Вижте верните отговори от матурите по Български език и литература
Източник: БГНЕС
9

М инистерството на образованието публикува верните отговори от проведеното днес външното оценяване на седмокласниците по български език и литература. Вариантът на изпита, който беше изтеглен малко преди 9.00 ч., е под номер 2 - явиха се около 57 000 седмокласници. 

Отговорите вижте ТУК

Министерството на образованието публикува и верните отговори от днешния зрелостен изпит по Български език и литература:

ПЪРВИ МОДУЛ (60 минути)

1. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
А) преодоляване, рядко, видяли
Б) вглабяване, кавалер, лъжлив
В) неустойка, настройка, редакции - верен отговор 1 т.
Г) прискърбие, гърмовен, светъл

2. В кой ред е допусната правописна грешка?
А) изгрев, податлив, водолаз
Б) изпаднал, гладка, възторжен
В) холандски, расистки, светски
Г) згазя, сватбари, отбрана - верен отговор 1 т.

3. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?
А) Чужденецът беше очарован от мелодичността и от моща на родопските песни.
Б) Поводът беше много специялен и затова още от сутринта се чувствах особено.
В) Бях убедена, че дори със затворени очи ще мога да намеря пътя до къщата му - верен отговор 1 т.
Г) Катинарят на външната врата подсказваше, че тук отдавна никой не живее.

4. В кой от редовете е допусната правописна грешка?
А) Според последните проучвания тъмносиният цвят е предпочитан от повечето модни дизайнери и през този сезон.
Б) Развитието на лозаро-винарския сектор у нас беше една от главните теми на последното ни заседание.
В) На една от оживените улици преди няколко седмици отвориха малък магазин за електро уреди - верен отговор 1 т.
Г) Той не успял да отговори на всички зададени въпроси, но въпреки това се класирал за следващия кръг.

5. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?
А) На Цветница празнуват всички хора, носещи имена на растения.
Б) Интересно е, че на територията на Черна Гора се намират 40 езера - верен отговор 1 т.
В) Вероятната причина за смъртта на Симеон Велики е сърдечен удар.
Г) Сред най-известните легенди за жени войводи е тази за Сирма войвода.

6. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?
Защитата на двамата обвиняеми, които бяха обрали няколко златарски магазина (А) и бяха откраднали над двеста златни предмета (Б), между които и 30 диамантени пръстени (В - верен отговор 1 т.), беше поета от тримата най-известни адвокати (Г) в града.

7. В кое от изреченията е допусната граматична грешка?
А) Сребърните и златните бижута ще бъдат изложени на тази витрина.
Б) Знаех, че упоритият и старателен младеж ще постигне добри резултати.
В) Отговорността за всичко, което се случва на борда, носи капитана - верен отговор 1 т.
Г) От Столичната община обявиха, че ще следят за спазването на правилата.

8. В кое от изреченията е допусната граматична грешка?
А) Състезателите бяха настанени на първия и на втория етаж на хотела.
Б) Тук можем да се наслаждаваме на спокойствието и на чистия въздух.
В) Минавайки на път за работа през парка, едно куче внезапно ме нападна - верен отговор 1 т.
Г) Още от дете обичам да разглеждам и да чета интересни книги.

9. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?
А) Любителите на папагалите ще се запознаят с особеностите на червената ара, на зелената ара и на военната ара.
Б) Катедралата в центъра на града, построена в характерния за деветнадесети век стил е следващият обект от туристическата програма  - верен отговор 1 т.
В) Погледната отдалече, уникалната скална композиция край Варна наистина прилича на полуразрушен древен замък.
Г) Ежедневните тренировки във фитнеса обаче трябва задължително да се съчетаят и с подходящ за възрастта хранителен режим.

10. В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка?
А) Карнавалните маски се изработват от картон, дърво, пластмаса и кожа, и могат да представят различни характери.
Б) Ясно е, че децата, които растат с домашни любимци, се учат в ранна възраст да проявяват отговорно отношение  - верен отговор 1 т.
В) За да се предпазят от студа, императорските пингвини се скупчват на едно място като се редуват кой да е в средата.
Г) Запознах се с родителите, които поканих на срещата и дълго си говорихме за оценките и за дисциплината на децата.

