3

Въпреки усилията, които с полагат в целия свят, растителни и животински видове продължават да изчезват с огромна скорост.

Специалистите посочват като основна причина човешката дейност.

Затова днес, в Световния ден на околната среда (UNEP.org), природозащитниците призовават да бъдем "зелени".

Всеки може да направи дори нещо дребно, за да запазим планетата за бъдещите поколения - да засади дърво или цвете, да почисти зелена площ, да постави хранилка за птици, да призове съседите да не използват найлонови торбички или просто да походи пеша, без да замърсява околната среда.

Ако всичко това стане всекидневие за всеки от нас, ще бъде още по-добре.

Тази година Световният ден на околната среда е посветен на неотложната нужда от по-добро управление на световното биоразнообразие и екосистеми и е под надслов "Многообразни видове, Една планета, Едно бъдеще".

Световен домакин на празненствата е Руанда, в която се намира 25% от биоразнообразието на Африка.

У нас денят ще бъде отбелязан с разнообразни прояви в цялата страна.

В София любителите на природата се събраха в Южния парк на празник, който е част от информационната кампания на Министерството на околната среда и водите "Обичам природата - и аз участвам". Целта е да се инициира отговорно поведение на хората срещу замърсяването на природата с отпадъци.

Във Варна активисти раздават безплатни екочанти.

Пред журналисти министърът на околната среда и водите Нона Караджова отбеляза, че чрез оползотворяването на разделно събрана хартия в София миналата година са спасени от изсичане над 8000 дървета.

В резултата на разделното събиране и последващо рециклиране на пластмаса са намалени 12 хил. т емисиите на въглероден двуокис и са спестени 15 хил. т нефт.

Разделното събиране на стъкло в София е довело до спестяването на повече от 10 хил. т първични суровини от природата, посочи екоминистърът и призова всички граждани да събират отпадъци разделно.

Световният ден на околната среда се отбелязва от 1973 г. след решение на Конференцията на ООН по проблемите на околната среда, състояла се в Стокхолм, Швеция, през 1972 г.

На форума е приета Декларация за околната среда - първият международен договор за принципите за екологична защита на Земята.