0
Сд дентите в образователната и научна степен "доктор" по тесните области у нас са 4703 през учебната 20011/2012 г., сочи националната статистика.

Най-много студенти с желанието да притежават степента има в областта на техническите науки и техническите професии - 766.

Следват областите за обществото и човешкото поведение - 542, здравеопазването - 488, хуманитарните науки - 441, физическите и химическите науки - 322, педагогиката - 341 и др.

Няма кандидати за доктори в областта на ветеринарната медицина, спорта, туризма и хотелиерството.

Според данни на Центъра за обучение на докторанти към БАН през 2011 г. в звената на академията са се обучавали около 600 докторанти, като приблизително 100 са защитили докторска дисертация.

От тях 60 души са останали на работа в БАН,

около 20 души са предпочели работа в чужбина, 9 са постъпили на работа в университет, а петима - в индустрията.

Най-много са докторантите по специалността "биомедицина и качество на живот" - 20 души.

Редовен докторант у нас получава месечна стипендия в размер на 450 лева, приблизително същата е и заплатата му след защита на докторантурата.

В различните страни членки на ЕС парите, които получава докторант при обучението си, са около пет пъти повече от българския му колега и до десет пъти повече след защитата.

Последно проучване на Евростат сочи, че повече от половината притежатели на докторска степен работят като изследователи в страните на ЕС. Те също са заети на работни места, свързани с тяхната докторска степен.

Делът на безработните с докторска степен в ЕС е под 2 на сто

Делът на хората, които имат докторска степен, но работят някаква друга работа, не надхвърля 5 на сто.

В повечето страни процентът на мъжете с такава квалификация надхвърля 60 на сто от общия брой на докторантите. Единствено изключение е Латвия.

Най-много притежатели на докторска степен работят в областта на висшето образование - над 60 на сто. В Малта тези специалисти са над 80 на сто.

Делът на хората с докторска степен, заети в частния и нестопанския сектор, е около 10 на сто за всички страни. Изключение е Холандия, където докторантите в този сектор са 18 на сто.

Изследването на Евростат за степента на заетост на докторантите е в контекста на стратегията "Европа 2020".

Тя поставя три приоритета: развитие на икономика, основана на знанието и иновациите; екологична и конкурентноспособна икономика и интелигентен растеж на иновациите.

ЕС залага много на докторантите не само като на най-квалифицирани лица по отношение на образованието, но и като единствените, които са специално обучени за провеждане на научни изследвания, отбелязва Евростат.

Абонирайте се и прочетете първи "Непубликувано" и обзор на деня за 2 мин. Безплатно е :-)

@