Резултати от търсене

Перспективата по кредитния ни рейтинг бе повишена на "стабилна"

ДжейСиАр със стабилна перспектива за България

22.10.2010

Японската рейтингова агенция потвърди кредитния рейтинг на България за дългосрочен дълг в чужда валута BBB

Японска агенция ни даде инвестиционен кредитен рейтинг

Японска агенция ни даде инвестиционен кредитен рейтинг

03.07.2003

Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCRА) повиши дългосрочния кредитен рейтинг на България в чужда валута от "BB+/положителна перспектива" на...