11. В кое изречение НЕ е допусната лексикална грешка?
А) Остроумието в сложни ситуации винаги е било неговата запазена мярка.
Б) Обичам да го слушам, защото винаги се изразява лаконично и кратко.
В) Целта на добрите оратори е да въздействат с думите си на публиката  - верен отговор 1 т.
Г) След преживения шок мъжът получи анамнеза и забрави цялото си минало.

12. В кой ред фразеологичните словосъчетания са синоними?
А) трепва ми сърцето – къса ми се сърцето
Б) вкарвам в пътя – слагам на мястото -  верен отговор 1 т.
В) кривя си шапката – свалям шапка
Г) скубя си косите – вадя си очите

13. От кое стихотворение е посоченият откъс?
Всички те знаят:
„Отечеството
е в опасност!“
Прекрасно:
но – що е отечество?
А) „Ний“
Б) „Септември“  - верен отговор 1 т.
В) „Борба“
Г) „Линее нашто поколение“

14. В кой ред всички творби са написани от Иван Вазов?
А) „Стария музикант“, „Разни хора, разни идеали“, „Заточеници“
Б) „Българският език“, „Левски“, „При Рилския манастир“  - верен отговор 1 т.
В) „Един убит“, „Паисий“, „Обесването на Васил Левски“
Г) „Под игото“, „Дядо Йоцо гледа“, „През чумавото“

15. Тиха и Величко са герои от творбата:
А) „През чумавото“  - верен отговор 1 т.
Б) „Шибил“
В) „Бай Ганьо“
Г) „Чичовци“

16. Коя от изброените творби е лирическа миниатюра?
А) „До моето първо либе“
Б) „Спи езерото; белостволи буки“  - верен отговор 1 т.
В) „Българският език“
Г) „Ралица“

17. В коя от посочените творби с хумористичен тон са представени жизнерадостта и любознателността на възрожденските българи?
А) „Бай Ганьо“
Б) „До моето първо либе“
В) „Кочо“
Г) „Чичовци“  - верен отговор 1 т.

18. В кой от редовете и в двете творби на Христо Ботев се появява мотивът за неизживяната младост?
А) „Моята молитва“, „Елегия“
Б) „Майце си“, „Хаджи Димитър“
В) „Борба“, „Обесването на Васил Левски“
Г) „Майце си“, „До моето първо либе“  - верен отговор 1 т.

19. Кое твърдение НЕ е вярно за творчеството на Христо Смирненски?
А) В творчеството на Христо Смирненски бунтът на социално онеправданите е основна тема.
Б) В творчеството на Христо Смирненски лирически герои са бедните и страдащите хора на града.
В) Творчеството на Христо Смирненски дава основание да бъде наречен „поет на българското село”  - верен отговор 1 т.
Г) В творчеството на Христо Смирненски се изразява надеждата, че старият свят ще бъде заменен от нов свят на справедливостта.

20. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно?
А) Гневът и тревогата са състояния, характерни за експресионистичната творба.
Б) Поемата на Гео Милев „Септември“ е повлияна от естетиката на експресионизма.
В) Гротеската е характерен похват за експресионистичната художествена творба.
Г) Българският експресионизъм се развива в края на ХIХ век  - верен отговор 1 т.

21. Каква композиционна роля изпълнява пресъздаването на разрушителната природна стихия в поемата „Градушка“?
А) експозиция
Б) завръзка
В) кулминация  - верен отговор 1 т.
Г) развръзка

22. Какво е подчертаното изразно средство?
Той ли, ил някой негов наместник,
син на Лойола и брат на Юда,
предател верен и жив предвестник
на нови тегла за сиромаси…
А) оксиморон  - верен отговор 1 т.
Б) метафора
В) антитеза
Г) метонимия

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!
ТЕКСТ 1
Пчелният мед е хранителен течен или кристализирал продукт, произвеждан от медоносни пчели от нектара на цветовете. Медоносните пчели спомагат и за опрашването на растенията. Пчелите изсмукват с хоботчето си нектара от растението и го събират в медовото си стомахче. Обогатеният с ензими нектар се пренася от пчелата към кошера. Количеството нектар, което донася една пчела, е от 45 до 60 мг. То се предава на 4 – 5 кошерни пчели, които на свой ред го предават на 8 – 10 други, наречени приемачки. Пчелите го преместват многократно от медовото си стомахче към хоботчето, като така изпаряват водата от нектара. Когато водното съдържание намалее до 35 – 40%, пчелите го отлагат под формата на малки капчици по стените или дъното на восъчната килийка и постепенно я изпълват. Когато водното съдържание в нектара достигне 15 – 20%, а количеството на захарозата под действието на ензимите достигне до 5%, нектарът се превръща в пчелен мед.

