ВИЖ ВИДЕОТО КЪМ ПРОЕКТА

Изпрати ни своята история

Качи твоя текст (до 3000 знака), видео или снимка с текст – тук: Разкажи ни за човека или събитието, които са те вдъхновили.

Качи файлове до 20MB

Тип на файловете - снимки (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif) и/ипи видео (*.mpg, *.mpeg, *.avi, *.mov, *.mkv, *.mp4, *.3gp, *.asf, *.wmv) и/или текст - (*.doc, *.docx, *odt, *.txt,)


Полетата маркирани с * са задължителни Потребителят гарантира, че в качеството си на автор на произведението (снимка и/или видео) има изключителното право да използва създаденото от него произведение и разрешава използването му от “Нова Броудкастинг Груп” АД
Декларирам, че съм запознат с Общите условия за участие в проекта "Вдъхновените".

Сподели вдъхновяващото видео и се включи с история на страницата ни!

Сподели

Затвори и продължи