа, Паничище и т.н.?

- Режимът за събаряне на незаконни постройки е еднакъв за територията на цялата страна, без значение дали става дума за защитена местност или не. Има Закон за устройство на територията и в него е регламентирано кой, как и по какъв начин издава нареждания и може да събаря незаконни постройки.

Това е в компетенциите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и регионалните дирекции за строителен надзор. Години наред нищо не бе направено с незаконната "Златна перла" в Странджа на Черноморието и чак сега министър Плевнелиев постанови събарянето на тези хотели.

В момента ние следим за спазването на процедурите за екологична оценка на инвестиционните проекти. Ако не са спазени, сезираме МРРБ.

Инвеститорите трябва да знаят, че няма безнаказаност. Има правила, които трябва да се спазват.

- Според наш потребител разрешителните за частни ВЕЦ и ветро генератори се издават по ясен корупционен принцип. Кога ще спрете строежите на мини-вецове в страната?

- Още през есента на 2009 г. инициирах широка дискусия по тази тема. Произведената от тях енергия е екологична, но имаше неправилно направени оценки за съвместимост със зоните от европейската мрежа "Натура" и бяха допуснати груби нарушения, вследствие на които имаше неправомерно раздадени разрешителни.

Има дори наказателна процедура от Европейската комисия.

Ние предприехме много мерки и издадохме редица указания към дирекциите ни. Уверявам Ви, че за последните шест месеца не е разрешен нито един проект, без да бъде направена изключително задълбочена екологична оценка.

Един неправомерно построен ВЕЦ може да нанесе редица вреди на местността, в която се намира, като дори може да доведе до обезводняване на реката.

- Запознати ли сте с проект Ломски лигнити и какво можете да кажете на жителите на региона за него? Те се притесняват, че екологично чиста местност ще бъде превърната в "лунен пейзаж".

- Запознах се с фактите и ви уверявам, че решението, което взема ще бъде отговорно и съобразено със закона и с интересите на населението от региона.

Софийското дружество "Енемона" има издадено разрешение от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма от октомври 2007 г. за търсене и проучване на лигнитни въглища в площ "Момин брод", община Лом. В момента дружеството изготвя доклад по Оценка на въздействието върху околната среда. Не може да започне добив, преди да бъде оценен рискът за околната среда и здравето на хората.

Всички материали ще бъдат предоставени на обществеността за обсъждане.

Притесненията, че регионът може да бъде "превърнат в лунен пейзаж" нямат основание. Това няма да бъде допуснато.

- Г-жо Караджова, потребителите питат кога МОСВ ще предприеме реални действия за ограничаване на ежедневните тежки обгазявания на гр. Бургас и околностите от нефтената рафинерия на "Лукойл-Нефтохим"? Ще бъде ли потърсена отговорност от отговорните държавни служители в системата на МОСВ, които си затварят очите пред безобразията на рафинерията?

- Уверявам ви, че никой в МОСВ не си затваря очите за нарушения, които водят до замърсяване на въздуха в Бургас. В момента "Лукойл Нефтохим Бургас" е подложен на много строг контрол от страна на регионалната екоинспекция.

През февруари, след комплексна проверка, бе наложена еднократна санкция от 25 хил. лева, а миналия месец подписах заповед, с която "Лукойл" бяха санкционирани с почти 93 хил. лева за допуснато замърсяване на 120 кв. м земна повърхност и почви при криминален пробив на продуктопровод за дизелово гориво.

Наложена е и ежемесечна санкция в размер на 10 985 лева за наднормени концентрации на сероводород. Най-голямата ни грижа е да бъдат отстранени окончателно причините за обгазяванията над града, а това ще стане с модернизацията на производството.

От началото на годината експертите от РИОСВ са провели вече няколко срещи с ръководството на рафинерията, за да бъдат предприети конкретни действия за модернизиране. Ще проследим стриктно този процес и ще направим необходимото проблемът с обгазяването да бъде решен.

