Национална подписка тръгва от Кърджали
Генерал Васил Делов (