Още по темата

Днес е Световният ден на водата. Датата 22 март е определена с резолюция на Международна конференция по околната среда и развитието (UNCED) в Рио де Жанейро през 1992 г.

Денят на водата се чества ежегодно с цел световната общност да се застъпи за устойчиво управление на водните ресурси и да се привлече общественото внимание върху важността от наличие на прясна вода.

Питейната вода е определящ фактор за най-актуалните проблеми на съвремието - запазване на здравето, развитие на селското стопанство, производство на енергийните ресурси на планетата, урбанизацията.

Често обаче този ограничен природен ресурс страда от лошо управление и безжалостна експлоатация.

Официално кампанията "Година на водното сътрудничество" беше открита на 11 февруари т.г. в Централния офис на ЮНЕСКО в Париж.

Дневното количество използвана вода от населението у нас нараства,

показват последни годишни данни на НСИ - за 2011 г.

Според тях доставената питейна вода на домакинствата през 2011 г. е 266 млн. куб. м, което е с 0,7% повече спрямо 2010 г.

Средно на човек от населението използваната питейна вода нараства от 97 л/ден през 2010 г. на 100 л/ден през 2011 г., като домакинствата, живеещи в градовете, потребяват средно на човек 103 л/ден, а тези в селата - с 10 л по-малко.

В света има 276 речни басейна, за които поне един от притоците им пресича държавна граница. Трансграничните речни басейни покриват 46% от повърхността на земното кълбо и снабдяват с вода около 40% от населението.

Общностите, които споделят общи водни ресурси могат да имат конкуриращи се нужди и претенции, което изисква заинтересованите страни да обединят усилията си.

Има много примери как трансграничните води са основа на сътрудничество,

а не на конфликт. Между 1820 г. и 2007 г. са подписани около 450 споразумения, като само за африканския континент сключените споразумения за съвместно управление на трансгранични речни басейни са над 90.

Прогнозите за увеличаване на населението от 7 млрд. днес до 9 млрд. към 2050 г. означават, че ще се повиши търсенето на прясна вода.

Очаква се за селското стопанство търсенето да нарасне с 20%, а за хидроенергетиката и добива на друга енергия - с 60%.

"Софийска вода" организира Ден на отворените врати в Пречиствателната станция за питейна вода "Бистрица" в квартал "Бункера" по повод на Световния ден на водата, съобщават от дружеството.

В Деня на водата е важно да си дадем сметка с какво безценно богатство разполагаме и да се ангажираме да го използваме разумно и отговорно, се посочва в съобщението.

Посещението ще бъде организирано в три групи, като първата ще тръгне в 9,30 ч. от Центъра за обслужване на клиенти на "Софийска вода" в Бизнеспарка в "Младост 4", с безплатен транспорт на компанията.

Втората и третата група от желаещи да посетят пречиствателната станция тръгват в 11,30 и в 15,00 ч. До станцията, която се намира на ул. "Липа", се стига и с автобусни 68, 69 и 70, както и с маршрутните таксита 37 и 41.