4

П ивоварната "Загора"  откри първата зелена индустриална сграда в страната.

Складът за готова продукция на „Загорка АД“ е проектиран и сертифициран по световно признатия метод за оценяване на екологичните показатели на сгради от всякакъв тип – BREEAM.

Старозагорската пивоварна е и първата сред всички пивоварни на "Хайнекен" в цял свят, която притежава такъв зелен склад.

Съоръжението е снабдено с компютърно базирана система – BMS, която контролира и управлява осветлението, вентилацията, противопожарната и другите системи на сградата при минимална енергийна консумация, като в същото време осигурява оптимални условия на работа.

При изграждането на склада са приложени редица иновативни зелени решения. Освен на стените, термоизолация е поставена и на пода на склада. В него има и топлинни завеси, които заедно с бързите врати предотвратяват охлаждането и затоплянето на обема на склада в различните сезони.

Разходът на енергия е контролиран чрез  соларни панели за топла вода, датчици на прозорците, които при отваряне спират климатизацията и индивидуален стаен контрол на температурата в диапазон от +/- 3 градуса спрямо зададеното ниво от 22 градуса.

За максимално използване на естествена дневна светлина, зеленият склад е конструиран така, че вътрешните помещения без прозорци се осветяват чрез иновативната система “Solar Tube”, която „пренася“ дневната светлина до тези помещения. Източниците на изкуствена светлина в помещенията на зеления склад са базирани на LED технология.

Освен всички тези иновации, в склада е интегрирана система за събиране и оползотворяване на дъждовна вода, която се използва в сервизните помещения в офисите и за хигиенизиране на складовата част. Около складовите помещения са засадени „зелени стени“ от растение вид „птиче грозде“ за улавяне на прах.

Изграждането на складовата база започна в края на 2011 и приключи година по-късно, след което започна процесът по сертифициране. Площта на новия зелен склад за готова продукция е близо 3 000 кв.м., а стойността на инвестицията възлиза на над 2 милиона лева.

Повече информация за зеления склад

 

Абонирайте се и прочетете първи "Непубликувано" и обзор на деня за 2 мин.

@