Над 60 учители, ученици от България, Гърция, Латвия, Норвегия и Румъния, представители на държавни институции, неправителствени организации и бизнеса, които са ангажирани с темите за кръговата икономика и зеленото предприемачество, участваха в организираната от JA България Международна конференция по зелено предприемачество.

Събитието се проведе в JA Startup Хамбар в София Тех Парк и обобщи философията, резултатите, въздействието и постиженията на проекта GREENT, съфинансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, който JA България инициира през 2015 г. Партньори на българската неправителствена организация бяха още 4 организации от европейската мрежа на Джуниър Ачийвмънт – от Гърция, Румъния, Латвия и Норвегия.

Мисията на проекта е да създаде образователни инструменти, които да помогнат на учителите в Европа да изградят у своите ученици мисловна нагласа за екологосъобразно предприемачество.

„Няколко проблема определят света днес и ще определят живота на бъдещите поколения – промените в климата, изчерпването и замърсяването на природните ресурси, загубата на биоразнообразие и обезлесяването, деградацията на почвите.

Всички те са свързани с влошаваща се основа за качеството на екосистемните услуги, които природата предлага и могат да имат сериозни последици за човечеството. Сърцевината на проекта GREENT е изследването на причините и възможните решения от гледна точка на бизнеса.

С всички ресурси, които разработихме в рамките на проекта, сме целили да позволим на учениците да преживеят и да се потопят в принципите на природата като източник на живот и вдъхновение – това е основата на тяхната зелена мисловна нагласа като бъдещи предприемачи и оттам тръгва развиването на техните умения и компетентности за зелени работни места и зелено предприемачество“, отбеляза Вера Петканчин, директор „Оперативни дейности“ на Джуниър Ачийвмънт България и основен координатор на проекта.

В първия ден на конференцията бяха представени успешни примери на български зелени предприемачи, както и резултатите и оценката от въздействието на проекта до момента. Достъпни за ползване от всички желаещи са методология за преподаване на зелено предприемачество чрез метода на blended learning (смесено обучение, използващо онлайн технологии в съчетание с традиционно преподаване в класната стая), учебна програма по зелено предприемачество и наръчник за учителя с 36 разработени урока, съдържащи насоки и идеи за активности за работа в клас.

През пролетта на 2017 г. над 1000 ученици от петте държави преминаха и през пилотно преподаване на част от разработените уроци.

„GREENT е комплект от иновативни инструменти, създадени чрез процес на сътрудничество между учители и експерти. Той има за задача да вдъхнови и подкрепи учителите, които желаят да преподават темата зелено предприемачество по интерактивен и практически ориентиран начин.

Методологията за преподаване чрез метода blended learning е иновативна концепция, която много скоро ще бъде ежедневие в съвременния образователен процес и за нашата организация е чест да е сред пионерите в тази област. Затова сме и горди с признанието на световната ни организация JA Worldwide, която през юли отличи GREENT с „Наградата за сътрудничество“ за 2017 г.“, сподели Милена Стойчева, изпълнителен директор на Джуниър Ачийвмънт България.

Във втория ден на конференцията бяха представени добри практики и първи стъпки в специализираното образование по зелено предприемачество от Нигерия, Италия, Испания. Конференцията завърши с практически уъркшоп по ръчно изработване на натурална козметика, в рамките на който всички участници имаха възможност да си направят репеленти срещу насекоми от изцяло естествени съставки.

Партньорите по проекта GREENT разглеждат заключителната конференция само като поредна стъпка в своята стратегия за разширяване на преподаването по темата зелено предприемачество.