Медът е комбинация от захари и други съставки. Медът е основно фруктоза (около 38,5%) и глюкоза (около 31%), което го прави сходен до синтетично получения захарен сироп, който е около 48% фруктоза, 47% глюкоза и 5% захароза. В меда има и други въглехидрати, следи от някои витамини и минерали, ензими и др. Както всички останали хранителни подсладители, медът е основно захари и не е значим източник на витамини и минерали. Точният състав на меда зависи от цветовете, които пчелите са опрашвали.
Пчелният мед се използва основно като хранителен продукт. Той е източник на освобождаваща се бързо енергия и на лесноусвоими въглехидрати. Използва се при лечение на гастрити и на променена киселинност на стомаха. Оказва лечебен ефект при заболявания на дихателната система, при чернодробни заболявания, а също и при възпаления на кожата и на лигавиците, което се дължи на антибактериалното му действие. Пчелният мед се използва и в козметиката под формата на маски и кремове, в които влизат и други съставки.

ТЕКСТ 2
– От десетилетия произвеждате мед и други пчелни продукти. Какво представлява медът?
– Пчелният мед представлява сладък сок, който пчелите събират от растенията, преработват го, обогатяват го с ензими и го складират във восъчни пити. Още древните гърци обожавали меда, приемайки го за важен елемент при храненето. Това намира отражение и в митологията им – амброзията, храната на боговете, представлявала смес от мляко и мед. Пчелният мед е подходящ за всички възрасти.
– Какви са ползите от консумацията на мед?
– Укрепва имунната система, защото притежава удивителното свойство да унищожава бактериите. Дава енергия, облекчава болките в гърлото и намалява кашлицата. Пречиства организма от токсините. В пчелния мед се съдържат вещества, повишаващи жизнената дейност на организма. Наблюденията са показали, че спортистите, които употребяват мед преди състезания или в почивките между тях, бързо възстановяват изразходваната мускулна енергия. Медът дава сила и издръжливост на трениращите. Мнозина лекари препоръчват пчелния мед на възрастни хора и на деца, а също и на хора, които се възстановяват след продължително боледуване.
– Какво количество мед може да се приема дневно?
– Медът оказва лечебно действие, ако се приема в подходящи ежедневни дози. Той е най-полезен, ако се приема под формата на воден разтвор (една супена лъжица мед в 1 чаша хладка вода) 3 пъти дневно, но 1,5 – 2 часа преди ядене. Всекидневната доза за възрастен човек е около сто грама. На децата се дава 3 пъти дневно по 1 чаена лъжичка, което представлява приблизително около тридесет грама на ден. Приемането на по-големи дози пчелен мед вреди на организма и изтощава задстомашната жлеза.
– Как да съхраняваме меда?
– Медът е един от най-трайните хранителни продукти, има неограничена трайност. Съхранява се в стъклени, глинени, порцеланови, керамични или дървени съдове на тъмно, прохладно и сухо място, където няма странични миризми. Преките слънчеви лъчи са пагубни за меда. След 48 часа непрекъснато слънчево облъчване ферментите в пчелния мед се разрушават. При температура над 150° животворният балсам става просто въглехидратна смес. Медът не бива да се съхранява в метални съдове заради киселините, съдържащи се в него. Те може да предизвикат окисляване, а това да доведе до увеличаване съдържанието на тежки метали и до намаляване на полезните вещества в меда.

23. От коя сфера на общуване е текст 1?
А) от естетическата сфера
Б) от научната сфера  - верен отговор 1 т.
В) от битовата сфера
Г) от институционалната сфера

24. Кое от посочените твърдения е вярно за текст 1?
А) Текстът дава сведения за производството и качествата на меда  - верен отговор 1 т.
Б) Текстът внушава необходимостта от употреба на пчелни продукти.
В) Текстът нормативно регламентира съставките на качествения мед.
Г) Текстът рекламира полезното действие на пчелните продукти.

