Извикали вълка и заека пред донаборна комисия, за да решат кой от тях е годен за военна служба и къде ще служи. И двамата не желаели да бъдат войници в тези размирни времена, но, уви, медицинският преглед показал обратното. С резултатите от прегледа заекът влязъл при строгия полковник. Той прочел медицинското заключение, показал на заека един автомат и попитал: - Знаеш ли какво е това? - Не – излъгал заекът. - А това? – посочил полковникът към плаката с нарисувано оръдие. - Не - пак излъгал заекът. - А това тук на плаката? – посочил полковникът нарисувания самолет  изтребител. - Не – излъгал за трети път заекът. - Хм… - Полковникът бръкнал в третото чекмедже на бюрото си и извадил една тухла. Показал я на заека: - А това знаеш ли какво е? - Да… тухла. - Ясно, ще служиш в строителни войски. Заекът излязъл от кабинета в коридора, където го чакал вълкът и го успокоил: - Всичко е много лесно – полковникът ще ти показва различни видове оръжия, за да реши в кои войски да служиш. Ще казваш, че не ги познаваш. Накрая от третото чекмедже на бюрото си ще извади една тухла. Ако я “познаеш”, отиваш в строителни войски. Поуспокоеният вълк влязъл при полковника с твърдото решение да иде в строителни войски. Оня го заразпитвал така, както казал заекът с тази разлика, че вместо плакат със самолет показал плакат с танк, а вълкът винаги отговарял “Не”. Тогава полковникът присегнал към чекмеджето с тухлата, а нетърпеливия вълк казал: - Вътре, в третото чекмедже, има тухла. - Браво! Ще бъдеш разузнавач!

42 8 3 10

Още вицове

 • Лети врабец, пухти, поти се, в ноктите си носи антилопа... Два други си говорят:
  - К'во му става на тоя?!
  - Абе остави, подхвърлили му в гнездото яйце на крокодил...

  43 224 68 163
 • Царят лъв строява животните:
  - Умните наляво, красивите надясно.
  Жабата се обажда:
  - Е аз сега какво, да се разчекна ли?

  49 421 38 86
 • Турист лежи в палатката си и слуша два комара да си говорят: Тоя сега, тук ли да го ядем или да си го отнесем в блатото и там да го хапнем? Ти пък, нали като го отнесем в блатото големите ще ни го вземат и те ще го изядат!

  26 195 38 120
 • Звъни телефона, вдига кучето и казва:
  - Бау!
  - Алоу!
  - Бау!
  - Алоу!
  - Бау!
  - Абе нищо не чувам, говорете по-ясно!
  - Б като Бургас, А като Атина, У като Уругвай. Бау!

  29 283 53 103
 • "Колко е лъжлива природата...", казал таралежът, слизайки от кактуса.

  5 245 6 12