- Какво е мнението ви за ГМО? Защо толкова държите да го прокарате тук?

- Поради това, че ГМО имат приложение сравнително отскоро, не може да се твърди какво е дългосрочното им въздействие върху околната среда и здравето на хората.

Учените и експертите изразяват противоречиви мнения. Дори и ГМО да имат предимства, това не изключва вероятността в резултат на генетичните манипулации да се получат неблагоприятни ефекти върху околната среда и човека, поради което европейската практика предполага стриктен контрол върху процеса на разпространение на ГМО, какъвто България като член на ЕС следва да прилага.

Що се отнася до обвиненията, отправени към мен и екипа, че с поправките в закона искаме да "либерализираме режима за засаждане на ГМО в България", повтарям и ще продължавам да повтарям, че това е абсолютно невярно.

Искам отново да подчертая, че законът, който предложих, въвеждаше именно процедура за забрана на редица най-използвани в света ГМО - царевица, соя, рапица и други, каквато до този момент в България липсваше.

Тези култури бяха разрешени от стария закон за засаждане на територията на цялата страна. Имаше забрана за роза, тютюн и някои други култури, които на практика нямат никакво практическо значение и които са на ниво експеримент. Те бяха забранени.

Използвайки незнанието на хората какво е забранено и какво точно е разрешено, се излезе с огромната лъжа. А хората се притесняват, не могат да четат такива сложни закони и когато с безкрайна убеденост се изрече една лъжа, хората започват да й вярват.

Аз продължавам да твърдя, че ние предложихме ясни и точни процедури за забрана на масово разпространените култури, които дотогава липсваха в закона. Разбира се, парламентът впоследствие прие още по-строги текстове, но това не означава, че МС по мое предложение е предложил либерален закон.

- Как определяте работата на Вашето министерство за първата година? Дайте оценка на дейността си.

- Била съм в структурата на МОСВ от 1992 до 2005 г. и мога да дам много обективно оценка на свършената от министерството работа, като тази оценка е много висока.

Имаме много конкретни резултати, наложихме прозрачен и открит стил на работа, всичките ни решения се качват на сайта на министерството. Направихме голяма промяна по отношение на използването на минералните води, създадохме законови условия и предпоставки, които да увеличат ползваемостта на този ресурс.

Имаме успехи и в управлението на отпадъците, подобрили сме контрола над организациите за оползотворяване на отпадъците, за първи път дори отнехме лицензи на такива организации, защото не си вършеха както трябва работата и откровено лъжеха.

Ние работим в много тясно сътрудничество с всички министерства. Икономическите министерства имат ясни резултати – построени заводи и съоръжения, но ние сме тези, които се грижим за цялата документация и да поставим условия за строителите, за да няма замърсяване и дейността им да е изправна. Ние налагаме контрола.

- Чувствате ли се политически анонимна в сравнение с другите министри от кабинета на ГЕРБ?

- Не съм в челната тройка в социологическите проучвания, но екипът на Министерски съвет е толкова добър, че не можем всички да сме в челните места.

Наистина сме занемарили популяризирането на дейността на министерството и признавам, че това е сериозен наш минус. Малко информационни кампании имахме. Нашата роля и спецификата на дейността ни е да създадем условия за добрата работа на другите министерства.

- Подкрепихте Vesti.bg и инициативата "Екомания". Какво Ви накара да се включите и да станете патрон на конкурса?

- "Екомания" е прекрасна инициатива и дано продължи и през следващите години. Признавам, че ми беше приятно да участвам в нея заедно с толкова много млади хора и да връча наградите на победителите в конкурса на Vesti.bg.

Смятам, че не само наградените, а и всички, които са участвали, са победители, защото чрез написаното от тях и чрез словото са изразили своята идея как да опазим природата, направили са свое послание към всички други хора.

Това е вълнуващо. Такива инициативи са много важни за обединяването на хората около идеята за опазване на околната среда.