25. Какво е значението на думата нектар, използвана в текст 1?
А) напитка от ферментирал мед, консумирана от боговете
Б) сладък сок, образуван в цветовете на някои растения  - верен отговор 1 т.
В) газирана напитка от консервирани плодове
Г) разредена смес от захар, вода и плодов сок

26. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според текст 1?
А) Пчелите събират нектара, като го изсмукват с медовото си стомахче  - верен отговор 1 т.
Б) Пчелният мед съдържа основно фруктоза и глюкоза.
В) Съставът на меда зависи от цветовете, които пчелите са опрашвали.
Г) Пчелният мед има лечебен ефект при възпаления на кожата.

27. От коя сфера на общуване е текст 2?
А) от институционалната сфера
Б) от научната сфера
В) от естетическата сфера
Г) от медийната сфера - верен отговор 1 т.

28. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според текст 2?
А) В текста се дава информация за лечебните свойства на пчелния мед.
Б) В текста се представят резултати от научни опити с пчелния мед  - верен отговор 1 т.
В) В текста се предлагат примерни ежедневни дози за прием на пчелен мед.
Г) В текста се дават препоръки за съхранението на пчелния мед.

29. Използваната в текст 2 дума ензими, е:
А) термин  - верен отговор 1 т.
Б) архаизъм
В) жаргонна дума
Г) диалектна дума

30. Кое от посочените твърдения е вярно според текст 2?
А) Древните гърци смятали меда за важен елемент при храненето  - верен отговор 1 т.
Б) Лекарите не препоръчват консумирането на пчелен мед от деца.
В) Големите дози от пчелния мед са полезни за задстомашната жлеза.
Г) Добре е медът да се съхранява единствено в метални съдове.

ВТОРИ МОДУЛ (60 минути)
Отговорите на задачите със свободен отговор запишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото място!
Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 31. до 34. включително)!
ТЕКСТ 1
Пчелният мед е хранителен течен или кристализирал продукт, произвеждан от медоносни пчели от нектара на цветовете. Медоносните пчели спомагат и за опрашването на растенията. Пчелите изсмукват с хоботчето си нектара от растението и го събират в медовото си стомахче. Обогатеният с ензими нектар се пренася от пчелата към кошера. Количеството нектар, което донася една пчела, е от 45 до 60 мг. То се предава на 4 – 5 кошерни пчели, които на свой ред го предават на 8 – 10 други, наречени приемачки. Пчелите го преместват многократно от медовото си стомахче към хоботчето, като така изпаряват водата от нектара. Когато водното съдържание намалее до 35 – 40%, пчелите го отлагат под формата на малки капчици по стените или дъното на восъчната килийка и постепенно я изпълват. Когато водното съдържание в нектара достигне 15 – 20%, а количеството на захарозата под действието на ензимите достигне до 5%, нектарът се превръща в пчелен мед.
Медът е комбинация от захари и други съставки. Медът е основно фруктоза (около 38,5%) и глюкоза (около 31%), което го прави сходен до синтетично получения захарен сироп, който е около 48% фруктоза, 47% глюкоза и 5% захароза. В меда има и други въглехидрати, следи от някои витамини и минерали, ензими и др. Както всички останали хранителни подсладители, медът е основно захари и не е значим източник на витамини и минерали. Точният състав на меда зависи от цветовете, които пчелите са опрашвали.
Пчелният мед се използва основно като хранителен продукт. Той е източник на освобождаваща се бързо енергия и на лесноусвоими въглехидрати. Използва се при лечение на гастрити и на променена киселинност на стомаха. Оказва лечебен ефект при заболявания на дихателната система, при чернодробни заболявания, а също и при възпаления на кожата и на лигавиците, което се дължи на антибактериалното му действие. Пчелният мед се използва и в козметиката под формата на маски и кремове, в които влизат и други съставки.
ТЕКСТ 2
– От десетилетия произвеждате мед и други пчелни продукти. Какво представлява медът?
– Пчелният мед представлява сладък сок, който пчелите събират от растенията, преработват го, обогатяват го с ензими и го складират във восъчни пити. Още древните гърци обожавали меда, приемайки го за важен елемент при храненето. Това намира отражение и в митологията им – амброзията, храната на боговете, представлявала смес от мляко и мед. Пчелният мед е подходящ за всички възрасти.
– Какви са ползите от консумацията на мед?
– Укрепва имунната система, защото притежава удивителното свойство да унищожава бактериите. Дава енергия, облекчава болките в гърлото и намалява кашлицата. Пречиства организма от токсините. В пчелния мед се съдържат вещества, повишаващи жизнената дейност на организма. Наблюденията са показали, че спортистите, които употребяват мед преди състезания или в почивките между тях, бързо възстановяват изразходваната мускулна енергия. Медът дава сила и издръжливост на трениращите. Мнозина лекари препоръчват пчелния мед на възрастни хора и на деца, а също и на хора, които се възстановяват след продължително боледуване.
– Какво количество мед може да се приема дневно?
– Медът оказва лечебно действие, ако се приема в подходящи ежедневни дози. Той е най-полезен, ако се приема под формата на воден разтвор (една супена лъжица мед в 1 чаша хладка вода) 3 пъти дневно, но 1,5 – 2 часа преди ядене. Всекидневната доза за възрастен човек е около сто грама. На децата се дава 3 пъти дневно по 1 чаена лъжичка, което представлява приблизително около тридесет грама на ден. Приемането на по-големи дози пчелен мед вреди на организма и изтощава задстомашната жлеза.
– Как да съхраняваме меда?
– Медът е един от най-трайните хранителни продукти, има неограничена трайност. Съхранява се в стъклени, глинени, порцеланови, керамични или дървени съдове на тъмно, прохладно и сухо място, където няма странични миризми. Преките слънчеви лъчи са пагубни за меда. След 48 часа непрекъснато слънчево облъчване ферментите в пчелния мед се разрушават. При температура над 150° животворният балсам става просто въглехидратна смес. Медът не бива да се съхранява в метални съдове заради киселините, съдържащи се в него. Те може да предизвикат окисляване, а това да доведе до увеличаване съдържанието на тежки метали и до намаляване на полезните вещества в меда.

