62

48% от българите са били застрашени от бедност или социално изключване през 2013 г, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

По този показател България е на първо място в ЕС, а

след страната ни се нареждат Румъния с 40,4%, Гърция с 35,7 на сто, Латвия с 35,1% и Унгария с 33,5%.

Най-нисък дял на хора, застрашени от бедност или социално изключване е регистриран в Чехия с 14,6%, следвана от Холандия с 15,9 на сто, Финландия с 16% и Швеция с 16,4 на сто.

Общо 122,6 милион души или 24,5% от населението в ЕС са били застрашени от бедност или социално изключване през 2013 г. Това означава, че тези хора са се намирали в поне едно от следните 3 състояния: доходна бедност, остри материални лишения или живот в домакинства с много нисък трудов интензитет.

Делът на хората в риск от бедност или социално изключване в ЕС е леко намалял спрямо 2012 г. до 24,5% спрямо 24,8 на сто,

но е по-висок в сравнение с 2008 г., когато е бил 23,8%. В повечето страни членки процентът на хората в риск от бедност или социално изключване се е увеличил през 2013 г. в сравнение с 2008 г.

Единственото намаление е регистрирано в Полша от 30,5% през 2008 г. до 25,8% през 2013 г., в Румъния от 44,2% на 40,4%, в Австрия от 20,6% на 18,8 на сто, във Финландия от 17,4% на 16 на сто, в Словакия от 20,6 на 19,8 на сто, в Чехия от 15,3 на 14,6% и във Франция от 18,5 на 18,1%. В Белгия делът е останал непроменен.

В България бедните хора са се увеличили от 44,8% през 2008 г. на 48% през 2013 г. 21% от населението на страната ни са били застрашени от доходна бедност през миналата година.

По този показател страната ни е на трето място в ЕС след Гърция с 23,1% и Румъния с 22,4%. България е на първо място по дял от населението в риск от сериозни материални лишения (43%), следват Румъния с 28,5 на сто и Унгария с 26,8%.

През 2013 г. делът на населението, живеещо в домакинства с много нисък трудов интензитет, е бил най-голям в Гърция с 18,2%, следвана от Хърватия с 15,9% и Испания с 15,7%.

Абонирайте се и прочетете първи "Непубликувано" и обзор на деня за 2 мин. Безплатно е :-)

@