Още по темата

Голяма част от микенски съд за съхраняване на парфюми (алабастрон) беше открит в укрепеното селище от късната бронзова епоха (13 в. пр. Хр.) в местността Бресто, с. Баня, община Разлог. 

Находката отпреди 33 века хвърля нова светлина върху контактите на планинските райони от Южна България и егейските градски центрове от времето на микенските дворци.

Когато в Бресто се появява първото укрепено селище,

в по-важните микенски селища се строят нови отбранителни съоръжения. В началото на 12 в. пр. Хр. Източното Средиземноморие е разтърсено от политически и икономически кризи, които довеждат до загиването на микенската цивилизация и разпадането на хетското царство в Анатолия.

В същото време е напуснато и Бресто.

Силно укрепеното селище в местността Бресто, землището на с. Баня, се проучва от археолози от Нов български университет, университета "Лудвиг Максимилиан" в Мюнхен и Регионалния исторически музей в Благоевград.

В проекта участват и студенти от САЩ, Австралия и Великобритания.

Една от целите на проучванията в Бресто е да се разберат по-добре богатството и контактите на това силно укрепено селище, намиращо се в долината, която разделя Рила, Пирин и Родопите.

За далечните контакти на обитателите на Бресто свидетелства и пластина от бивна на глиган, която вероятно е подготвена за производството на церемониален микенски шлем. 

Вижте още:

Археолог: Скалите край Сърница са изсечени от изчезнала цивилизация

Перперикон – древен и свещен

Единствената сила в света, която никога не е губила флаг, е България