31. Изброени са факти от двата текста, както и факти, които липсват в тях. В свитъка за свободните отговори запишете САМО буквите на ЧЕТИРИТЕ факта, които ПРИСЪСТВАТ в посочените текстове. (верните отговори са в почернени и носят 4 т.)
А) Количеството нектар, което донася една пчела, се предава на 4 – 5 кошерни пчели, които го предават на 8 – 10 приемачки.
Б) Нектарът се превръща в пчелен мед, когато водното съдържание намалее до 35 – 40%.
В) Водата се изпарява от нектара, докато пчелите го преместват многократно от медовото си стомахче към хоботчето.
Г) Медът не е основен източник на витамини и минерали, защото съдържа основно захари.
Д) Пчелният мед се използва единствено в козметиката под формата на маски и кремове.
Е) Отношението на древните гърци към меда е отразено и в митологията им – амброзията представлявала смес от мляко и мед.
Ж) Полезната дневна доза мед при децата е приблизително около триста грама, които се разпределят на три приема през деня.
З) Ако се съхранява в стъклени, глинени, порцеланови, керамични съдове, годността на меда е около десет години.

32. В свитъка за свободните отговори запишете кое е ОБЩОТО, за което се говори в ДВАТА текста.

Възможни отговори:
мед / пчелен мед
полезни свойства на меда - 1 точка

33. В свитъка за свободните отговори в рамките на 2-3 изречения формулирайте собствена теза по една от посочените теми:
Пчелният мед и храненето
Медът и нашето здраве

Теза - 2 точки

34. В свитъка за свободните отговори запишете сбито и кратко основното в съдържанието на текст 1.

Текст - 4 точки

35. За всяко празно място изберете НАЙ-УМЕСТНАТА от думите и я запишете срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори. (верните отговори са почернени и носят 4 т.)
Токио е международен финансов център, в който се намират седалищата(А) на някои от най-големите инвестиционни банки и застрахователни компании. Освен това е център на транспортната, на издателската и на телевизионната индустрия(Б). По време на централизацията на японската икономика много големи фирми се преместват(В) от градове като Осака в Токио, за да са по-близо до правителството. Тази тенденция(Г) постепенно намалява с бързото нарастване на населението и с поскъпването на живота в японската столица.
А) седалищата, огнищата, работниците
Б) търговия, продукция, индустрия
В) преместват, прекарват, транспортират
Г) традиция, тенденция, алтернатива

