Още по темата

В следващите 24 г. броят на роботите на земята ще се изравни с този на хората, твърди софтуерният специалист и автор на фантастичен роман Логан Стреондж.

Той използвал данни от различни източници, за да пресметне броя на роботите и хората за книгата си със заглавие „Дом на роботи или, казано иначе, война на изкуствен интелект“.

Стреондж първо се обърнал към статистическия сайт World Counts, според чиито данни всеки ден се раждат средно по 350 000 деца, което означава около 130 млн. годишно. Така ръстът на населението на Земята е около 1% за година, ако се отчете смъртността.

След това Стреондж се обърнал към Международната федерация по роботика, според която през 2014 г. са били произведени около 5 млн. роботи, като ръстът е около 15%.

Така той стигнал до извода, че към 2040 г. броят на хората и на роботите ще се изравни.

 „Тъй като човешките същества имат продължителност на живота средно 70 г. според  World Fact Book, а роботите около 10 г., ще трябва да бъдат произвеждани седем пъти повече роботи годишно за да се изравнят те с броя на хората“, посочва Стреондж.