Още по темата

Сръбският външен министър Ивица Дачич предаде в Белград на посланика на България Радко Влайков по един екземпляр от първите 12 учебника, преведени и отпечатани за нуждите на Българското национално малцинство (БНМ) в Сърбия.

Това са първите от 30 години насам учебници на български език, които сръбското правителство издава за нуждите на БНМ.

Дачич оцени акта като доказателство за стремежа на Белград да подобри положението и правата на националните малцинства в Сърбия.  Сръбският външен министър обеща през настоящата учебна година да бъдат осигурени и останалите учебници за основното и средното образование на нашите сънародници в Сърбия.

Българският посланик отбеляза, че това са първите издадени за българското малцинство учебници в Сърбия от учебната година 1984-85.

Дачич и Влайков са обсъдили възможностите за интензифициране на двустранните отношения в различни области като енергетика, миграция и сигурност.  

Българският посланик предаде покана от министър Даниел Митов към Дачич да направи официално посещение в България преди края на 2016 г.