36. В свитъка за свободните отговори срещу съответната буква запишете правилните ФОРМИ на думите, поставени в скоби. (верните отговори са почернени и носят 10 т.)
А) Членуване
(ПриятелЯТ) ми ще кандидатства в (СофийскиЯ) университет „Св. Климент Охридски“, защото само там има обучение по (специалностТА), която си е избрал.
Б) Местоимения
Какво ще се случи по-нататък, на (никой/никого) не беше известно.
Новодошлият изглеждаше като ученик, (чийто/чиито) родители често го наказват.
Археолозите изразиха (своята/тяхната) благодарност към всички, които са участвали в разкопките.
Момичето закъснявало и цялото (му/ѝ) семейство било разтревожено.
В) Учтива форма
Госпожице, разбирам как сте се (чувствали), след като сте (спечелили) конкурса за млади дарования. Бяхте (развълнувана) от успеха, нали?

37. В текста са пропуснати САМО ПЕТ препинателни знака. ПРЕПИШЕТЕ текста в свитъка за свободните отговори, като ПОСТАВИТЕ пропуснатите знаци. (Следва текстът с поставените знаци - правилните отговори носят 5 т.)
Според фолклорните представи, ако магьосница се сдобие с разковниче, тя може да отключва и да заключва късмета на всеки човек. Вярването на българите, че билките имат магическа сила, намира израз и във фолклорните песни. Хората вярвали, че магическите способности, присъщи на билката, се прехвърлят върху носителката на името. В една народна песен се пее следното: „Билянка с билки сторена и на билката кръстена“.

Прочетете стихотворението „Спи градът“ и изпълнете задачите към него (38. задача и 39. задача)!
38. В свитъка за свободните отговори посочете с ЦИТАТИ от текста ДВА примера, които разкриват страданието на лирическия герой.
Спи градът в безшумните тъми.
На нощта неверна верен син,
бродя аз бездомен и самин –
а дъждът ръми, ръми, ръми...
Трепнали край черните стени,
стъпките размерено кънтят
и след мен невидими вървят
жалби за преминалите дни.
Образът на милото дете,
нявга озарило моя праг,
в спомени възкръсва – чист и драг –
и скръбта расте, расте, расте...
Тя дойде – дете – с пробуден жар,
с пламенна усмивка на уста,
но възжаждал вечна красота,
аз отвъргнах тленния ѝ дар.
Миналото – ах, остана то
тъмен край, от скърби заледен
и оттам отпраща тя към мен
своя скръбен вик: защо, защо?
Спи градът в безшумните тъми.
На нощта неверна верен син,
бродя аз бездомен и самин –
а дъждът ръми, ръми, ръми…

Възможни отговори - 2 т.:
„бродя аз бездомен и самин“
„и след мен невидими вървят/ жалби за преминалите дни“
„и скръбта расте, расте, расте“
„Миналото – ах, остана то/ тъмен край, от скърби заледен“
„и оттам отпраща тя към мен/ своя скръбен вик: защо, защо“

39. В свитъка за свободните отговори със СВОИ ДУМИ посочете два примера, чрез които в стихотворението се разкрива противопоставянето между миналото и настоящето.

Възможни отговори - 2 т.:
Миналото е свързано с образа на любимата жена, а в настоящето лирическият аз се чувства самотен и отхвърлен.
В миналото е съществувала възможност за щастие, а в настоящето тази възможност не съществува.
Връщането в миналото се оказва невъзможно, оставането в настоящето е неизбежно.

40. Свържете името на героя с името на автора, от чиято литературна творба е съответният герой. В списъка за свободните отговори срещу съответната буква запишете името на автора. Следват правилно свързаните герой и автор - верни отговори - 6 т.
А) Торашко  - Йордан Йовков
Б) Борис Морев - Димитър Димов
Свържете името на героя с литературната творба, от която е съответният герой. В свитъка за свободните отговори срещу съответната буква запишете заглавието на творбата.
В) дядо Матейко - „На оня свят“
Г) дядо Матей Маргалака - „Гераците
Свържете заглавието на всяка от творбите с нейния автор. В свитъка за свободните отговори срещу съответната буква запишете името на автора.
Д) „Ний“ - Христо Смирненски
Е) „Елегия“ - Христо Ботев