Аз искрено вярвам, че е възможно и постижимо всички хора в България да обвържат своята загриженост за природата с всекидневни действия за нейното съхранение. Затова подкрепям искрено тази инициатива, както и други подобни инициативи, които ни обединяват в името на нещо добро и градивно.

Коментари 147
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

147 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Nissan Ariya Pole to Plole

Електрическият Nissan Ariya тръгва от Северния към Южния полюс

Технологии Преди 27 минути

Arctic Trucks ще превърнат електромобила в „полярен всъдеход”, който да покори 27 000 километра

Близо 116 000 нови случаи на "треска" в Северна Корея

Близо 116 000 нови случаи на "треска" в Северна Корея

Свят Преди 30 минути

На 12 май изолираната страна обяви първото си огнище от началото на пандемията

Северна Корея изстреля три балистични ракети за по-малко от час

Северна Корея изстреля три балистични ракети за по-малко от час

Свят Преди 1 час

За една от тях се предполага, че е интерконтинентална балистична

Изпращаме мощите на светите братя Кирил и Методий

Изпращаме мощите на светите братя Кирил и Методий

България Преди 2 часа

Те пристигнаха у нас от Света гора - Атон на 23 май в митрополитската катедрала "Св. Неделя"

Снимката е илюстративна

МО: Предстои придвижване на автоколони с военна техника

България Преди 2 часа

Te са заради планирани подготовки на Българската армия

Хакерските атаки с откупи продължават да растат

Хакерските атаки с откупи продължават да растат

Технологии Преди 2 часа

Те носят бързи пари на извършителите и по-малък риск

Пристанището в Мариупол беше разминирано

Пристанището в Мариупол беше разминирано

Свят Преди 10 часа

Това ще даде възможност на Русия да превозва по-лесно стоки

Орбан обяви ново извънредно положение заради войната в Украйна

Орбан обяви ново извънредно положение заради войната в Украйна

Свят Преди 10 часа

Унгария трябва да защити финансовата сигурност на семействата си, заяви той

Бащата на Меган Маркъл e получил масивен инфаркт

Бащата на Меган Маркъл e получил масивен инфаркт

Свят Преди 11 часа

Той е приет на лечение в болница в САЩ

Преизбраха Тедрос Гебрейесус за шеф на СЗО

Преизбраха Тедрос Гебрейесус за шеф на СЗО

Свят Преди 11 часа

57-годишният бивш етиопски министър и първи ръководител на СЗО от Африка бе единственият кандидат

Германия препоръча 3-седмична карантина за заразените с маймунска шарка

Германия препоръча 3-седмична карантина за заразените с маймунска шарка

Свят Преди 12 часа

Контактните лица също трябва да бъдат карантинирани за 21 дни

Войната в Украйна: Милиони по света са застрашени от глад

Войната в Украйна: Милиони по света са застрашени от глад

Свят Преди 12 часа

Кои са най-уязвимите държави

Сцени на ужаса: Как Китай изтезава уйгурите

Сцени на ужаса: Как Китай изтезава уйгурите

Свят Преди 12 часа

Сензационно изтичане на информация от Китай за първи път показа брутални кадри на насилие срещу малцинството на уйгурите

Издирват търговец на криптовалути

Издирват търговец на криптовалути

България Преди 13 часа

32-годишният Александър Алтънбашев е в неизвестност от понеделник

Василев призова колегите си от ЕС за реални действия за борба с инфлацията

Василев призова колегите си от ЕС за реални действия за борба с инфлацията

България Преди 13 часа

Европейските финансови министри дискутираха актуалната икономическа ситуация в ЕС

<p>Колко&nbsp;от хотелите у нас ще оставят настените бежанци</p>

Половината от хотелите у нас ще оставят настените бежанци

България Преди 15 часа

Наблюдава се обаче засилен поток обратно към мирните райони на Украйна