8
По предварителна оценка на Министерството на финансите през август държавният бюджет е на дефицит от 105 млн. лв. - пет пъти по-малък от дефицита за юли, когато е бил 564,3 млн. лв.

Това съобщиха от ведомството днес.

За пресичане на дупката в бюджета министерството е съкратило капиталови разходи, които според вицепремиера Симеон Дянков така или иначе биха били прахосване на пари и не биха донесли растеж.

За юли бюджетното салдо е с дефицит от 564,3 млн. лева, се посочва в справката на финансовото ведомство.

Стремежът на екипа на Министерството на финансите е да постигне балансиран бюджет за 2009 и за 2010 г., каза пред журналисти в Министерския съвет Владислав Горанов - заместник-министър на финансите.

В края на август фискалният резерв на страната е 7,7 млрд. лева, допълни той.

Общият размер на приходите и помощите във фискалната програма на бюджета към края на август е 16,7 млрд. лева, което е 81% от разчета за този период. Тези приходи са 51% от общите за 2009 г.

Разходите се изпълняват по-лесно и са 17,1 млрд. лева към края на август - или 56,3% от годишния разчет, посочи Горанов.

От тези разходи 462 млн. лева са лихвени плащания - или 72,6% от планираните. Нелихвените плащания са 16,1 млрд. лева, а вноската в ЕС е 491,4 млн. лева.

Министерството на финансите ще има нова, облекчена структура, в която щатът ще бъде намален с 14% (около 90 души) към края на годината в сравнение с този при предходното управление, съобщи Симеон Дянков.

Разходите на министерството ще намалеят с 15% от началото на 2010 г., спрямо тези за 2009 г. каза той.

С новата структура броят на дирекциите намалява от 21 на 19, като две от тях преминават към Секретариата за управление на еврофондовете.

Създава се нова дирекция "Планиране и анализи". Ще има оптимизация на дирекцията "Данъчна политика" с цел да се повиши събираемостта на приходите.

Повишаването на събираемостта на данъците и акцизите ще проличи едва в средата на октомври, обясни Симеон Дянков.

Има и доста държавни фирми, които още не са си платили дивидента за 2007 г., и той ще бъде търсен, какъвто е случаят с "Международен панаир - Пловдив", каза вицепремиерът.

Агенцията за борба с финансовите злоупотреби, която не работи към министерството от година и половина, се връща, след като по думите на Дянков тя не е била успешно интегрирана в системата на Държавната агенция "Национална сигурност".

Обявяването на очакваните реформи в митническата администрация се очаква до края на седмицата.