ТРЕТИ МОДУЛ (120 минути) -  текст 30 т.
Аргументативният текст напишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото място!
41. Прочетете откъса от разказа „Албена“ от Йордан Йовков и в свитъка за свободните отговори напишете аргументативен текст в обем до 4 страници на тема „Човекът между ценностите на общността и личния порив“. Преди текста отбележете жанра му – интерпретативно съчинение или есе.
А Албена беше вече близо. Тя вървеше напред, а след нея двамата стражари. Нямаше човек, който да не познаваше Албена, но като я видяха пак отблизо, всички затаиха дъх. Албена си беше същата Албена, само че не се смееше, очите ѝ не играеха, както по-рано, а наведени под тънките вежди гледаха надолу. Носеше син сукман и къса скуртейка с лисици. Ръцете си държеше смирено отпред, като че отиваше на черква. Но когато тя се намери между двете стени от хора и дигна очи, тоя поглед, който познаваше всеки мъж и който сега беше още по-хубав, защото беше натегнал от мъка, и тия тънки вежди, и това бяло лице – от нея сякаш полъхна магия, която укротяваше и обвързваше. Грешна беше тая жена, но беше хубава. Жените, които се канеха да я хулят, тъй си и мълчаха, а патерицата на дяда Влася не се и помръдна.
И в тая тишина, в тия няколко мига стана чудо, обърнаха се и най-коравите сърца, жалост и доброта светна в очите на мъже и на жени.
– Мари, Албено, мари, дъще – проплака женски глас, – какво направи, Албено!
– Ах, Албено, Албено!
Албена се спира.
– Лельо Димке – вика тя, – прощавай! – После, като се обърна на другата страна: – Люцо, Тудорке, Савке, прощавайте! Сбогом, сбогом ви на всички!
Мнозина вече плачеха. А Албена вървеше все тъй спокойно скръбна, все тъй хубава.
– Прощавайте! – извика тя на всички. – Млада съм, сгреших. Прощавайте!
Захълцаха хора и се стълпиха към нея. Жените наваляха най-много към нея, а стражарите ги връщаха. Тогава нейде отзад, гневен и разтреперан, се чу гласът на дяда Влася:
– Момчета, дръжте, не я давайте. Какво е селото без Албена!
Албена стигна до каруцата, качи се и, както беше права, извика още веднъж:
– Сгреших. Прощавайте!
После седна и замълча. Тогава доведоха детето ѝ – същото, което я беше издало. И като видяха как тя го прегърна и целуна, не остана вече човек, който да не усети сълзи на очите си.
Изведнъж мелницата спря. Моторът, който непрекъснато дене и ноще беше тупал горе в железния комин като сърце, изведнъж спря и замлъкна. Помислиха, че нещо се е повредило. Но ето из широките врати на мелницата се показа Нягул, майсторът на камъните, промъкваше се измежду колята и конете и идеше насам. „Може да е спрял мелницата, за да погледа и той“ – казаха си някои.
Но Нягул си отвори път, дойде до каруцата и като си облече палтото – късо шаечно палто с кожена яка, – скочи на каруцата и седна до Албена. Ахнаха отвсякъде: ако Нягул се шегуваше, щеше да се смее, а той беше побелял като платно.
– Долу! – викна му стражарят и го хвана за рамото. – Слизай!
– Няма да сляза – продума Нягул. – Аз убих Куцара.
– Какво, какво каза. . . – завика Марин Чокоя, който беше кметски наместник. – И таз хубава, може ли?
Старшият махна с ръка.
– Право ли казва? – попита той Албена.
Албена кимна с глава и заплака. Около каруцата се натискаше плътна маса с хора. И сякаш сега се отвориха очите на всички и видяха, че и Нягул беше рус и хубавеляк, че калпакът му е бутнат назад, а перчанът му разбъркан. И носеше и той късо шаечно палто с кожена яка. Всичко стана ясно като ден.
Завикаха, загълчаха всички. Когато учудването попремина, жалостта към Албена изчезна в един миг. Жените пак я застреляха с очи, пълни с омраза, нейде назад се издигна патерицата на дяда Влася. „Кучката – викаше той, – развали още една къща!“ Връз лицата на мъжете падна облак и макар че за Албена не казваха още нищо, като че не можеха да търпят и Нягула да седи до нея. Но всичко дойде тъй бързо и тъй неочаквано, че никой не знаеше още какво да мисли и какво да приказва.

