Още по темата

Над 1000 договора на вложители в Корпоративна търговска банка (КТБ) са преправани в частта с преференциалните високи лихви, за да могат да вземат гарантираните 100 хил. евро като редови вложители.

В последния си работен ден пък квесторите в банката са освободили огромни количества имущество.

Това съобщава на днешното правителствено заседание премиерът Бойко Борисов, става ясно от публикуваната стенограма.  

„От това, което знам от службите и очаквам в следващите седмици развитие, са освобождавани имущества, но разбира се всичко това трябва да се документира, то е факт. Последните дни на квесторите са освободени огромни имущества, последния работен ден на квесторите. Така че се надявам тук прокуратурата да си довърши заедно с ДАНС и МВР това, което правят“, казва Борисов пред министрите си.

„Ще стане ясно на обществото след две-три седмици. Освобождавано е имущество,

преправяни са договори над хиляда –

защото, ако имаш преференциална лихва, не можеш да взимаш след това стоте хиляди евро, които ти се полагат, защото си се облажил от лихвите, а това са над хиляда души, и на практика, преправяйки им договорите, те са получили по сто хиляди евро. И като го сметнах, е около сто милиона загубата, нанесена съответно на Фонда“, заявява още премиерът.

„Ще стане това, което сега ви казвам, то е документирано,

ще бъде превърнато в съдебни дела.

Оперативно информацията вече я има и се работи по нея“, допълва той.  

На свой ред финансовият министър Владислав Горанов коментира казусът с ТВ7.

„Действията на синдиците на КТБ не са срещу няколко камери или срещу една медия, те са срещу огромни задължения,

формирани в продължение на години на нетърговски принцип“, посочва Горанов.

Той представя информация за състоянието на обявената в несъстоятелност КТБ и работата на Фонда за гарантиране на влоговете в банките във връзка със събиране на имущество, което подлежи да се възстанови в масата на несъстоятелността на КТБ.

„Нещата в КТБ не са били обичайна банкова практика – още към 30 септември 2014 г., когато излезе информация за баланса на КТБ, стана ясно, че 86 на сто от активите ѝ са необезпечени кредити“, казва Горанов пред министрите.  

„Ръководството на Технологичен център „Институт по микроелектроника“, по-известен като ТЦ-ИМE АД, е изпратило писмо до министър-председателя, главния прокурор и председателя на Фонда за гарантиране на влоговете с молба за съдействие да бъде осигурена възможност ТЦ-ИМE АД, което дължи над 160 милиона пряко на КТБ, да си събере 288 милиона от ТV7. Т.е. спекулацията, че ТV7 дължи само 5 милиона за техника, би била вярна, защото това е прекият кредит, който ТV7 има към КТБ. Но ТV7 по договор за заем между ТЦ-ИМE АД и фирмата, която е едноличен собственик на ТV7 - „Краун медиа“ ЕАД, с договор от юли 2009 г. до 2014 г. е

отпуснала 260 милиона безлихвен кредит, който не е обслужван и който не се обслужва“,

казва Горанов.

„С анекси, 10 на брой, като в различни етапи от 28 юли 2009 г. до 4 февруари 2014 г. са дадени от ТЦ-ИМE АД 260 милиона на офшорното дружество, което е едноличен собственик на ТV7“, уточнява финансовият министър.

„Искам да ви обърна внимание, че за да се стигне до това, че в момента синдиците да докладват 99% лоши кредити в КТБ, това не е само от дългото време, през което банката престоя в специален надзор от БНБ. Генезисът на проблема там е, че очевидно през цялото време не са спазвани банковите стандарти и са отпускани кредити на фирми без обезпечение, без конкретен бизнес проект и без яснота как те ще бъдат възстановени някога на кредитора, в случая Корпоративна търговска банка в несъстоятелност“, казва Горанов.

„ТV7 ЕАД, търговското дружество, което притежава лиценза за създаване и разпространение на телевизионна програма в национален ефир, е само един от примерите за косвено финансиране за сметка на необезпечени кредити от Корпоративна търговска банка, като прекият и непрекият ефект (понеже много се дискутират тези дни действията на синдиците спрямо това търговско дружество) е около 300 милиона лева, които са излезли от Корпоративна търговска банка“, допълва финансовият министър.