Получавай безплатно най-горещите новини от Vesti.bg

Коментари 9
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

9 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Снимка: Архив

Президентът Румен Радев на поход в Рила

България Преди 7 минути

Той посети спортната база „Белмекен” и, въпреки дъжда, тръгна към връх Зъбчето

Борисов и Радев изпратиха поздравителни адреси до президента Доналд Тръмп

Борисов и Радев изпратиха поздравителни адреси до президента Доналд Тръмп

България Преди 54 минути

Поводът е Денят на независимостта на САЩ

<p>В кои държави е най-топло</p>

Държави с най-високи температурни рекорди

Любопитно Преди 3 часа

Вижте в кои седем точки на света е най-топло

Защо поскъпна потребителската кошница

Защо поскъпна потребителската кошница

България Преди 4 часа

Коментира Владимир Иванов от Държавна комисия по стокови борси и тържища

Доналд Тръмп

Тръмп със страстна реч за 4 юли

Свят Преди 5 часа

Американският президент заклейми "новия крайно ляв фашизъм", който има за цел да унищожи Америка

<p>Още по-голяма опашка на границата с Гърция</p>

12 км опашка от коли на ГКПП Кулата

България Преди 5 часа

От понеделник Маказа ще бъде затворен за туристи и пътуващите за Гърция ще бъдат пропускани само през ГКПП Кулата

Кадри от филма "Нощна смяна"

Българският филм „Нощна смяна“ показва тежкия живот на миньорите

Вдъхновени истории Преди 7 часа

Еди Шварц и Йордан Петков, които са сценаристи, режисьори и продуценти на “Нощна смяна” разказват повече за филма в интервю на Силвия Прибиловска за Vesti.bg

<p>СЗО: Засега COVID-19 няма мутация, която да го прави по-силен</p>

СЗО: Засега COVID-19 няма мутация, която да го прави по-силен

Теми в развитие Преди 16 часа

Мутацията D614G е открита за първи път през февруари, така че тя не е нова

<p>Акция на КАТ &ndash; 5000 фиша само за седмица</p>

Акция на КАТ – 5000 фиша само за седмица

България Преди 18 часа

От „Пътна полиция" започват засилени проверки

ГКПП „Кулата-Промахон”

МВнР е поставило въпроса за граничните пунктове с Гърция

България Преди 18 часа

Заместник-министърът на външните работи Петко Дойков се е срещнал с гръцкия посланик Димитриос Хронопулос

АЕЦ "Козлодуй"

Служител на АЕЦ „Козлодуй” е с положителна проба за COVID-19

Теми в развитие Преди 20 часа

Увеличават се заразените с COVID-19 абитуриенти във Велико Търново

Мохамед Ахмад Абдулкаде

Обвиняемият за тероризъм Абдулкадер остава в ареста

България Преди 21 часа

Той е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 108а, ал. 6 от НК – участие на български гражданин в терористично престъпление зад граница

<p>Сакскобургготски: Кощунство и некомпетентно поведение</p>

Максимална санкция за фирмата, допуснала багери в парк „Рила”

България Преди 21 часа

Върховната административна прокуратура поиска екоминистерството да извърши незабавна проверка в Национален парк „Рила”

<p>Откриха древни останки от аборигенска култура на дъното на Индийския океан</p>

Откриха древни останки от аборигенска култура на дъното на Индийския океан край Австралия

Любопитно Преди 21 часа

Изследователите смятат, че би трябвало да бъдат открити още много подобни oбекти

Най-популярният десерт в Бразилия: Мус от маракуя

Най-популярният десерт в Бразилия: Мус от маракуя

Любопитно Преди 22 часа

Вижте как да си го приготвите

Десислава Иванчева и Биляна Петрова

Прокуратурата иска по-тежки наказания за Иванчева, Петрова и Дюлгеров

България Преди 22 часа

На първа инстанция тримата получиха съответно 20, 15 и 12 години затвор

Билката, която e най-добър приятел на организма ви

Билката, която e най-добър приятел на организма ви

Любопитно Преди 23 часа

Доказано е, че помага за по-бързото оздравяване при грип, настинка, запушен нос и кашлица. Вижте коя е тя: